KTNN Việt Nam và dự án GTZ ký kết thoả thuận về kế hoạch thực hiện giai đoạn kéo dài giai đoạn III dự án GTZ

03/04/2009
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

 Ngày 30/11/2007, dưới sự chứng kiến của ông Lê Minh Khái, Phó Tổng KTNN, đại diện Lãnh đạo KTNN Việt Nam, ông Nguyễn Hồng Long, điều phối viên Dự án KTNN - GTZ, đại diện cho KTNN Việt Nam và bà TS. Ulrike Maenner, phụ trách Dự án, đại diện cho Dự án GTZ đã thực hiện ký kết thoả thuận về kế hoạch thực hiện Giai đoạn kéo dài Giai đoạn III Dự án GTZ “Hỗ trợ xây dựng KTNN”.

 Trước đó, ngày 29/11/2007 GS.TS Vương Đình Huệ - Tổng KTNN, Giám đốc Dự án đã có buổi làm việc với chuyên gia của KTNN Liên bang Đức và Dự án GTZ để đi đến thống nhất về kế hoạch thực hiện Giai đoạn kéo dài Giai đoạn III Dự án. Theo bà TS.Ulrike Maenner, phụ trách Dự án, Giai đoạn kéo dài này sẽ thực hiện các hoạt động đi sâu về chuyên môn cũng như làm cho tác động của Dự án hiệu quả hơn.

Giai đoạn kéo dài Giai đoạn III Dự án GTZ “Hỗ trợ xây dựng KTNN” được thực hiện trong thời gian 1 năm 9 tháng (từ tháng 1/2008 đến tháng 9/2009) với đóng góp của phía Đức là 250.000 đến 280.000 Euro. Giai đoạn kéo dài được thực hiện nhằm mục tiêu tăng cường địa vị pháp lý của KTNN theo tinh thần của Tuyên bố Lima, tăng cường năng lực nội bộ của KTNN, củng cố và hiện đại hoá quy trình kiểm toán và các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ, hỗ trợ công tác bồi dưỡng cán bộ, mua sắm trang thiết bị./.

Xem thêm »