Hội thảo xây dựng quy định chế độ bồi thường chi phí đào tạo

03/04/2009
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

 Ngày 29/11/2007, KTNN đã tổ chức Hội thảo nhằm lấy ý kiến xây dựng Quy định chế độ bồi thường chi phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức KTNN. Tham dự Hội thảo có ông Lê Minh Khái - Phó Tổng KTNN; đại diện Văn phòng Quốc hội, Uỷ ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội, Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ... cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc KTNN.

Các ý kiến tham gia Hội thảo đều thống nhất nhận định: Trước nguy cơ “chảy máu chất xám” không chỉ riêng của KTNN mà còn là tình trạng chung của nhiều cơ quan nhà nước khác; bên cạnh việc động viên giáo dục, tạo môi trường, cơ chế chính sách, v.v.. thì chủ trương ban hành Quy định chế độ bồi thường là rất đúng đắn và là một đòi hỏi cấp thiết.

Hội thảo đã nghe nhiều ý kiến xác đáng cả về thể thức lẫn nội dung văn bản, trong đó đặc biệt lưu ý: cho dù KTNN có những đặc thù riêng cũng không thể ban hành những quy định trái với Nghị định 54/2005/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 19/4/2005 về chế độ thôi việc, chế độ bồi thường chi phí đào tạo đối với cán bộ, công chức.

Trên cơ sở những ý kiến đóng góp, Ban soạn thảo sẽ bổ sung, hoàn chỉnh Quy định để có thể trình ký ban hành và áp dụng từ năm 2008./.

Xem thêm »