Kiểm toán nhà nước sử dụng trang phục mới từ đầu năm 2018

05/01/2018
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

(kiemtoannn.gov.vn) - Căn cứ Luật KTNN 2015, Nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và các văn bản có liên quan, từ đầu năm 2018, cán bộ, công chức, viên chức KTNN bắt đầu sử dụng trang phục mới theo quy định tại Quyết định số 845/QĐ-KTNN ngày 26/5/2017 của Tổng Kiểm toán nhà nước.

Trang phục xuân - hè

Thực hiện Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2020, một trong những mục tiêu phát triển quan trọng của KTNN là: Từng bước xây dựng cơ quan KTNN thành cơ quan kiểm tra tài chính công uy tín, chuyên nghiệp, hiện đại, phát triển hợp lý về số lượng và nâng cao về chất lượng, hết sức coi trọng về chất lượng, tinh gọn về bộ máy, tiết kiệm kinh phí, hoạt động hiệu quả. Do đó, việc đổi mới trang phục cho cán bộ, công chức, viên chức KTNN trong thời điểm hiện nay là yêu cầu cần thiết, nhằm chuẩn hóa, ổn định lâu dài trang phục, tạo dựng hình ảnh riêng và đặc trưng của KTNN; góp phần nâng cao kỷ luật, kỷ cương, danh dự, trách nhiệm nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức KTNN; tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ, Kiểm toán viên nhà nước hoàn thành tốt nhiệm vụ trong tình hình mới, hướng đến chính quy, hiện đại, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.
Từ cuối năm 2016, KTNN đã xây dựng Đề án trang phục cán bộ, công chức, viên chức trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội xem xét, phê chuẩn.
Trang phục thu - đông
 
Trên cơ sở đó, trang phục mới của KTNN được thiết kế đảm bảo các tiêu chí về định mức, chủng loại, chất lượng; tiện dụng cho cán bộ, công chức, viên chức KTNN khi tham gia hoạt động kiểm toán cũng như làm việc tại công sở; phù hợp với điều kiện thời tiết, khí hậu của từng vùng, miền khác nhau.
Quá trình thiết kế trang phục cũng đã có sự tham khảo một cách chọn lọc trang phục của các bộ, ngành và một số cơ quan KTNN trên thế giới; lấy ý kiến tham gia của toàn Ngành.
 

Đồng bộ trang phục mới của KTNN bao gồm quần áo xuân - hè và quần áo thu - đông với màu chủ đạo là xanh tím than sẫm, áo sơ mi trắng, được thiết kế để đeo cành tùng và cầu vai. Phụ kiện và trang phục đi kèm gồm mũ kê pi của nam và mũ mềm của nữ, sao mũ, cầu vai, caravat, cành tùng, biển tên, thắt lưng da./.
 
Ngọc Mai
 

Xem thêm »