Hội nghị công bố quyết định kiểm toán Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016

05/01/2018
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Chiều 02/1/2018, tại Trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) – 111 Trần Duy Hưng, Hà Nội, KTNN tổ chức Hội nghị công bố quyết định kiểm toán Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2016. Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Vũ Văn Họa; Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà; Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Văn Trung đồng chủ trì Hội nghị.

Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Vũ Văn Họa phát biểu tại Hội nghị

Tham dự Hội nghị về phía KTNN có lãnh đạo các Vụ: Tổng hợp, Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán, Pháp chế, Văn phòng KTNN và thành viên Đoàn Kiểm toán.
Về phía Bộ Tài chính có đại diện: Kho bạc Nhà nước, Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, Vụ Ngân sách – Nhà nước, Vụ Đầu tư, Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp, Vụ I, Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính, Cục Tài chính doanh nghiệp, Cục quản lý nợ và Tài chính đối ngoại, Cục quản lý công sản, Văn phòng Bộ và các đơn vị có liên quan khác.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư có đại diện: Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân, Vụ Kinh tế địa phương và Lãnh thổ, Vụ Kinh tế nông nghiệp, Vụ Kinh tế công nghiệp, Vụ Kinh tế dịch vụ, Vụ Giám sát và Thẩm định đầu tư, Văn phòng Bộ và các đơn vị có liên quan khác.
Hội nghị đã nghe đại diện Lãnh đạo Vụ Tổng hợp – KTNN công bố Quyết định 1841/QĐ-KTNN ngày 27/12/2017 của KTNN Kiểm toán Báo cáo quyết toán NSNN năm 2016.

Toàn cảnh Hội nghị
Theo đó, mục tiêu kiểm toán là xác định tính đúng đắn, trung thực của Báo cáo Quyết toán NSNN năm 2016; đánh giá việc tuân thủ pháp luật trong quản lý, điều hành và sử dụng tài chính công, tài sản công. Nội dung kiểm toán kiểm toán gồm: Kiểm toán các khoản thu, chi NSNN năm 2015; việc chấp hành pháp luật, chính sách, chế độ quản lý tài chính, kế toán, quản lý nợ công; việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội, văn bản chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện dự toán NSNN năm 2016. Phạm vi kiểm toán: Báo cáo quyết toán NSNN năm 2016 và các thời kỳ trước, sau có liên quan tại các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị có liên quan. Thời hạn kiểm toán: 45 ngày kể từ ngày công bố Quyết định kiểm toán tại đơn vị (không kể thời gian từ ngày 01/02/2018 đến 25/02/2018).
Sau khi nghe đại diện Đoàn Kiểm toán của KTNN trình bày khái quát nội dung Kế hoạch Kiểm toán, đại diện diện các đơn vị kiểm toán phát biểu, trao đổi về: Kế hoạch Kiểm toán; Các vấn đề về tổ chức, phối hợp thực hiện giữa Đoàn KTNN và các đơn vị được kiểm toán theo Quyết định kiểm toán.
Phát biểu tại Hội nghị, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Vũ Văn Họa cam kết, Đoàn KTNN sẽ tập trung kiểm toán theo kế hoạch với chủ trương rút ngắn thời gian các cuộc kiểm toán; đồng thời mong muốn các đơn vị liên quan của Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch – Đầu tư tạo điều kiện để Đoàn KTNN truy cập số liệu nhanh chóng, chính xác.
Đồng ý với đề xuất của Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Vũ Văn Họa, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Văn Trung yêu cầu các đơn vị được kiểm toán phối hợp chặt chẽ với Đoàn KTNN, nhất là trong công tác cung cấp số liệu, thông tin liên quan tới cuộc kiểm toán trên nguyên tắc nhanh chóng, chính xác và đảm bảo các quy định, yêu cầu về bảo mật. Về các đầu mối làm việc với Đoàn KTNN, Bộ Tài chính giao cho Kho Bạc Nhà nước và Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao cho Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân./.

Ngọc Bích
 

Xem thêm »