Họp Hội đồng thẩm định tài liệu đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn ngạch Tiền kiểm toán viên, chuyên đề “Quản trị và phân tích tài chính doanh nghiệp”

09/01/2018
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Ngày 8/1/2018, tại Hà Nội, Kiểm toán nhà nước (KTNN) đã tổ chức thẩm định tài liệu đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn ngạch Tiền kiểm toán viên, chuyên đề “Quản trị và phân tích tài chính doanh nghiệp” do Ths. Trần Quang Huy, Trưởng Khoa, Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán chủ trì biên soạn. Dự buổi họp có GS. TS Đoàn Xuân Tiên - Phó Tổng Kiểm toán nhà nước, chủ tịch Hội đồng thẩm định và các thành viên Hội đồng thẩm định.

Toàn cảnh buổi họp

Tại buổi họp, ban biên soạn đã báo cáo khái quát quá trình tổ chức biên soạn và những nội dung cơ bản của tài liệu. Theo đó, tài liệu đã trình bày được tổng quan các nội dung cơ bản về quản trị tài chính doanh nghiệp, bao gồm: Quản trị vốn lưu động; Quản trị vốn cố định; Quản trị vốn đầu tư; Quản trị nguồn vốn; Quản trị kết quả tài chính doanh nghiệp; Quản trị giá trị doanh nghiệp. Ngoài ra, tài liệu cũng đã khái quát những vấn đề cơ bản và nội dung phân tích tài chính doanh nghiệp; đã chỉ ra những tài liệu tham khảo cần thiết để học viên có thể tham khảo trong quá trình học tập.

Nhận xét về chuyên đề, các thành viên trong Hội đồng cho rằng: nội dung chuyên đề cơ bản bám sát đề cương được phê duyệt, dung lượng của tài liệu phù hợp với thời lượng của chuyên đề và đối tượng học viên. Tài liệu có nội dung sáng rõ, logic, thuật ngữ chính xác, văn phong súc tích, kết cấu tài liệu hợp lý, đáp ứng yêu cầu về tính khoa học. Tài liệu có giá trị thực tiễn, có thể sử dụng làm tài liệu đào tạo, bồi dưỡng kiến thức nền tảng cho Kiểm toán viên nhà nước.

​Tuy nhiên, để đề tài hoàn thiện hơn nữa, Hội đồng thẩm định đề nghị tác giả rà soát lại toàn bộ nội dung của chuyên đề để lược bỏ bớt một số kiến thức đã có trong các môn học khác và bổ sung thêm ví dụ minh họa, bài tập tình huống, các câu hỏi...

Do đối tượng đào tạo, bồi dưỡng của KTNN chủ yếu là kiểm toán viên nhà nước; theo đó mục tiêu đào tạo cần giúp người học hiểu rõ về quản trị và phân tích tài chính doanh nghiệp để có thể hiểu và vận dụng kiến thức này trong thực tiễn kiểm toán. Hội đồng thẩm định đề nghị tác giả biên soạn xem xét, bổ sung thêm nội dung phân tích làm rõ mối quan hệ giữa quản trị tài chính, kế toán quản trị và kế toán tài chính trong doanh nghiệp...qua đó giúp người học nhận diện cụ thể mối quan hệ này để có thể khai thác thông tin, dữ liệu cần thiết phục vụ công tác kiểm toán. Ngoài ra, tài liệu nên nghiên cứu đưa ra gợi ý, hướng dẫn một số nội dung có thể áp dụng cho các tổ chức khác ngoài lĩnh vực doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh đã nêu đồng thời vận dụng để xem xét kiểm toán, đánh giá một số hoạt động (quản trị tiền, chi tiêu, các yếu tố đầu vào, đầu ra...), qua đó giúp mở rộng đối tượng đào tạo...

Về thời lượng của chuyên đề là 60 tiết là phù hợp với nội dung tài liệu, tuy nhiên, ban biên soạn cần nêu rõ phân bổ dung lượng thực hành, thảo luận và làm bài tập là bao nhiêu tiết để giảng viên chủ động trong việc bố trí phân bổ thời gian.

Về hình thức, Ban soạn thảo cần chỉnh sửa lại việc đánh số các mục trong tài liệu cho phù hợp và nhất quán với Đề cương chi tiết của môn học đã được ban hành.

Dung lượng tài liệu là tương đối lớn (267 trang), tài liệu có sử dụng rất nhiều bảng, biểu số liệu minh họa, vì vậy, Ban soạn thảo nên bổ sung danh mục các bảng, biểu của tài liệu để thuận tiện cho việc tra cứu.

Kết luận cuộc họp, GS. TS. Đoàn Xuân Tiên, Chủ tịch Hội đồng thẩm định đề nghị tổ biên soạn tiếp thu đầy đủ ý kiến đóng góp của các thành viên Hội đồng. Hội đồng thẩm định thống nhất: tài liệu đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn ngạch Tiền kiểm toán viên, chuyên đề “Quản trị và phân tích tài chính doanh nghiệp” đạt yêu cầu nhưng phải chỉnh sửa hoàn thiện. Thời gian chỉnh sửa hoàn thiện tài liệu tròng vòng 1 tháng tính từ ngày Hội đồng thẩm định cho ý kiến.

Cùng ngày, Hội đồng thẩm định đã cho ý kiến hoàn thiện tài liệu đào tạo bồi dưỡng chuyên đề “Kỹ năng lãnh đạo, quản lý của Kiểm toán viên chính Kế toán quản trị./.

Hà Linh
 

Xem thêm »