Hội thảo Kiểm toán môi trường lần thứ 7 của ASOSAI

01/02/2018
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Sáng ngày 28/01/2018, Hội thảo về kiểm toán môi trường lần thứ 7 của ASOSAI đã khai mạc tại Công viên quốc gia Khao Yai, Thái Lan. Hội thảo là một trong những hoạt động quan trọng của Nhóm công tác về Kiểm toán môi trường của ASOSAI (ASOSAI WGEA), nhằm tạo cơ hội cho các SAI thành viên ASOSAI WGEA chia sẻ kinh nghiệm và thực tiễn trong việc thực hiện các cuộc kiểm toán môi trường tại mỗi SAI.

Toàn cảnh Hội thảo

Hội thảo về kiểm toán môi trường lần thứ 7 của ASOSAI tập trung vào 2 chủ đề chính: "Áp dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kiểm toán môi trường” và "Thực hiện các cuộc kiểm toán môi trường trong một số lĩnh vực môi trường cụ thể”.

Tham dự Hội thảo có khoảng 60 đại biểu đến từ các SAI thành viên ASOSAI WGEA và các đại biểu của Nhóm công tác về Kiểm toán môi trường quốc tế (INTOSAI WGEA), Nhóm công tác về Kiểm toán môi trường châu Âu (EUROSAI WGEA), Nhóm công tác về Kiểm toán môi trường châu Phi (AFROSAI WGEA), Nhóm công tác về Kiểm toán môi trường A rập (ARABOSAI).
                                  
Tại Hội thảo, các đại biểu đến từ các SAI đã lần lượt trình bày tham luận liên quan đến việc ứng dụng công nghệ thông tin trong các cuộc kiểm toán môi trường liên quan đến công tác quản lý nguồn tài nguyên thiên nhiên quốc gia, quản lý chất thải rắn nguy hại, và một số kinh nghiệm thực tiễn qua việc thực hiện các cuộc kiểm toán môi trường tại các SAI như kiểm toán công tác quản lý nguồn tài nguyên nước (SAI Malaysia), kiểm toán công tác quản lý chất thải lỏng (SAI Nepan), kiểm toán đánh giá vai trò của Nhà nước trong việc thực hiện các chính sách liên quan đến công tác bảo tồn đa dạng sinh học (SAI Iraq), kiểm toán đánh giá tính hiệu lực và hiệu quả Kế hoạch của Chính phủ liên quan đến việc quản lý nguồn tài nguyên thiên nhiên (SAI Kuwait),…
 
Tại Hội thảo, đại diện Kiểm toán nhà nước (KTNN) Việt Nam sẽ trình bày những kinh nghiệm thông qua cuộc kiểm toán công tác quản lý và xử lý môi trường tại Khu công nghiệp Khánh Phú, tỉnh Ninh Bình. Bên lề Hội thảo, Đoàn KTNN Việt Nam còn có những cuộc tiếp xúc bên lề với các SAI có vai trò chủ chốt và kinh nghiệm kiểm toán môi trường trong cộng đồng ASOSAI, INTOSAI nói chung và ASOSAI WGEA, INTOSAI WGEA nói riêng nhằm kêu gọi sự hỗ trợ tăng cường năng lực cho KTNN trong lĩnh vực kiểm toán môi trường trong thời gian tới.
 
Sau Hội thảo, Đoàn KTNN Việt Nam sẽ tham dự cuộc họp lần thứ 6 của ASOSAI WGEA để thông qua một số vấn đề quan trọng của Nhóm như: Kế hoạch công tác 2017-2019; vai trò và trách nhiệm của ASOSAI WGEA; xem xét sửa đổi các quy định, thủ tục liên quan đến hoạt động của nhóm ASOSAI WGEA; khởi động các dự án nghiên cứu của nhóm ASOSSAI WGEA; quyết định thời gian và địa điểm tổ chức Hội thảo và cuộc họp kế tiếp và SAI Bhutan được chọn đăng cai cho Hội thảo Kiểm toán môi trường lần thứ 8 và cuộc họp lần thứ 7 của ASOSAI WGEA tổ chức vào năm 2020.
 
Đối với các tài liệu nêu trên, Đoàn KTNN Việt Nam cũng đã gửi các ý kiến đóng góp và được Chủ tịch ASOSAI WGEA ghi nhận, như: Đối với Kế hoạch công tác 2017-2019, cần tăng cường thực hiện các cuộc kiểm toán hợp tác giữa các SAI, đặc biệt là nhóm các SAI có cùng chủ đề quan tâm để chia sẻ cách thức thực hiện, phương pháp tiếp cận, những phát hiện của cuộc kiểm toán. Ngoài ra, Đoàn KTNN cũng chỉ ra các vấn đề cần bổ sung, làm rõ vai trò và trách nhiệm của ASOSAI WGEA trong các sự kiện của ASOSAI WGEA đặc biệt là đẩy mạnh các dự án nghiên cứu khoa học về phương pháp kiểm toán môi trường để triển khai áp dụng cho các SAI trong nhóm ASOSAI WGEA.
 
Hội thảo và cuộc họp diễn ra trong 3 ngày từ ngày 29-31/01/2018./.
 
Doãn Hoài đưa tin từ Khao Sai, Thái Lan.
 

Xem thêm »