Hội nghị thông qua Kết quả kiểm toán Báo cáo quyết toán NSNN năm 2016 của Bộ Công an

10/02/2018
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Chiều 09/02/2018, tại trụ sở Bộ Công an - 44 Yết Kiêu, Hà Nội, Kiểm toán nhà nước (KTNN) và Bộ Công an tổ chức Hội nghị thông qua Kết quả kiểm toán đối với Báo cáo quyết toán NSNN năm 2016 của Bộ Công an.

Toàn cảnh Hội nghị

Thượng tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Ủy viên BCH TW Đảng, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc đồng chủ trì Hội nghị.

Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành Ib Trần Văn Hảo cho biết, mục tiêu của cuộc kiểm toán nhằm xác nhận tính đúng đắn, trung thực của báo cáo quyết toán ngân sách; đánh giá việc tuân thủ pháp luật; tính kinh tế, hiệu lực và hiệu quả trong quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công của Bộ Công an; phát hiện những tồn tại, bất cập trong cơ chế, chính sách để kiến nghị với Chính phủ và các cơ quan chức năng sửa đổi, bổ sung; phát hiện kịp thời các sai phạm, hành vi tham nhũng, thất thoát, lãng phí và xác định trách nhiệm của tập thể, cá nhân để kiến nghị xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo đó, KTNN chuyên ngành Ib đã tiến hành kiểm toán việc: Lập, phân bổ, giao dự toán, chấp hành và quyết toán ngân sách; việc quản lý tiền và tài sản công; quản lý hoạt động có thu; chấp hành pháp luật, chính sách, chế độ quản lý tài chính - kế toán, chế độ quản lý đầu tư xây dựng của Nhà nước; thực hiện nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước, thu vào ngân sách Nhà nước phần lợi nhuận sau thuế còn lại sau trích lập các quỹ, nợ phải thu, phải trả, thực hiện quy chế giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính đối với doanh nghiệp thuộc Bộ Công an.

Kết thúc đợt kiểm toán, các Đoàn kiểm toán của KTNN chuyên ngành Ib đã lập Dự thảo Báo cáo kiểm toán (BCKT), trình Tổng Kiểm toán nhà nước và được xét duyệt theo đúng quy trình lập, thẩm định, xét duyệt và phát hành BCKT của KTNN. Dự thảo BCKT đã được KTNN gửi Bộ Công an lấy ý kiến theo quy định của Luật KTNN.
 

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Thượng tướng Tô Lâm – Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an ghi nhận, đánh giá cao những kết quả, sự giúp đỡ và đóng góp của KTNN đối với công tác quản lý tài chính, tài sản trong Công an nhân dân. “Hàng năm, Bộ Công an luôn nhận được sự quan tâm, phối hợp và hỗ trợ có hiệu quả của KTNN trong thực hiện chức năng giám đốc chi tiêu, kiểm tra, kiểm soát các hoạt động quản lý, sử dụng tài chính, tài sản Nhà nước. Nhiều phát hiện và kiến nghị của KTNN đã góp phần chấn chỉnh, uốn nắn những sơ hở trong quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước tại Công an các đơn vị, địa phương, giúp Bộ Công an và Công an các đơn vị, địa phương khắc phục những tồn tại và hạn chế, kịp thời có biện pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý, sử dụng ngân sách và tài sản công; đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả, thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí… góp phần quan trọng vào thắng lợi chung của lực lượng Công an” – Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh.

Về kết quả kiểm toán, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, Bộ Công an đánh giá cao chất lượng, hiệu quả làm việc của Đoàn Kiểm toán thời gian qua. Bộ Công an sẽ chỉ đạo các đơn vị chuyên môn tiếp thu những đánh giá, nhận xét và kiến nghị của KTNN, nghiên cứu và đề xuất các giải pháp thực hiện nghiêm túc theo các kiến nghị của KTNN. “Tôi mong muốn thời gian tới, KTNN quan tâm phối hợp chặt chẽ và giúp đỡ Bộ Công an thực hiện tốt chức năng giám đốc chi tiêu để kiểm soát hiệu quả các hoạt động quản lý, sử dụng tài chính, tài sản Nhà nước” – Bộ trưởng nói.
 
Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc cho biết, trên cơ sở kết quả kiểm toán, KTNN đã kiến nghị Bộ Công an đôn đốc, khẩn trương khắc phục  các tồn tại để nâng cao hiệu quả công tác quản lý, điều hành và sử dụng Ngân sách trong Công an nhân dân; Nghiên cứu sửa đổi một số văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác đảm bảo chế độ, chính sách… cho phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành; Điều chỉnh, khắc phục một số tồn tại trong công tác tổng hợp báo cáo quyết toán…

Tổng Kiểm toán nhà nước cảm ơn sự chỉ đạo, phối hợp làm việc của Lãnh đạo Bộ Công an; công tác phối hợp của lãnh đạo và cán bộ, chiến sỹ công an của các đơn vị được kiểm toán. “Sự giúp đỡ của các đồng chí đã tạo điều kiện giúp các Đoàn kiểm toán của KTNN chuyên ngành Ib hoàn thành được nội dung, mục tiêu của cuộc kiểm toán” – Tổng Kiểm toán nhà nước khẳng định.
 
Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trao tặng Kỷ niệm chương "Bảo vệ An ninh Tổ quốc" cho Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc

Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã trao Kỷ niệm chương “Bảo vệ An ninh Tổ quốc” tặng Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc, nhằm ghi nhận những đóng góp của Tổng Kiểm toán nhà nước đối với công tác bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân./.

M.Thúy
 

Xem thêm »