Thông báo kết quả kỳ thi nâng ngạch kiểm toán viên chính năm 2017

12/02/2018
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Hội đồng thi nâng ngạch chuyên viên của KTNN thông báo kết quả kỳ thi nâng ngạch chuyên viên năm 2017Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày có thông báo điểm thi, người dự thi có quyền gửi đơn đề nghị phúc khảo kết quả bài thi đến Hội đồng thi (qua Thường trực Hội đồng thi - Vụ Tổ chức cán bộ). Hội đồng thi không giải quyết phúc khảo đối với các đơn đề nghị phúc khảo nhận được sau thời gian quy định nêu trên và các đơn đề nghị phúc khảo gửi bằng thư điện tử, fax, telex./.
         
Thu Hiền - Vụ TCCB./.          

File đính kèm:

Xem thêm »