Tập huấn về kiểm toán dự toán ngân sách Nhà nước

10/04/2018
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Sáng ngày 9/4/2018, tại Hà Nội, Kiểm toán nhà nước (KTNN) phối hợp với Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tổ chức Chương trình tập huấn về kiểm toán dự toán ngân sách Nhà nước (NSNN). Đây là chương trình tập huấn chuyên sâu tiếp nối Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm kiểm toán dự toán NSNN do Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Vũ Văn Họa chủ trì vào ngày 5/4/2018.

Toàn cảnh Hội thảo

Buổi tập huấn có sự tham gia của các chuyên gia tư vấn Dự án Quản trị Nhà nước nhằm tăng trưởng toàn diện và lãnh đạo, công chức, Kiểm toán viên thực hiện kiểm toán dự toán ngân sách cấp Bộ, ngành, địa phương thuộc các đơn vị chuyên môn của KTNN.

Tại buổi tập huấn, ông Phạm Đình Cường, chuyên gia tư vấn Dự án, nguyên Phó Vụ trưởng Vụ NSNN - Bộ Tài chính đã trao đổi về nhiệm vụ của KTNN trong lĩnh vực NSNN; Vai trò của KTNN trong việc tham gia vào việc xem xét, thẩm tra dự toán NSNN; các điều kiện cần thiết để KTNN thực hiện kiểm toán dự toán NSNN hiệu quả; cách thức Bộ Tài chính lập dự toán NSNN và khuyến nghị những điểm cần lưu ý dành cho Kiểm toán viên khi kiểm toán dự toán NSNN.
 
Chuyên gia quốc tế Jose Oyola chia sẻ kinh nghiệm tại buổi tập huấn

Ông Jose Oyola, chuyên gia quốc tế Dự án, nguyên Phó Giám đốc phụ trách ngân sách, nợ công và thuế của KTNN Hoa Kỳ đã chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về: Cơ sở pháp lý của kiểm toán dự toán NSNN; giá trị pháp lý của báo cáo kiểm toán dự toán NSNN; điều kiện cần thiết để cơ quan kiểm toán tối cao thực hiện kiểm toán dự toán NSNN hiệu quả; quy trình kiểm toán dự toán NSNN; các nội dung chính trong kiểm toán dự toán NSNN (đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ của các Bộ, cơ quan lập dự toán NSNN; các phương pháp lập dự toán NSNN; Kiểm tra độ tin cậy của các dự toán NSNN cụ thể; phân tích sự sai lệch giữa dự toán ngân sách và kết quả thực tế; việc sử dụng dự toán NSNN để cải thiện hiệu quả chương trình); Giới thiệu về phân cấp trong quản lý ngân sách và quy trình liên quan trong lập, thẩm định và phê chuẩn dự toán NSNN; thẩm quyền và trách nhiệm của cơ quan kiểm toán tối cao, các cơ quan liên quan và đơn vị được kiểm toán trong kiểm toán dự toán NSNN tại Vương quốc Anh và Hoa Kỳ.

Xung quanh các nội dung được chuyên gia trình bày, học viên đã thảo luận, đặt câu hỏi để các chuyên gia phân tích, giải đáp. Những kiến thức và kinh nghiệm được chia sẻ tại buổi tập huấn đã góp phần nâng cao kỹ năng cho Kiểm toán viên, tăng cường năng lực của KTNN trong quá trình thực hiện kiểm toán dự toán NSNN./.

Hà Linh

Xem thêm »