Quý I/2018 thu Ngân sách Nhà nước ước đạt 308,48 nghìn tỷ đồng, bằng 23,4% dự toán năm

11/04/2018
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

(sav.gov.vn) - Theo thông tin từ Bộ Tài chính, tổng thu Ngân sách Nhà nước (NNN) thực hiện tháng 3/2018 ước đạt 100,98 nghìn tỷ đồng; luỹ kế thu Quý I/2018 đạt 308,48 nghìn tỷ đồng, bằng 23,4% dự toán năm, tăng 5,3% so cùng kỳ năm 2017, trong đó: Thu nội địa thực hiện tháng 3/2018 ước 81 nghìn tỷ đồng; luỹ kế thu Quý I/2018 ước đạt 253,1 nghìn tỷ đồng, bằng 23% dự toán năm, tăng 7,2% so cùng kỳ năm 2017. Không kể thu các khoản thu có tính chất đặc thù như thu tiền sử dụng đất, thu sổ số kiến thiết, thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp Nhà nước, số thu nội địa còn lại ước đạt 209 nghìn tỷ đồng, bằng 24,1% dự toán năm, tăng 10,9% so cùng kỳ năm 2017.

Ước tính cả  nước có 49/63 địa phương thu nội địa đạt tiến độ dự toán trên 24%, trong đó 32 địa phương thu đạt trên 26% dự toán năm; 43/63 địa phương thu cao hơn so cùng kỳ, 20 địa phương thu thấp hơn so cùng kỳ.
 
Riêng thu về dầu thô thực hiện tháng 3/2018 ước 4,39 nghìn tỷ đồng; luỹ kế thu Qúy I/2018 ước đạt 13,2 nghìn tỷ đồng, bằng 36,9% dự toán năm, tăng 13,9% so cùng kỳ năm 2017.Thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu thực hiện tháng 3/2018 ước 23,5 nghìn tỷ đồng; lũy kế thu Quý I/2018 ước đạt 67,58 nghìn tỷ đồng, bằng 23,9% dự toán năm, giảm 2,8% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó khu vực doanh nghiệp Nhà nước đạt 22,5% dự toán, tăng 8,7% so với cùng kỳ năm 2017; thuế thu nhập cá nhân đạt 27,1% dự toán, tăng 6,7%; các loại phí, lệ phí đạt 24,6% dự toán, tăng 11,3%; thu khu vực kinh tế ngoài quốc doanh đạt 25,7% dự toán năm và đạt tiến độ thu cao nhất trong các khoản thu trực tiếp từ hoạt động sản xuất, kinh doanh, tăng 14,9% so với cùng kỳ năm 2017.
 
Tổng chi NSNN tháng 3 ước đạt 112,3 nghìn tỷ đồng, lũy kế chi Quý I/2018 ước đạt 290 nghìn tỷ đồng, bằng 19% dự toán, tăng 1,7% so cùng kỳ năm 2017; trong đó: Chi đầu tư phát triển đạt 35,3 nghìn tỷ đồng, bằng 8,8% dự toán, bằng 79,9% so cùng kỳ năm 2017; chi trả nợ  lãi đạt 31,4 nghìn tỷ đồng, bằng 27,9% dự toán, tăng 7,8%; chi thường  xuyên đạt 222,55 nghìn tỷ đồng, bằng 23,7% dự toán, tăng 5,3%.
 
Bộ Tài chính nhận định, các nhiệm vụ chi NSNN trong Quý I/2018 đảm bảo theo đúng dự toán và tiến độ triển khai thực hiện, đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng, an ninh; các chính sách an sinh xã hội. Cân đối Ngân sách trung ương và Ngân sách địa phương các cấp được đảm bảo, tính đến ngày 28/3/2018 đã thực hiện phát hành 40,408 nghìn tỷ đồng Trái phiếu Chính phủ, đảm bảo nguồn đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ chi ngân sách và trả nợ gốc tiền vay Ngân sách của trung ương theo dự toán.
 
Được biết, Bộ Tài chính hiện đã hoàn thành việc thông báo nhiệm vụ thu, chi NSNN năm 2018 cho các Bộ, cơ quan trung ương, địa phương; đã hướng dẫn việc tổ chức thực hiện dự toán  và hoàn thành kiểm tra phân bổ, giao dự toán của các đơn vị dự toán cấp I theo quy định.

Tính đến ngày 31/3/2018, hệ thống  Kho bạc Nhà nước đã thực hiện kiểm soát ước đạt 177.943 tỷ đồng chi thường xuyên và khoảng 34.895 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển. Đã phát hành được 40.408 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ có kỳ hạn từ 5 năm trở  lên, bù đắp bội chi NSNN và cho đầu tư phát triển, đảm bảo nguồn và đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ chi Ngân sách theo dự toán./.
 
Chí Kiên
 

Xem thêm »