Bộ Tài chính đề nghị Bộ Công thương chỉ đạo Sabeco khẩn trương nộp vào Ngân sách Nhà nước 2.668 tỷ đồng

11/04/2018
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

(sav.gov.vn) - Mới đây, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Văn Hiếu đã ký và gửi công văn số 3477/BTC-TCDN tới Bộ Công thương, về việc thực hiện kiến nghị của Kiểm toán nhà nước (KTNN).

KTNN kiến nghị Công ty mẹ - Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn và các đơn vị thực hiện nộp Ngân sách Nhà nước số tiền là 2.688 tỷ đồng

Sau khi nhận được công văn số 155/KTNN-TH của KTNN gửi kèm Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản Nhà nước năm 2016 của Tổng công ty  Bia - Rượu - Nước  giải khát Sài Gòn (Sabeco), Bộ Tài chính có ý kiến:

Tại Điều 7 Luật Kiểm toán nhà nước 2015 - số 81/2015/QH 13 ngày 24/6/2015 quy định giá trị pháp lý của Báo cáo kiểm toán như sau: “Báo cáo kiểm toán của Kiểm toán nhà nước sau khi phát hành và công khai có giá trị bắt buộc phải thực hiện đối với đơn với được kiểm toán về sai phạm trong việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công.

Báo cáo kiểm toán của KTNN là căn cứ để Chính phủ, cơ quan quản lý Nhà nước và tổ chức, cơ quan khác của Nhà nước sử dụng trong công tác quản lý, điều hành và thực thi nhiệm vụ, quyền hạn của mình”.

Căn cứ quy định nêu trên, Bộ Tài chính đề nghị Bộ Công thương chỉ đạo Người đại diện phần vốn Nhà nước tại Sabeco có ý kiến với Sabeco chấn chỉnh kịp thời các sai phạm mà KTNN đã nêu, đồng thời khẩn trương nộp vào Ngân sách Nhà nước số thuế và các khoản phải nộp khác theo kiến nghị của KTNN về xử lý tài chính đã nêu tại điểm 1,2 khoản 1, phần thứ 2 kiến nghị trong Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính; các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản Nhà nước năm 2016 của Sabeco.

Được biết, KTNN đã kiến nghị Công ty mẹ - Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn và các đơn vị thực hiện nộp Ngân sách Nhà nước số thuế và các khoản phải nộp khác do KTNN xác định tăng thêm qua kiểm toán, số tiền là 2.688 tỷ đồng, trong đó: Thuế giá trị gia tăng 9.427 tỷ đồng; Thuế thu nhập doanh nghiệp 162,496 tỷ đồng; Thuế tiêu thụ đặc biệt 167 tỷ đồng; Lợi nhuận công lại sau phân phối 2.495 tỷ đồng; Tiền thuê đất 510 tỷ đồng; Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 31,8 tỷ đồng; Phí bảo vệ môi trường 16,1 tỷ đồng.

Bộ Tài chính yêu cầu báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Tài chính, qua Cục Tài chính doanh nghiệp trước ngày 30/4/2018./.

Chí Kiên

 

Xem thêm »