KTNN triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018: Đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng của các cuộc kiểm toán

11/07/2018
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

(sav.gov.vn) - Đây là chỉ đạo của Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc tại Hội nghị trực tuyến đánh giá công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018 của KTNN, diễn ra sáng ngày 11/7/2018 tại trụ sở KTNN, 116 Nguyễn Chánh, Hà Nội.

Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc chủ trì Hội nghị

Tham dự Hội nghị có Phó Tổng Kiểm toán nhà nước: Đoàn Xuân Tiên, Vũ Văn Họa, Đặng Thế Vinh, Nguyễn Tuấn Anh cùng toàn thể các lãnh đạo các đơn vị trực thuộc KTNN.

Theo Báo cáo đánh giá công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018 do Chánh Văn phòng KTNN Nguyễn Ngọc Sùng trình bày tại Hội nghị, trong 6 tháng đầu năm 2018, KTNN đã hoàn thành Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán năm 2017 với kết quả xử lý tài chính là 91.322 tỷ đồng. Tổng Kiểm toán nhà nước đã trình bày Báo cáo kết quả kiểm toán toán quyết toán NSNN năm 2016 trước Quốc hội với nhiều phát hiện kiểm toán nổi bật, được Quốc hội và cử tri cả nước quan tâm và đánh giá cao. Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán năm 2017 sau khi báo cáo Quốc hội đã được KTNN công khai trên Cổng thông tin điện tử của KTNN sớm hơn mọi năm. Kế hoạch kiểm toán năm 2018 được xây dựng chủ động, minh bạch, chi tiết các đầu mối kiểm toán đã giảm thiểu sự chồng chéo giữa hoạt động kiểm toán và thanh tra.

Cũng trong 6 tháng đầu năm 2018, Tổng Kiểm toán nhà nước tiếp tục ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành, đôn đốc quyết liệt, kịp thời trong hoạt động kiểm toán; đẩy mạnh cải cách hành chính; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; siết chặt kỷ luật kỷ cương trong hoạt động công vụ; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng thông qua hoạt động kiểm toán… Toàn Ngành đã triển khai 135/229 cuộc kiểm toán theo kế hoạch (đạt 58,9%), kết thúc kiểm toán 91 cuộc, lãnh đạo kiểm toán đã tổ chức xét duyệt 62/250 báo cáo kiểm toán, phát hành 14/250 báo cáo kiểm toán. Các cuộc kiểm toán đã kết thúc đều thực hiện đúng mục tiêu tiến độ đề ra.

Tính đến ngày 30/6/2018, kết quả kiểm toán với tổng xử lý tài chính là 22.699 tỷ đồng (tăng 8,6% so với cùng kỳ 2017), kịp thời cung cấp thông tin phục vụ các phiên họp của Chính phủ, Quốc hội, các đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan chức năng có liên quan…

Bên cạnh đó, báo cáo cũng đã nêu bật các kết quả trên từng mảng công tác của Ngành như: Tổ chức cán bộ và đào tạo; xây dựng và phổ biến pháp luật; hợp tác quốc tế; nghiên cứu khoa học và thông tin khoa học; văn phòng, công nghệ thông tin…
 

Toàn cảnh Hội nghị

Báo cáo nêu rõ, để hoàn thành xuất sắc toàn diện kế hoạch công tác năm 2018, 6 tháng cuối năm 2018, toàn Ngành sẽ tiếp tục bám sát phương hướng, nhiệm vụ năm 2018, phát huy những mặt tích cực đã đạt được, khắc phục hạn chế, tồn tại để tập trung thực hiện đồng bộ 08 nhiệm vụ trọng tâm.

Theo đó, toàn Ngành sẽ tập trung hoàn thiện và phát hành đúng tiến độ các BCKT đã kết thúc trong 6 tháng đầu năm 2018, đảm bảo cơ sở pháp lý và chất lượng các kết luận, kiến nghị kiểm toán. Các đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán tích cực và chủ động đẩy nhanh việc thực hiện các cuộc kiểm toán còn lại trong 6 tháng cuối năm 2018 trên cơ sở rút kinh nghiệm các cuộc kiểm toán trong 6 tháng đầu năm; Tăng cường công tác tự kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ được giao, chú trọng chỉ đạo các đoàn kiểm toán, tổ kiểm toán chấp hành nghiêm KHKT đã được lãnh đạo KTNN phê duyệt, thực hiện kiểm toán có trọng tâm, trọng điểm...

Các đơn vị thực hiện tốt Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và văn bản quản lý năm 2018, trong đó tập trung thực hiện quy trình sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật KTNN năm 2015; Chủ động triển khai thực hiện Đề án tổ chức và biên chế của KTNN đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 sau khi được Bộ Chính trị cho ý kiến và UBTVQH phê duyệt; Tiếp tục triển khai Kế hoạch đối ngoại năm 2018, trọng tâm là rà soát và khẩn trương hoàn thành các nội dung công việc, chuẩn bị chu đáo tổ chức thành công Đại hội ASOSAI lần thứ 14 năm 2018 tại Việt Nam; Tiếp tục triển khai các nội dung công việc thuộc Đề án Tổng thể CNTT giai đoạn 2015-2020; Triển khai kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2018 và thực hiện các công việc liên quan đến quản lý đề tài theo quy định; Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch công tác năm 2018 của Văn phòng KTNN và một số nhiệm vụ công tác khác...

Các đơn vị truyền thông của KTNN tăng cường đưa tin, bài về kết quả kiểm toán, các hoạt động của KTNN nhằm nâng cao hình ảnh, vị thế của KTNN, trọng tâm là các hoạt động liên quan đến Đại hội ASOSAI 14. Đồng thời, bám sát các sự kiện kinh tế - chính trị - xã hội lớn, kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV, hoạt động giám sát Quốc hội theo chuyên đề trong 6 tháng cuối năm 2018; phát huy thế mạnh của loại hình Báo điện tử để truyền thông nhanh chóng và kịp thời các ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo KTNN.

Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu bày tỏ sự nhất trí cao đối với các nội dung của Báo cáo đánh giá công tác 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2018. Các ý kiến tập trung thảo luận về một số vướng mắc, khó khăn trong triển khai kiểm toán; công tác xây dựng kế hoạch kiểm toán năm 2019; triển khai thực hiện các chuyên đề kiểm toán; công tác bồi dưỡng, đào tạo và đặc biệt là công tác tổ chức Đại hội ASOSAI 14…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc đánh giá cao kết quả toàn Ngành đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2018. Chỉ rõ một số hạn chế trong công tác thời gian qua, Tổng Kiểm toán nhà nước nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2018.

Theo đó, các KTNN chuyên ngành, KTNN khu vực tập trung hoàn thiện và phát hành đúng tiến độ các báo cáo kiểm toán đã kết thúc, đảm bảo cơ sở pháp lý và chất lượng các kết luận, kiến nghị; Thu thập đầy đủ, chặt chẽ các bằng chứng kiểm toán phù hợp với kết luận, kiếm nghị kiểm toán. Các đơn vị tập trung triển khai đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng các kiểm toán còn lại trong kế hoạch kiểm toán năm 2018; Kiểm tra tình hình thực hiện kiến nghị kiểm toán năm 2017 đối với niên độ ngân sách 2016 theo kế hoạch được duyệt; Tập trung xây dựng Kế hoạch kiểm toán 2019 nhằm đảm bảo các mục tiêu đã đề ra.

Tổng Kiểm toán nhà nước cũng yêu cầu các đơn vị có liên quan chủ động thu thập thông tin tài liệu về xây dựng dự toán ngân sách thuộc lĩnh vực quản lý để thực hiện tốt nhiệm vụ cho ý kiến về dự toán NSNN và phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2019 của KTNN. Bên cạnh đó, KTNN tiếp tục triển khai Kế hoạch đối ngoại năm 2018, trọng tâm là rà soát khẩn trương hoàn thành các nội dung công việc, chuẩn bị chu đáo, tổ chức thành công Đại hội ASOSAI lần thứ 14 năm 2018 tại Việt Nam…/.

M.Thúy

Xem thêm »