Thu ngân sách Nhà nước 8 tháng đầu năm 2018 ước đạt 871,8 nghìn tỷ đồng

11/09/2018
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

(sav.gov.vn) - Thông tin từ Bộ Tài chính, tổng thu cân đối ngân sách Nhà nước (NSNN) thực hiện tháng 8/2018 ước đạt 84 nghìn tỷ đồng, luỹ kế thu NSNN 8 tháng ước đầu năm 2018 đạt 871,8 nghìn tỷ đồng, bằng 66,1% dự toán, tăng 13,8% so cùng kỳ năm 2017, cụ thể:

Thu ngân sách Nhà nước 8 tháng đầu năm 2018 ước đạt 871,8 nghìn tỷ đồng

Thu ngân sách Nhà nước 8 tháng đầu năm 2018 tăng 14,8% so cùng kỳ năm 2017

Thu nội địa tháng 8/2018 ước đạt 62,5 nghìn tỷ đồng, giảm khoảng 31 nghìn tỷ đồng so với tháng trước, lũy kế thu 8 tháng đầu năm 2018 ước đạt 695,8 nghìn tỷ đồng, bằng 63,3% dự toán, tăng 14,8% so cùng kỳ năm 2017. Không kể các khoản như thu tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết, thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp nhà nước, thu hồi vốn NSNN đầu tư tại các tổ chức kinh tế và thu chênh lệch thu, chi của Ngân hàng Nhà nước, thì số thu nội địa còn lại ước đạt 532,4 nghìn tỷ đồng, bằng 61,4% dự toán, tăng 12,7% so cùng kỳ năm 2017. “Có 44/63 địa phương thu nội địa đạt tiến độ dự toán (trên 67%) và 60/63 địa phương thu cao hơn so cùng kỳ năm 2017” – Chánh Văn phòng Bộ Tài chính Trần Quân cho biết.

Thu từ dầu thô tháng 8/2018 ước đạt 5,3 nghìn tỷ đồng, lũy kế thu 8 tháng ước đạt gần 40,9 nghìn tỷ đồng, bằng 113,9% dự toán (tăng 35,1% so cùng kỳ năm 2017); Giá dầu thô bình quân 8 tháng là 73 USD/thùng, tăng 23 USD/thùng so giá dự toán; Sản lượng 8 tháng ước đạt 8,4 triệu tấn, bằng 74,3% kế hoạch, bằng 93% cùng kỳ năm 2017.

Thu từ hoạt động XNK tháng 8 ước đạt gần 25,8 nghìn tỷ đồng, xấp xỉ mức thực hiện thu tháng trước; sau khi thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ, thu cân đối NSNN đạt 16,1 nghìn tỷ đồng. Lũy kế thu 8 tháng ước đạt 199,7 nghìn tỷ đồng, bằng 70,6% dự toán, tăng 4% so cùng kỳ năm 2017; sau khi thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ (66,75 nghìn tỷ đồng), thu cân đối NSNN đạt 132,94 nghìn tỷ đồng, bằng 74,3% dự toán, tăng 4,2% so cùng kỳ năm 2017.

Cũng theo ông Trần Quân, trong tháng 9/2018, Bộ Tài chính sẽ trình các cấp có thẩm quyền về đánh giá thu NSNN năm 2018, dự toán thu NSNN năm 2019 và giai đoạn 2019-2021.

Chi NSNN 8 tháng đầu năm 2018 tăng 10,2% so cùng kỳ năm 2017

Chi NSNN tháng 8/2018 ước đạt 113,8 nghìn tỷ đồng. Luỹ kế chi NSNN 8 tháng đầu năm 2018 đạt 873,5 nghìn tỷ đồng, bằng 57,3% dự toán, tăng 10,2% so cùng kỳ năm 2017.

Tính đến ngày 27/8/2018, hệ thống Kho bạc Nhà nước đã thực hiện kiểm soát ước đạt 483.902 tỷ đồng chi thường xuyên, đạt 56,12% dự toán năm 2018 và từ chối thanh toán số tiền là 7,3 tỷ đồng, do khoản chi chưa đủ hồ sơ theo quy định.

Về giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản, lũy kế thanh toán 8 tháng đầu năm 2018 đạt 176.836,765 tỷ đồng, đạt 44,24% so với kế hoạch Quốc hội giao và đạt 45,57% so kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (cùng kỳ năm 2017 đạt 38,38% kế hoạch Quốc hội giao và 44,4% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao).

Ước tính giá trị chi trả nợ của Chính phủ trong tháng 8/2018 là 4.277 tỷ đồng, lũy kế 8 tháng đầu năm là 152.719 tỷ đồng (trong đó trả nợ trong nước là 122.807 tỷ đồng, trả nợ nước ngoài là 29.912 tỷ đồng).

Cân đối ngân sách trung ương và ngân sách các cấp địa phương được đảm bảo. Trong tháng 8/2018, huy động vốn trong nước của Chính phủ qua phát hành TPCP đạt 14.260 tỷ đồng, lũy kế 8 tháng đạt 119.261 tỷ đồng, bằng khoảng 43,2% kế hoạch năm.

Được biết, Bộ Tài chính đã ký kết 01 Hiệp định vay vốn nước ngoài trị giá 150 triệu USD trong tháng 8/2018; 8 tháng đầu năm 2018 đã ký kết 10 Hiệp định vay với tổng giá trị 1.137,2 triệu USD; việc giải ngân 8 tháng đầu năm đạt 1.328 triệu USD, tương đương khoảng 30,5 nghìn tỷ đồng, bằng 28% kế hoạch năm.

Quản lý chặt chẽ tài sản công, nợ công

Cũng theo Bộ Tài chính, trong tháng 8/2018, Bộ đã ban hành Thông tư số 67/2018/TT-BTC hướng dẫn việc khai thác thông tin từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công; báo cáo giải trình Thủ tướng Chính phủ về việc hoàn thiện Nghị định quy định tiêu chuẩn, định mức quản lý, sử dụng xe ô tô và Nghị định thanh toán hợp đồng BT bằng giá trì quyền sử dụng đất.

Bộ Tài chính đã phê duyệt theo thẩm quyền phương án sắp xếp lại, xử lý nhà đất đối với 27 cơ sở nhà đất của các đơn vị thuộc Trung ương quản lý trên địa bàn các tỉnh, thành phố. Có quyết định điều chuyển tài sản đối với 10 cơ sở nhà, đất là trụ sở làm việc cũ của các đơn vị thuộc Trung ương về địa phương quản lý.

Trong tháng 9/2018, Bộ Tài chính tiếp tục phối hợp với Văn phòng Chính phủ trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành các Nghị định về quản lý tài sản công; Nghiên cứu báo cáo Bộ phương án xây dựng hệ thống giao dịch điện tử về tài sản công theo quy định tại Luật Quản lý, sử dụng tài sản.

Trong tháng 9/2018, Bộ tiếp tục thực hiện tổ chức đấu thầu, thanh toán gốc, lãi, phí Trái phiếu Chính phủ theo kế hoạch năm 2018; Xây dựng phương án điều hành ngân quỹ Nhà nước Quỹ IV/2018; Tiếp tục hoàn thiện phương án thống nhất đầu mối kiểm soát các khoản chi NSNN của Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh theo hướng rút gọn, giảm tối thiểu thời gian xử lý và đảm bảo được yêu cầu quản lý.

Phối hợp với Bộ Kế hoạch và đầu tư xây dựng dự thảo Nghị định quy định chi tiết việc quản lý vốn ODA, vay ưu đãi nước ngoài; Tổng hợp ý kiến các cơ quan để ký bàn hành Thông tư hướng dẫn mẫu biểu báo cáo thông tin về nợ công và mẫu biểu của Bản tin nợ công./.

Chí Kiên

Xem thêm »