KTNN khai giảng lớp “Bồi dưỡng kiểm toán môi trường”

08/10/2018
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

(sav.gov.vn) - Thực hiện Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng năm 2018 của Kiểm toán nhà nước (KTNN), ngày 08/10/2018, tại Hà Nội, Trường Đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán đã khai giảng lớp “Bồi dưỡng kiểm toán môi trường” cho gần 40 Kiểm toán viên thuộc các đơn vị trực thuộc KTNN.

Phát biểu khai giảng lớp học, PGS. TS Nguyễn Đình Hòa, Quyền Giám đốc Trường Đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán cho biết: Ở Việt Nam, Kiểm toán môi trường là một khái niệm khá mới mẻ, song đã được quan tâm, chú ý nhiều trong những năm gần đây trong các chính sách, pháp luật cũng như thực tiễn công tác bảo vệ môi trường, đặc biệt  là sau các sự cố môi trường nghiêm trọng. Nhận thức được tầm quan trọng và xu thế phát triển tất yếu của kiểm toán môi trường, năm 200, KTNN thành lập Nhóm công tác chuyên môn về kiểm toán môi trường và thực hiện một số hoạt động tham mưu, tư vấn cho lãnh đạo KTNN nhằm phát triển kiểm toán môi trường. Tháng 10/2015, KTNN thành lập Phòng Kiểm toán môi trường trực thuộc Vụ Hợp tác quốc tế để triển khai nghiên cứu kinh nghiệm của các SAI trong lĩnh vực kiểm toán môi trường và từng bước triển khai áp dụng tại KTNN. Đây là hướng đi đúng đắn và phù hợp với xu hướng, thông lệ quốc tế. Tuy nhiên trên thực tế, việc triển khai các cuộc kiểm toán môi trường còn gặp nhiều khó khăn như thiếu nguồn nhân lực, kỹ thuật... đặc biệt là chưa có một chương trình đào tạo kiểm toán môi trường bài bản để trang bị cho kiểm toán viên những kiến thức cơ bản về môi trường, quản lý môi trường, cách thức tổ chức thực hiện kiểm toán môi trường và hướng dẫn kiểm toán môi trường trong một số vấn đề môi trường phổ biến và chủ đề môi trường cụ thể.

Để cập nhật các kiến thức về kiểm toán môi trường cho các Kiểm toán viên KTNN, Ban xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu đào tạo kiểm toán môi trường đã nghiên cứu các tài liệu, hướng dẫn và kinh nghiệm quốc tế đặc biệt là của INTOSAI, ASOSAI để xây dựng Chương trình đào tạo Kiểm toán môi trường lần đầu tiên của KTNN.

Tài liệu bồi dưỡng kiểm toán môi trường gồm 3 chuyên đề: Chuyên đề 1 - Những Tổng quan về môi trường và kiểm toán môi trường; Chuyên đề 2 – Tổ chức thực hiện kiểm toán môi trường; Chuyên đề 3 – Hướng dẫn kiểm toán môi trường đối với một số chủ đề môi trường cụ thể.

Để lớp học đảm bảo mục tiêu đào tạo đã đề ra, Ban tổ chức lớp học đề nghị học viên tham dự đầy đủ các buổi học trên lớp theo đúng quy chế, hoàn thành các bài kiểm tra cho từng chuyên đề và bài thu hoạch về việc vận dụng kiến thức đã học vào công việc thực tiễn. Cán bộ phụ trách lớp cần phối hợp chặt chẽ với giảng viên trong công tác tổ chức, quản lý lớp, kiểm tra, chấm điểm và cấp chứng chỉ bồi dưỡng cho học viên hoàn thành chương trình theo đúng quy định; các học viên tích cực nghiên cứu, trao đổi và thảo luận trong quá trình học tập, nghiêm túc chấp hành nội quy học tập.

Theo kế hoạch lớp học diễn ra từ ngày 08/10-12/10/2018./.

Thanh Hà


 
 

Xem thêm »