Xây dựng quy hoạch cán bộ cấp chiến lược nhiệm kỳ 2021-2026: Cần bài bản, chặt chẽ, tập trung dân chủ, đúng quy trình, quy định

05/11/2018
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

(sav.gov.vn) - Ngày 4/11/2018, tại trụ sở Trung ương Đảng, Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì họp Ban Thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng quy hoạch cán bộ cấp chiến lược nhiệm kỳ 2021-2026.

Toàn cảnh cuộc họp

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng làm Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng quy hoạch cán bộ cấp chiến lược nhiệm kỳ 2021-2026
Tại cuộc họp, Ban Tổ chức Trung ương đã công bố Quyết định số 147-QĐ/TW ngày 25/10/2018 của Bộ Chính trị về việc thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng quy hoạch cán bộ cấp chiến lược nhiệm kỳ 2021-2026. Ban Chỉ đạo do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng làm Trưởng Ban, 5 người trong Ban Chỉ đạo gồm: Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phòng; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú.

Theo Quyết định số 148-QĐ/TW ngày 25/10/2018 của Ban Bí thư, Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo xây dựng quy hoạch cán bộ cấp chiến lược nhiệm kỳ 2021-2026 được thành lập gồm 12 người, do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính làm Tổ trưởng.

Các đại biểu đã tập trung thảo luận, thông qua quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, nguyên tắc, chế độ làm việc của Ban Chỉ đạo  xây dựng quy hoạch cán bộ cấp chiến lược nhiệm kỳ 2021-2026 và Tổ Giúp việc của Ban Chỉ đạo; xem xét lần cuối dự thảo Kế hoạch của Bộ Chính trị về xây dựng Quy hoạch cán bộ cấp chiến lược nhiệm kỳ 2021 - 2026 để ban hành. Đồng thời thống nhất cao với dự thảo Kế hoạch xây dựng Quy hoạch cán bộ cấp chiến lược về nội dung, lộ trình, các bước thực hiện. Các đại biểu dự họp đã đóng góp nhiều ý kiến nhằm tiếp tục hoàn thiện và ban hành Kế hoạch, làm cơ sở để tiến hành xây dựng Quy hoạch cán bộ cấp chiến lược một cách bài bản, chặt chẽ, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai, minh bạch, khách quan, công tâm, đúng quy trình, quy định, bảo đảm cả về số lượng, cơ cấu và nâng cao chất lượng. Trong đó đặc biệt lưu ý về trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, tập thể lãnh đạo địa phương, cơ quan, đơn vị và người đứng đầu trong việc xem xét, giới thiệu nhân sự quy hoạch; nhấn mạnh nhân sự quy hoạch phải bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, tiến hành đúng quy trình, quy định…

Được biết, theo Kế hoạch, tháng 11/2018, các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo địa phương, cơ quan, đơn vị sẽ tiến hành quy trình giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Khóa XIII.

Dứt khoát không đưa vào quy hoạch người có biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, mất đoàn kết, gây rối nội bộ, tham nhũng
Đó là khẳng định của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trong kết luận tại cuộc họp. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh: Nếu phát hiện cán bộ quy hoạch nào có vấn đề sẽ đưa ra khỏi quy hoạch ngay, hoặc cũng có thể bổ sung vào quy hoạch. Lần này, điểm khác trước là không quy hoạch cho nhiều khóa, mà chỉ tập trung cho khóa tới 2021-2016.
 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu kết luận cuộc họp

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, công tác xây dựng quy hoạch cán bộ, đặc biệt là cán bộ cấp chiến lược có vai trò hết sức quan trọng, được Đảng, Nhà nước quan tâm chỉ đạo từ rất sớm và tiến hành từ lâu, được đề cập ở nhiều Nghị quyết, chỉ thị của Đảng.

Trên cơ sở tổng kết rút kinh nghiệm cách làm các khóa trước, công tác chuẩn bị, xây dựng Quy hoạch cán bộ cấp chiến lược cho nhiệm kỳ tới được tiến hành theo quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, dự kiến trình Ban Chấp hành Trung ương, tại Hội nghị lần thứ 9 sắp tới.

Nhấn mạnh về tầm quan trọng của công tác quy hoạch cán bộ cấp chiến lược nhiệm kỳ 2021 - 2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho rằng việc xây dựng Quy hoạch cán bộ cấp chiến lược nhằm chủ động chuẩn bị nguồn cán bộ để đào tạo, bồi dưỡng, thử thách, làm cơ sở cho công tác nhân sự tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, kiên định lý tưởng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; lãnh đạo thành công sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ đây là bước bàn kế hoạch cho xây dựng quy hoạch cán bộ cấp chiến lược, thống nhất về phương pháp, cách đặt vấn đề, bước đi cụ thể, chưa phải là công tác nhân sự mà là cơ sở để sắp tới làm công tác nhân sự tốt hơn. Các cơ quan, tổ chức phải thận trọng, chặt chẽ, tập trung, dân chủ, công tâm khách quan, tuyệt đối không được thiên vị, giữ gìn kỷ luật thông tin, bước đi phải chặt chẽ, bởi đây là việc phức tạp, hệ trọng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đưa ra yêu cầu về trình độ, hiểu biết của cán bộ được quy hoạch cấp chiến lược nhiệm kỳ 2021 - 2026, phải tương đối toàn diện trên các lĩnh vực, đặc biệt là trình độ lý luận cơ bản, bởi đây là những người sẽ hoạch định đường lối chủ trương, lộ trình bước đi sắp tới của đất nước nên phải nắm chắc tình hình trong nước, quốc tế. Bên cạnh đó, cần chú ý đào tạo, bồi dưỡng nhiều hơn những cán bộ có trình độ, hiểu biết về xây dựng Đảng, luật pháp, các trí thức tiêu biểu, các nhà văn hóa, nhà khoa học có uy tín… Đối với ủy viên dự khuyết, không chỉ chú ý về độ tuổi trẻ, mà trình độ, tiêu chuẩn mới là chính và phải tính toán hợp lý.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhất trí cao với nhiều ý kiến phát biểu về cách làm, bước đi - đó là phải làm từng bước, từng nấc chắc chắn, chặt chẽ, bước trước chuẩn bị cho bước sau, cẩn trọng, chuẩn xác cả về nội dung, nội hàm, thời điểm tiến hành. Quy hoạch phải được thường xuyên rà soát, khi phát hiện có vấn đề là loại ra ngay, đồng thời bổ sung kịp thời khi cần thiết…

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng: Ban Chỉ đạo và Tổ Giúp việc có ý nghĩa rất quan trọng. Với Ban chỉ đạo cần công tâm, trong  sáng, khách quan, không tư lợi, phải gương mẫu về trách nhiệm nêu gương. Ngoài ra cần nghiêm khắc với bản thân và kiên quyết chống chạy chức, chạy quyền, chạy quy hoạch; can thiệp không đúng thẩm quyền, trái quy định vào công tác cán bộ, vào quy trình giới thiệu cán bộ quy hoạch. Vì vậy, Tổ Giúp việc của Ban Chỉ đạo là những cán bộ được chọn lọc kỹ, có kinh nghiệm công tác, được tin cậy, cần phát huy tinh thần trách nhiệm, hết lòng hết sức vì công việc, phải công tâm, khách quan, cẩn trọng, trung thực, giữ nghiêm kỷ luật thông tin theo Quy định số 08-QĐ/TW về trách nhiệm nêu gương; bên cạnh đó phải rất tinh tường để giúp Ban Chỉ đạo ngay từ ban đầu, lựa chọn được những "hòn sỏi" đẹp, loại bỏ những "hòn sỏi" mục ruỗng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng yêu cầu các cơ quan liên quan phải tăng cường phối hợp, nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, trong sáng, công tâm, khách quan, làm đến đâu chắc đến đó./.

Nguyễn Dũng
 


 

 
 

Xem thêm »