Kiểm toán nhà nước tổ chức Hội nghị giao ban tháng 12/2018

06/12/2018
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

(sav.gov.vn) - Ngày 5/12/2018, tại Hà Nội, Kiểm toán nhà nước (KTNN) đã tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến dưới sự chủ trì của Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc. Tại hội nghị, ông Đỗ Văn Tạo - Chánh Văn phòng KTNN đã báo cáo kết quả công tác tháng 11 và dự kiến kế hoạch công tác tháng 12/2018.

Quang cảnh Hội nghị

Theo báo cáo, trong tháng 11/2018, toàn Ngành đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra. Lãnh đạo KTNN đã tổ chức xét duyệt kế hoạch 17 cuộc kiểm toán, triển khai 06 cuộc kiểm toán, xét duyệt 33 báo cáo kiểm toán. Lũy kế đến 30/11/2018, Lãnh đạo KTNN đã tổ chức xét duyệt kế hoạch 247/256 cuộc kiểm toán; triển khai 232 quyết định kiểm toán; xét duyệt 205/278 báo cáo kiểm toán, ký phát hành 155/278 báo cáo kiểm toán.

Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán đã phát hành 03 báo cáo kiểm soát chất lượng kiểm toán đột xuất, 01 báo cáo kiểm soát chất lượng kiểm toán trực tiếp, 03 báo cáo kiểm soát việc tổ chức kiểm soát chất lượng kiểm toán của Kiểm toán trưởng; thực hiện 03 cuộc kiểm soát trực tiếp; tiếp tục thực hiện kiểm soát gián tiếp các cuộc kiểm toán theo kế hoạch.
 
Nổi bật trong tháng Tổng Kiểm toán nhà nước đã ký ban hành Kế hoạch kiểm toán năm 2019, Công điện về việc phát hành BCKT và Công văn chỉ đạo về việc chuyển các vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật sang cơ quan điều tra thông qua hoạt động kiểm toán. KTNN đã cung cấp tài liệu 02 vụ việc cho cơ quan cảnh sát điều tra.

Cùng với đó, công tác cán bộ, pháp chế, công nghệ thông tin, nghiên cứu khoa học, báo chí truyền thông... cũng có nhiều kết quả nổi bật.

Tại Hội nghị, các đơn vị đã thảo luận, cho ý kiến về những nội dung trong báo cáo công tác tháng; đặc biệt là về giải pháp tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn tồn tại trong quá trình kiểm toán chuyên đề đất đai, phát hành BCKT, trả lời kiến nghị kiểm toán, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ…

Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc đánh giá, trong tháng 11/2018, toàn Ngành đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo kế hoạch. Một số kết quả kiểm toán của KTNN được dư luận xã hội hết sức hoan nghênh. Tuy nhiên, công tác kiểm toán vẫn còn một số hạn chế cần phải chấn chỉnh khắc phục như: Việc phát hành báo cáo kiểm toán còn chậm; công tác phòng, chống tham nhũng thông qua hoạt động kiểm toán của KTNN vẫn còn hạn chế; số vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật chuyển sang cơ quan điều tra còn ít; một số Đoàn Kiểm toán, Tổ Kiểm toán, Kiểm toán viên chưa thực sự chủ động, thiếu kiên quyết trong việc đấu tranh, phát hiện và củng cố bằng chứng kiểm toán về các vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật để chuyển cơ quan điều tra; một số đơn vị chưa chú trọng việc cập nhật kết quả kiểm toán các BCKT đã phát hành lên phần mềm tổng hợp kết quả kiểm toán; việc xây dựng một số văn bản chậm tiến độ so với kế hoạch.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong hoạch công tác tháng 12/2018 như sau:

Kiểm toán trưởng các KTNN chuyên ngành, KTNN khu vực tiếp tục  chỉ đạo thực hiện kiểm toán các cuộc kiểm toán bổ sung theo kế hoạch; tập trung phát hành dứt điểm các BCKT thuộc KHKT năm 2018 trước ngày 31/12/2018 và tổng hợp kết quả kiểm toán năm 2018 theo Công điện số 1707/CĐ-KTNN ngày 21/11/2018; chỉ đạo thực hiện nghiêm Công điện số 1696/CĐ-KTNN ngày 20/11/2018 của Tổng Kiểm toán nhà nước về việc chuyển các vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật sang cơ quan điều tra thông qua hoạt động kiểm toán và Công văn số 1683/KTNN-TH ngày 16/11/2018 về kiểm toán Chuyên đề việc quản lý và sử dụng đất đai trong và sau cổ phần hóa của DNNN giai đoạn 2011-2017.

Các đơn vị trực thuộc bám sát Hướng dẫn tại Công văn số 1600/KTNN-TCCB ngày 05/11/2018 về việc đánh giá công chức, viên chức và người lao động năm 2018 để tổ chức các hoạt động tổng kết công tác năm 2018 của đơn vị đảm bảo hoàn thành trước 10/01/2019.

Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán phát hành các báo cáo kiểm soát chất lượng kiểm toán và tổ chức kiểm soát chất lượng kiểm toán trực tiếp các đoàn kiểm toán, kiểm toán trưởng theo kế hoạch; tổng hợp kết quả chấm điểm các Đoàn kiểm toán, các cuộc kiểm toán chất lượng vàng báo cáo Lãnh đạo KTNN và phục vụ công tác đánh giá thi đua, bình xét khen thưởng năm 2018; tiếp tục kế hoạch soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật.

Vụ Pháp chế đôn đốc các đơn vị khẩn trương thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và Chương trình xây dựng văn bản quản lý năm 2018 của KTNN đảm bảo chất lượng và tiến độ.

Vụ Hợp tác quốc tế tổ chức chu đáo đoàn do Lãnh đạo KTNN làm trưởng đoàn đi công tác tại Bhutan; hoàn thành Kỷ yếu Đại hội ASOSAI 14; hoàn thiện và trình Tổng Kiểm toán nhà nước ký ban hành Chương trình hành động thực hiện vai trò Chủ tịch ASOSAI giai đoạn 2018-2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2019; tổ chức khóa đào tạo về kiểm toán dựa trên rủi ro do chuyên gia Pakistan giảng dạy; tổ chức hội thảo chia sẻ kinh nghiệm các đoàn học tập tại nước ngoài trong năm 2016 và 2017. 

Trung tâm Tin học tập trung hoàn thiện Chiến lược và Khung kiến trúc CNTT của KTNN đến năm 2030; hỗ trợ các đơn vị triển khai số hóa và quản lý hồ sơ kiểm toán năm 2017, 2018 của KTNN, triển khai thí điểm số hóa hồ sơ kiểm toán giai đoạn 2; hoàn thiện Phần mềm Quản lý đào tạo, xây dựng Phần mềm Quản lý tài chính tập trung; tích hợp các phần mềm hiện có vào trục tích hợp.

Ban quản lý dự án CNTT thuộc KTNN bắt đầu kiểm thử các phần mềm: Quản lý hoạt động kiểm toán, Hỗ trợ kỹ thuật kiểm toán các lĩnh vực kiểm toán Doanh nghiệp, Ngân sách, Tài chính ngân hàng và hoàn thiện phiên bản đại trà phần mềm Hỗ trợ kỹ thuật kiểm toán lĩnh vực đầu tư XDCB; tổ chức lựa chọn nhà thầu, lập Thiết kế thi công, dự toán dự án Hợp phần 2 và dự án “Xây dựng nền tảng tích hợp, kết nối liên thông dữ liệu của KTNN với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu đơn vị được kiểm toán”.

Văn phòng KTNN hoàn thành Báo cáo tổng kết công tác năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019 của KTNN, Báo cáo kết quả thực hiện Quy chế dân chủ năm 2018 và phương hướng, giải pháp thực hiện Quy chế dân chủ năm 2019 để chuẩn bị cho Hội nghị tổng kết ngành diễn ra trong tháng 1/2019./.
 
Hà Linh

Xem thêm »