ASEANSAI tổ chức họp đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch chiến lược năm 2018 tại Jakarta – Indonesia

06/12/2018
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

(sav.gov.vn) - Sáng ngày 4/12/2018, ASEANSAI đã khai mạc cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch chiến lược năm 2018 diễn ra trong 04 ngày tại Jakarta – Indonesia. Đoàn công tác Kiểm toán nhà nước do ông Phan Trường Giang, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế dẫn đầu.

Cuộc họp có sự tham gia từ đại diện các SAI là Chủ tịch các ủy ban của ASEANSAI, bao gồm SAI Lào (Ban Điều hành), SAI Philipines (Ủy ban Đào tạo), SAI Malaysia (Ủy ban Chia sẻ kiến thức), SAI Indonesia (Ban Thư ký), SAI Việt Nam (Ủy ban Kế hoạch chiến lược), chuyên gia và đại diện nhà tài trợ, Cơ quan hợp tác phát triển Đức (GIZ).

Tại cuộc họp, Kiểm toán nhà nước Việt Nam, với vai trò chủ tịch Ủy ban Kế hoạch chiến lược chủ trì các phiên thảo luận nhằm rà soát tiến độ, các kết quả đạt được cũng như đánh giá những khó khăn, thách thức trong quá trình thực hiện 09 mục tiêu chiến lược đề ra trong Kế hoạch chiến lược ASEANSAI 2018 – 2021. Cuộc họp đã ghi nhận những kết quả ban đầu trong việc triển khai các chương trình dài hạn nhằm tập trung hỗ trợ các SAI thành viên thực hiện kiểm toán tuân thủ ISSAIs, xây dựng hệ thống chuẩn mực kiểm toán quốc gia, đẩy mạnh hợp tác với các nhà tài trợ và các bên liên quan, qua đó khẳng định vị trí của ASEANSAI trong cộng đồng các tổ chức kiểm toán quốc tế. Cuộc họp cũng chỉ ra những hạn chế về nguồn lực trong việc tăng cường năng lực chuyên môn cũng như năng lực tổ chức của ASEANSAI. Trên cơ sở đó, các đại biểu tập trung thảo luận nhằm đưa ra các biện pháp thích hợp nhằm giải quyết các vấn đề trước mắt về quản trị tổ chức, tăng cường tính độc lập của SAI, đẩy mạnh hơn nữa việc áp dụng Hệ thống giám sát và đánh giá, và cụ thể hóa những giải pháp trên thông qua Kế hoạch công tác năm 2019 của ASEANSAI.
 

 
Trên cương vị Chủ tịch Ủy ban Kế hoạch chiến lược, với nhiệm vụ chính là xây dựng và giám sát việc thực hiện Kế hoạch chiến lược 2018 – 2021 thông qua Hệ thống giám sát và đánh giá, Kiểm toán nhà nước Việt Nam bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc về sự hợp tác và đóng góp của các SAI trong quá trình nâng cấp và cập nhật Hệ thống, đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ tích cực từ các SAI trong việc phổ biến nhằm nâng cao nhận thức về lợi ích của Hệ thống giám sát và đánh giá, đào tạo áp dụng Hệ thống một cách xuyên suốt và toàn diện.

Cuộc họp đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển bền vững của ASEANSAI thông qua việc cùng nhau đưa ra các giải pháp nhằm cải thiện chất lượng hoạt động của tổ chức theo hướng hiệu quả và chuyên nghiệp trong thời gian tới./.

Phương Liên

Xem thêm »