Kiểm toán nhà nước chuyên ngành Ia: Hoàn thành 14/14 cuộc kiểm toán năm 2018

11/01/2019
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

(sav.gov.vn) - Chiều 10/01/2019, tại Hà Nội, KTNN chuyên ngành Ia tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019. Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo một số đơn vị chức năng thuộc KTNN và toàn thể cán bộ, công chức, kiểm toán viên KTNN chuyên ngành Ia.

Tại Hội nghị, bà Trương Hải Yến – Phó Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành Ia đã trình bảy dự thảo Báo cáo tổng kết công tác năm 2018 và Chương trình công tác năm 2019. Theo báo cáo, năm 2018, KTNN chuyên ngành Ia được Tổng Kiểm toán nhà nước giao tổ chức thực hiện 14 cuộc kiểm toán, tập trung vào khối cơ quan Bộ Quốc phòng, các dự án đầu tư, doanh nghiệp trực thuộc Bộ Quốc phòng, các binh chủng sử dụng ngân sách lớn, đa dạng và có khoảng cách thời gian 3 năm chưa được kiểm toán.

Căn cứ kế hoạch kiểm toán được giao và đặc thù của các đơn vị được kiểm toán, KTNN chuyên ngành Ia đã chủ động xây dựng phương án tổ chức kiểm toán năm trình Tổng Kiểm toán nhà nước phê duyệt làm căn cứ tổ chức thực hiện. Trước khi triển khai kiểm toán, đơn vị đã tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho toàn thể công chức và người lao động trong đơn vị.

Năm 2018, công tác xây dựng kế hoạch kiểm toán được quan tâm đổi mới, mở rộng cả về phạm vi và đối tượng khảo sát, lựa chọn đầu mối kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, đi sâu vào các lĩnh vực được Tổng Kiểm toán nhà nước chỉ đạo tổ chức kiểm toán và cụ thể hóa thành mục tiêu kiểm toán của từng cuộc kiểm toán; tập trung đánh giá rủi ro, xác định trọng yếu để xác định phương pháp kiểm toán phù hợp; tăng cường kiểm toán tổng hợp, rút ngắn thời gian kiểm toán chi tiết. Công tác lập, thẩm định, xét duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm toán tổng quát của cuộc kiểm toán được thực hiện theo đúng quy định của ngành; chấp hành nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Tổng Kiểm toán nhà nước.  

Bám sát kế hoạch kiểm toán của từng cuộc kiểm toán, lãnh đạo KTNN chuyên ngành Ia đã chỉ đạo các Đoàn kiểm toán triển khai nhiệm vụ đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng và hiệu quả. Công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động kiểm toán được tăng cường thông qua kiểm soát chất lượng trực tiếp của Tổ kiểm soát chất lượng kiểm toán, lãnh đạo Đoàn kiểm toán, Tổ trưởng Tổ kiểm toán. Chế độ thông tin, báo cáo được thực hiện nghiêm túc theo quy định của ngành (báo cáo tiến độ, giao ban lãnh đạo,...) để kịp thời xử lý những tồn tại, hạn chế, vướng mắc phát sinh trong hoạt động kiểm toán. Ngoài ra, KTNN chuyên ngành Ia cũng luôn quan tâm, tạo mọi điều kiện tốt nhất cho công chức trong thực thi nhiệm vụ.

Ngoài ra, đơn vị đã chấp hành nghiêm túc các quy định về lập, thẩm định, xét duyệt và phát hành báo cáo kiểm toán, qua đó góp phần nâng cao chất lượng báo cáo kiểm toán.

Tính đến 26/12/2018, KTNN chuyên ngành Ia đã kết thúc 14/14 cuộc kiểm toán. Tổng hợp kết quả kiểm toán từ 14 báo cáo kiểm toán đã phát hành, KTNN chuyên ngành Ia đã kiến nghị xử lý tài chính hơn 2.000 tỷ đồng; kiến nghị xử lý khác hơn 65 tỷ đồng. Ngoài những kiến nghị xử lý tài chính, các Đoàn kiểm toán còn kiến nghị nhiều vấn đề về cơ chế chính sách quản lý tài chính kế toán, nhằm hoàn thiện công tác quản lý NSNN, góp phần từng bước đưa công tác quản lý kinh tế, tài chính của Nhà nước nói chung, Bộ Quốc phòng nói riêng vào nề nếp.

Năm 2019, KTNN chuyên ngành Ia xác định rõ phương hướng và nhiệm vụ trọng tâm là bám sát kế hoạch công tác năm của toàn ngành, bám sát chỉ đạo của Tổng Kiểm toán nhà nước để xây dựng phương án tổ chức kiểm toán năm 2019 đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch, trong đó nhiệm vụ trọng tâm là tổ chức thực hiện kiểm toán đối với 12 cuộc kiểm toán đã được Tổng Kiểm toán giao tại Quyết định số 2268/QĐ-KTNN ngày 28/11/2018, tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán đối với 14 cuộc kiểm toán do KTNN chuyên ngành Ia chủ trì kiểm toán trong năm 2018.
Cùng với hoạt động chuyên môn, đơn vị sẽ tiếp tục đẩy mạnh hoạt động của tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên, ban nữ công, chi hội cựu chiến binh, qua đó thu hút công chức tham gia vào hoạt động quản lý của đơn vị, tạo nên sức mạnh tổng hợp trong toàn thể đơn vị.

Dự thảo cáo tổng kết công tác năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 đã nhận được sự đồng tình, nhất trí cao của các đại biểu tham dự Hội nghị. Tại Hội nghị, đại diện một số phòng chuyên môn của KTNN chuyên ngành Ia đã trình bày tham luận, chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp trong việc triển khai thực hiện công tác chuyên môn như: công tác kiểm soát chất lượng kiểm toán, thực hiện kiểm tra tình hình thực hiện kiến nghị kiểm toán, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ…
 


Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc đã biểu dương những kết quả đạt được trong năm 2018 của KTNN chuyên ngành Ia. Tổng Kiểm toán nhấn mạnh năm 2018 mặc dù có nhiều khó khăn, thách thức song tập thể lãnh đạo, công chức và người lao động Kiểm toán nhà nước chuyên ngành Ia đã nêu cao tinh thần đoàn kết nhất trí, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019, Tổng Kiểm toán nhà nước yêu cầu KTNN chuyên ngành Ia tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm chỉ thị của Tổng Kiểm toán nhà nước về nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng thông qua hoạt động kiểm toán; đổi mới công tác xây dựng kế hoạch kiểm toán thông qua việc đổi mới cách thức tổ chức khảo sát, thu thập, phân tích thông tin, đánh giá rủi ro, xác định trọng tâm kiểm toán; đề cao tính kỷ luật, trách nhiệm của công chức, kiểm toán viên; phát huy tính sáng tạo của công chức, nhất là việc huy động tối đa trí tuệ, năng lực sở trường của công chức tham gia vào quá trình phân tích, tổng hợp xây dựng báo cáo kiểm toán, nâng cao hơn nữa chất lượng báo cáo kiểm toán và hiệu lực của các kết luận, kiến nghị kiểm toán.

Cùng với đó, đơn vị cần tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho toàn thể công chức trong đơn vị; nâng cao tính chuyên nghiệp; tăng cường hơn nữa trách nhiệm quản lý của các cấp lãnh đạo, vai trò quản lý của lãnh đạo cấp phòng, nhất là vai trò trách nhiệm của Trưởng đoàn, Tổ trưởng Tổ kiểm toán trong hoạt động kiểm toán.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước, Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành Ia Đào Văn Dũng khẳng định đơn vị sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, vượt qua khó khăn, thách thức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2019./.
 
Hà Linh
 

Xem thêm »