Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình thăm và chúc Tết Kiểm toán nhà nước

12/02/2019
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

(sav.gov.vn) - Sáng 12/02/2019, nhân dip đầu xuân Kỷ Hợi, tại Trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) - 116 Nguyễn Chánh, Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tới thăm và chúc Tết tập thể cán bộ, công chức, viên chức người lao động của KTNN.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu

Cùng đi với Phó Thủ tướng Chính phủ có: Tổng thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái; Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long; Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lê Quang Mạnh; Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai; Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đoàn Thái Sơn.

Về phía KTNN có Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc; Phó Tổng Kiểm toán nhà nước: Nguyễn Quanh Thành, Vũ Văn Họa, Đoàn Xuân Tiên, Đặng Thế Vinh, Nguyễn Tuấn Anh cùng Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc, công chức, viên chức và người lao động của KTNN.

Thay mặt KTNN, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Quang Thành đã báo cáo tóm tắt một số kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018 của KTNN.

Theo đó, năm 2018, hoạt động kiểm toán của KTNN đã có bước chuyển biến mạnh mẽ, đổi mới toàn diện về nội dung, phương pháp và cách thức thực hiện, hiệu lực, hiệu quả, chất lượng kiểm toán không ngừng được nâng cao trong tất cả các khâu, giai đoạn kiểm toán. Năm 2018, KTNN đã kiến nghị xử lý tài chính là 89.600 tỷ đồng, tăng 18,39% so với năm 2017, đồng thời kiến nghị xử lý tài chính của KTNN đã được phần lớn các đơn vị chấp hành nghiêm túc đạt tỷ lệ 73,1%.

Kết quả kiểm toán đã góp phần hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật của Nhà nước và góp phần tích cực vào việc phòng, ngừa tham nhũng, chống lãng phí, thực hành tiết kiệm trong các cơ quan, đơn vị được kiểm toán thông qua việc kiến nghị sửa đổi bổ sung, thay thế 115 văn bản nhằm bịt lỗ hổng thất thoát, lãng phí. Trong năm 2018 KTNN đã chuyển hồ sơ 05 vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật được phát hiện thông qua kết quả kiểm toán sang Cơ quan Cảnh sát điều tra để điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, KTNN đã phát hiện và kiến nghị chấn chỉnh kịp thời các sơ hở trong công tác quản lý như: Kiểm toán công tác quản lý thu, chống thất thu thuế; Quản lý, sử dụng vốn ODA giai đoạn 2015-201; Hoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý, sử dụng đất;  Hoàn thiện cơ chế, chính sách theo hình thức đối tác công tư...

Năm 2018 đánh dấu uy tín, sự phát triển lớn mạnh của KTNN Việt Nam trong cộng đồng các Cơ quan Kiểm toán tối cao trên thế giới, KTNN Việt Nam vinh dự được lựa chọn là nước chủ nhà đăng cai Đại hội các Cơ quan Kiểm toán tối cao Châu Á (ASOSAI) lần thứ 14 và trở thành Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018-2021.

KTNN đã tích cực phối hợp với các cơ quan của Quốc hội triển khai thực hiện các nhiệm vụ có liên quan đến công tác sửa đổi, bổ sung Luật KTNN 2015 theo Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019 của Quốc hội.

Báo cáo của KTNN nêu rõ, KTNN đã ban hành Chỉ thị số 114/CT-KTNN ngày 17/01/2019 về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019, toàn Ngành đã tập trung quán triệt đến từng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị của Ban Bí thư; Chỉ thị, Công điện của Thủ tướng Chính phủ về các hoạt động tổ chức Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019. Đặc biệt, Lãnh đạo KTNN, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc KTNN đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công chức, viên chức và người lao động trong Ngành; chủ động tổ chức thăm hỏi các gia đình chính sách, có hoàn cảnh khó khăn; tặng quà tết cho các hộ nghèo, đồng bào dân tộc nghèo vùng cao... với giá trị hơn 2,8 tỷ đồng.
 
KTNN xác định phương hướng nhiệm vụ năm 2019 là: “Cụ thể hóa các nghị quyết, chủ trương của Đảng và Nhà nước để thực hiện mục tiêu của Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2020; đẩy mạnh nâng cao chất lượng hiệu quả công tác kiểm toán; tăng cường kiểm toán hoạt động, kiểm toán chuyên đề nhằm đánh giá việc tuân thủ pháp luật, tính kinh tế, hiệu lực và hiệu quả trong quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công; nâng cao hiệu lực của các kết luận và kiến nghị kiểm toán; đẩy mạnh hợp tác và hội nhập quốc tế, thực hiện tốt vai trò Chủ tịch ASOSAI giai đoạn 2018-2021, nâng cao vị thế của KTNN Việt Nam trên trường quốc tế; gia tăng hiệu lực quy tắc ứng xử và đạo đức nghề nghiệp của Kiểm toán viên nhà nước, tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu các cấp; đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kiểm toán; thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 25 năm thành lập KTNN”.
 
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình và các đại biểu
chụp ảnh lưu niệm với Lãnh đạo KTNN

Theo đó, KTNN sẽ tập trung vào một số nhiệm vụ chủ yếu: Tổ chức thực hiện 190 cuộc kiểm toán thuộc KHKT năm 2019 trên tinh thần bám sát chủ trương đổi mới toàn diện hoạt động kiểm toán thông qua việc giảm số lượng chủ đề, đơn vị, đầu mối được kiểm toán để tập trung nâng cao năng lực, chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động kiểm toán; Tiếp tục hoàn thiện cơ sở pháp lý đầy đủ và đồng bộ cho tổ chức và hoạt động của KTNN, trọng tâm xây dựng, cập nhật, bổ sung, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến tổ chức và hoạt động của KTNN; Tiếp tục củng cố và kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo đủ về số lượng, chất lượng và cơ cấu hợp lý để thực hiện đầy đủ nhiệm vụ theo quy định của Luật KTNN; Đẩy mạnh các hoạt động hợp tác quốc tế trên các diễn đàn song phương và đa phương; Hoàn thiện cơ sở vật chất và đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của KTNN.
 
Phát biểu chỉ đạo và chúc Tết KTNN, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình biểu dương những nỗ lực của KTNN trong việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2018. “Kết quả kiểm toán đã góp phần phát triển kinh tế xã hội, hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật của Nhà nước và góp phần tích cực vào việc phòng ngừa tham nhũng, chống lãng phí, thực hành tiết kiệm trong các cơ quan, đơn vị được kiểm toán.” - Phó Thủ tướng Chính phủ phát biểu.

Phó Thủ tướng Chính phủ cho rằng, kết quả công tác và việc địa vị pháp lý của KTNN được quy định trong Hiến pháp với nhiều nhiệm vụ và nội dung mới cho thấy hoạt động của KTNN thời gian qua đã tạo được niềm tin với Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Nhân dân.

Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị, trong năm 2019 KTNN cần quan tâm đến một số nội dung trọng tâm:

Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ để triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019 bảo đảm khoa học, hiệu quả; phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành, địa phương trong hoạt động kiểm toán, kiến nghị hoàn thiện cơ chế, chính sách. 

Khẩn trương phối hợp với các cơ quan liên quan, sớm trình cấp có thẩm quyền về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật KTNN năm 2015, tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các văn bản hướng dẫn thi hành Luật một cách đầy đủ, hiệu quả, có chất lượng...

Hoạt động của KTNN phải luôn theo sát và phục vụ quá trình quản lý, điều hành của Chính phủ; nâng tầm các kết luận, kiến nghị thực sự có chất lượng tương xứng với địa vị pháp lý của KTNN, hoạt động độc lập và chỉ tuân theo pháp luật.

Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết TW 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,  phong cách Hồ Chí Minh.

Thể hiện rõ nét vai trò dẫn dắt, tiên phong trên cương vị là Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018-2021, lãnh đạo hoạt động tổ chức ASOSAI hoàn thành xuất sắc Kế hoạch chiến lược ASOSAI giai đoạn 2016-2021...  

Phó Thủ tướng Chính phủ ghi nhận và đồng tình cao với các đề xuất, kiến nghị của KTNN và đề nghị các bộ, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ hơn với KTNN trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, đồng thời tạo điệu kiện tốt nhất để KTNN nâng cao năng lực, phát huy vị trí và vai trò của mình trong hệ thống chính trị.
Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ
 
Thay mặt KTNN, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc trân trọng tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ; cam kết cùng với toàn thể cán bộ, công chức và người lao động của KTNN đoàn kết, nỗ lực phấn đấu  hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao năm 2019.

Nhân dịp đầu Xuân, Tổng Kiểm toán nhà nước trân trọng cảm ơn sự phối hợp chặt chẽ của các Bộ, Ngành và địa phương trong thời gian qua; và mong muốn tiếp tục nhận được sự chỉ đạo của Phó Thủ tướng, sự phối hợp của các Bộ, Ngành và địa phương trong việc triển khai nhiệm vụ năm 2019./.

Ngọc Bích

Xem thêm »