Kiểm toán viên nhà nước tập huấn sử dụng phần mềm phân tích dữ liệu trong các cuộc kiểm toán - IDEA

14/03/2019
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

(sav.gov.vn) – Trong hai ngày 14-15/03/2019, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN), 116 Nguyễn Chánh, Hà Nội, chuyên gia quốc tế Dự án hiện đại hóa tài chính công do liên minh châu Âu tài trợ đã tổ chức tập huấn, hướng dẫn kiểm toán viên nhà nước sử dụng phần mềm IDEA - phân tích dữ liệu trong các cuộc kiểm toán.

Tại buổi tập huấn, sau phần giới thiệu tổng quan về những tính năng của phần mềm, chuyên gia đã trực tiếp hướng dẫn học viên các thao tác sử dụng phần mềm gồm: Quản lý cơ sở dữ liệu; Thu thập và nhập dữ liệu; Đối chiếu và kiểm tra dữ liệu; Tách những hồ sơ cụ thể; Lập hồ sơ dữ liệu; Xác định những vấn đề bất thường/không tuân thủ; Chọn mẫu; Kiểm toán hồ sơ cái/sổ tổng hợp.

Trong ngày 15/3/2019, học viên sẽ tiếp tục được hướng dẫn và thực hành thao tác thêm các trường; Xây dựng các phương trình; Sử dụng nhiều cơ sở dữ liệu; Xử lý đầu ra...

Đồng thời chuyên gia cung cấp các thông tin liên quan đến tiêu chuẩn hồ sơ, tài liệu lưu trữ; Truy cập các nguồn lực và những thông tin khác.

Được biết, Dự án hiện đại hóa tài chính công (EUPFMO) do liên minh châu Âu (EU) tài trợ nhằm hỗ trợ tăng cường năng lực cho KTNN, góp phần nâng cao trách nhiệm giải trình, tính minh bạch và giám sát quản lý tài chính công. Các hoạt động thực hiện theo mục tiêu của dự án tập trung tăng cường công tác quản lý và năng lực hoạt động của KTNN, với mục tiêu: Cung cấp ý kiến độc lập về các vấn đề quản lý tài chính trong lĩnh vực công; Cung cấp cho Quốc hội thông tin có giá trị để Quốc hội thực hiện hiệu quả chức năng giám sát.

Dự án đang hỗ trợ thực hiện hai trụ cột chính của Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2020 (đã được Tổng Kiểm toán phê duyệt vào tháng 12.2010) bao gồm: Trụ cột 1 - Phát triển nguồn nhân lực; Trụ cột 2 - Tăng cường công tác lập kế hoạch kiểm toán, hiện đại hóa phương pháp kiểm toán và quản lý hoạt động kiểm toán theo chuẩn mực INTOSAI, thông lệ tốt của quốc tế và chiến lược phát triển của KTNN.

Expertise France (cơ quan hợp tác kỹ thuật quốc tế của Pháp) là đơn vị thực hiện dự án từ năm 2016, trên cơ sở phối hợp với liên danh gồm bốn Cơ quan kiểm toán tối cao./.

Hà Linh
 

Xem thêm »