Nghiệm thu đề tài Nghiên cứu khoa học cấp cơ sở "Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý đào tạo của Kiểm toán nhà nước”

13/04/2019
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

(sav.gov.vn) - Chiều 12/4/2019, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) - 116 Nguyễn Chánh, Hà Nội, Hội đồng khoa học của KTNN đã tổ chức đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở "Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý đào tạo của Kiểm toán nhà nước” (Đề tài) do TS. Nguyễn Hữu Hiểu (Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán) và TS. Lê Anh Vũ (KTNN chuyên ngành VII) đồng chủ nhiệm.

Quang cảnh buổi nghiệm thu

PGS.TS. Lê Đình Hòa - Quyền Giám đốc Trường là Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu.

Theo Ban Chủ nhiệm Đề tài, hiện nay, công tác quản lý đào tạo của KTNN (do Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán thực hiện) chủ yếu được thực hiện thủ công. Do chưa ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) triệt để, nên để đạt được mục tiêu quản lý tốt, công tác đào tạo cần nhiều nhân sự và thời gian; việc lưu trữ thông tin về kết quả đào tạo chưa mang tính hệ thống. Nhiều thông tin không được lưu trữ, bị thất lạc hoặc mất nhiều thời gian để tìm kiếm. Sự kết nối giữa hoạt động đào tạo với công tác quản lý nhân sự còn bất cập do sự liên thông giữa các lĩnh vực còn hạn chế. Khả năng cung cấp thông tin về hoạt động đào tạo phục vụ công tác quản trị thấp.

Sự ứng dụng CNTT để phục vụ công tác quản lý đào tạo sẽ góp phần nâng cao hiệu quả quản trị hoạt động đào tạo của KTNN, do Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán quản lý; từ đó nâng cao hiệu quả quản lý nguồn nhân lực của KTNN; tiết kiệm thời gian, nhân sự;… Vì vậy, việc lựa chọn và triển khai đề tài khoa học cấp cơ sở “Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý đào tạo của Kiểm toán nhà nước” là cần thiết và có ý nghĩa cao về thực tế.

Trên cơ sở đánh giá kết quả ứng dụng CNTT trong quản lý đào tạo, Đề tài đề xuất giải pháp ứng dụng CNTT (xây dựng Phần mềm quản lý đào tạo) trong hoạt động quản lý đào tạo trong nước của KTNN, gồm hoạt động đào tạo do KTNN tổ chức (Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán thực hiện) và hoạt động đào tạo do cơ sở ngoài KTNN tổ chức (KTNN cử công chức tham gia).

Nội dung chính của đề tài thể hiện ở 2 chương: Chương 1- Tổng quan ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý đào tạo của Kiểm toán nhà nước; Chương 2 - Nội dung và yêu cầu kỹ thuật của Phần mềm quản lý đào tạo của Kiểm toán nhà nước.

Nhận xét về Đề tài, Hội đồng nghiệm thu cho rằng, việc nghiên cứu đề tài là cần thiết và có ý nghĩa trong giai đoạn hiện nay. Đề tài đã xác định rõ mục tiêu, nội dung, đối tượng và phương pháp nghiên cứu; làm rõ những vấn đề về công tác quản lý, đào tạo, bồi dưỡng của KTNN và tình hình ứng dụng CNTT trong công tác quản lý, đào tạo, bồi dưỡng của KTNN. Nhóm tác giả đã đề xuất các giải pháp để xây dựng phần mềm quản lý, đào tạo, bồi dưỡng gồm yêu cầu về các giải pháp công nghệ và điều kiện ứng dụng các phần mềm này.

Để hoàn thiện Đề tài, Hội đồng nghiệm thu khuyến nghị nhóm tác giả cần giới hạn phạm vi nghiên là xây dựng phần mềm và các điều kiện để ứng dụng CNTT trong phạm vi của Trường; bổ sung thêm kinh nghiệm ứng dụng CNTT của một số cơ sở đào tạo, kết hợp với phần mềm quản lý, đào tạo, bồi dưỡng của toàn Ngành...

Đề tài được Hội đồng nghiệm thu thống nhất xếp loại Khá./.

M.  Thúy

Xem thêm »