Khai giảng lớp bồi dưỡng kiểm toán Công nghệ thông tin (cấp độ 1).

20/05/2019
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

(sav.gov.vn) - Thực hiện Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng năm 2018 của Kiểm toán nhà nước (KTNN), ngày 20/5/2019, tại Hà Nội, Trường Đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán đã khai giảng Lớp bồi dưỡng kiểm toán Công nghệ thông tin (cấp độ 1) cho hơn 30 Kiểm toán viên thuộc các đơn vị trực thuộc KTNN.

Đối tượng tham gia bồi dưỡng gồm các Kiểm toán viên am hiểu về CNTT; công chức, viên chức của KTNN được phân công hoặc dự kiến phân công thực hiện nhiệm vụ kiểm toán CNTT căn bản; những cá nhân được đào tạo chuyên ngành về CNTT đã hoàn thành khóa đào tạo Kiểm toán viên của KTNN và có nhu cầu nâng cao kiến thức, kỹ năng liên quan đến kiểm toán CNTT.

Theo Ban tổ chức lớp học, Tài liệu bồi dưỡng kiểm toán Công nghệ thông tin cấp độ 1 được biên soạn phục vụ việc đào tạo bồi dưỡng Kiểm toán viên nhà nước những kiến thức, kỹ năng căn bản về kiểm toán CNTT. Bố cục, kết cấu nội dung của tài liệu được xây dựng trên cơ sở đề cương chi tiết các môn học đã được Lãnh đạo KTNN phê duyệt, lấy hướng dẫn kiểm toán CNTT của KTNN làm gốc. Theo đó, tài liệu làm rõ các khái niệm, định nghĩa và các nội dung kiểm toán CNTT thông qua các nghiên cứu, minh họa, biểu đồ, kinh nghiệm và ví dụ thực tế.
 
Tài liệu bồi dưỡng kiểm toán Công nghệ thông tin cấp độ 1 gồm 3 chuyên đề: Chuyên đề 1 - Những đặc thù của kiểm toán CNTT; Chuyên đề 2 - Kiểm toán hệ thống CNTT; Chuyên đề 3 - Tiếp cận, chuẩn hóa, phân tích và truy vấn dữ liệu kiểm toán trong môi trường CNTT.
 
Cụ thể, Chuyên đề 1 gồm các nội dung: Giới thiệu về kiểm toán công nghệ thông tin và các hoạt động triển khai thực tế; Các yêu cầu cơ bản để triển khai kiểm toán công nghệ thông tin; Đặc thù triển khai kiểm toán công nghệ thông tin qua từng giai đoạn của cuộc kiểm toán; Phương pháp kỹ thuật kiểm toán công nghệ thông tin. Chuyên đề 2 gồm các nội dung: Tổng quan về kiểm toán hệ thống CNTT; Kiểm soát CNTT; Kiểm soát chung CNTT; Kiểm soát ứng dụng CNTT; Hệ thống khung tiêu chuẩn quản trị CNTT; Triển khai kiểm toán CNTT trong thực tế. Chuyên đề 3 gồm các nội dung: Giới thiệu kiểm toán trong môi trường CNTT; Giới thiệu về CAATs; Ứng dụng CAATs; Giới thiệu chung về tiếp cân và chuẩn hóa dữ liệu; Cách thức truy xuất, kiểm tra và lưu trữ dữ liệu đơn vị; Triển khai kiểm toán trong môi trường CNTT trong thực tế.
Kiểm toán CNTT là lĩnh vực mới được triển khai tại KTNN, với đặc thù tập trung kiểm toán hệ thống kiểm soát CNTT đang được từng bước áp dụng mạnh mẽ trong mọi mặt của đời sống kinh tế xã hội. Kiểm toán CNTT không những đòi hỏi kiến thức về CNTT, sự am hiểu sâu sắc về kiểm toán, về tư duy hệ thống, tư duy phản biện nhằm có cách tiếp cận đúng đắn với cách thức các doanh nghiệp, tổ chức đang ứng dụng và kiểm soát công việc thông qua các hệ thống CNTT. Vì vậy, Ban tổ chức lớp học đề nghị trong quá trình giảng dạy thực tế, các học viên nên chủ động kết hợp nghiên cứu tài liệu và hướng dẫn kiểm toán CNTT cũng như các tài liệu khác trong và ngoài Ngành có liên quan. Giảng viên nên chủ động giúp đỡ học viên nắm bắt các vấn đề thông qua các ví dụ trình bày trong tài liệu và các hoạt động kiểm toán CNTT trong thực tiễn.

Theo kế hoạch lớp học diễn ra từ ngày 13/8 – 22/8/2018./.

Thanh Trang 

Xem thêm »