Quốc hội khóa mới quyết định kế hoạch đầu tư công trung hạn

03/06/2019
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

(sav.gov.vn) - Hôm nay 03/6/2019, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ 11 của kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Kết quả lấy ý kiến đối với quy định: Quốc hội khóa mới xem xét, quyết định Kế hoạch đầu tư công trung hạn tại Kỳ họp đầu của Quốc hội khóa mới

Buổi sáng, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường. Theo sự phân công của Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ điều hành phiên họp.
 
Giữ quy định của Luật Đầu tư công hiện hành về tiêu chí phân loại dự án quan trọng quốc gia và tiêu chí phân loại dự án nhóm A, B, C

Theo sự phân công của Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển điều hành phiên họp.

Tại phiên họp này, Quốc hội đã xem xét, quyết định và tiến hành lấy ý kiến đại biểu Quốc hội bằng hệ thống điện tử đối với 03 nội dung trong dự thảo Luật Đầu tư công (sửa đổi).

Về tiêu chí phân loại dự án quan trọng quốc gia và dự án nhóm A, B, C (Điều 7 đến Điều 10): Số đại biểu Quốc hội tham gia ý kiến 429 (bằng 88,64%), trong đó phương án I có 367 đại biểu Quốc hội đồng ý (bằng 75,83%); có 57 đại biểu Quốc hội không đồng ý (bằng 11,78%); có 05 đại biểu Quốc hội không tham gia ý kiến (bằng 1.03%). Như vậy, qua biểu quyết cho thấy các đại biểu Quốc hội đã chọn phương án I là giữ như quy định của Luật Đầu tư công hiện hành về tiêu chí phân loại dự án quan trọng quốc gia 10.000 tỷ đồng và tiêu chí phân loại dự án nhóm A, B, C.

Về thẩm quyền xem xét, quyết định danh mục dự án kế hoạch đầu tư công trung hạn (Điều 59 của dự thảo Luật). Quốc hội đã tiến hành lấy ý kiến đối với 2 phương án. Đối với phương án 1: Số đại biểu Quốc hội tham gia xin ý kiến là 424 (bằng 87,6%), trong đó, có 234 đại biểu đồng ý (bằng 48,35%); có 174 đại biểu Quốc hội không đồng ý (bằng 35,95%); có 16 đại biểu Quốc hội không tham gia ý kiến (bằng 3,31%); Đối với phương án 2: Số đại biểu Quốc hội tham gia xin ý kiến là 423 (bằng 87,4%), theo đó, có 206 đại biểu đồng ý (bằng 42,56%); có 204 đại biểu Quốc hội không đồng ý (bằng 42,15%); có 13 đại biểu Quốc hội không tham gia ý kiến (bằng 2,69%).

Như vậy, kết quả biểu quyết cho thấy cả 2 phương án đều không quá 50%; Ủy ban thường vụ Quốc hội sẽ tiếp tục tiếp thu, giải trình và trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến.

Về thời gian trình, thông qua Kế hoạch đầu tư công trung hạn (Điều 59 của dự thảo Luật). Số đại biểu Quốc hội tham gia xin ý kiến phương án 1 là 429 (bằng 88,64%), theo đó, có 318 đại biểu Quốc hội đồng ý (bằng 65,70%); có 108 đại biểu Quốc hội không đồng ý (bằng 22,31%); có 03 đại biểu Quốc hội không tham gia ý kiến (bằng 0.62%).

Tại phiên họp, Quốc hội thảo luận tại Hội trường về việc phân bổ, sử dụng nguồn dự phòng Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.

Trong quá trình thảo luận đã có 14 đại biểu phát biểu ý kiến, 1 đại biểu tranh luận. Đa số ý kiến các đại biểu tập trung vào các vấn đề: Xác định rõ khả năng cân đối nguồn vốn để bố trí cho các dự án theo trật tự ưu tiên tại khoản 1 Điều 2 của Nghị quyết số 71/2018/QH14; thẩm quyền quyết định danh mục các dự án sử dụng nguồn này; các nội dung cụ thể về phương án phân bổ nguồn vốn này. Trong quá trình thảo luận, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã phát biểu làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Phát biểu kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển cho biết, trên cơ sở các ý kiến thảo luận của các đại biểu Quốc hội về việc phân bổ, sử dụng nguồn dự phòng Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ có báo cáo tiếp thu, giải trình và báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định.
 
Đa số ý kiến đại biểu bày tỏ sự nhất trí cao với Tờ trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019

Buổi chiều ngày 3/6/2019, theo sự phân công của Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều hành phiên họp.

Tại phiên họp này, Quốc hội đã nghe Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Khắc Định trình bày Tờ trình về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019. Sau đó, Quốc hội  thảo luận ở Hội trường về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019.

Tại phiên thảo luận đã có 16 đại biểu phát biểu ý kiến. Đa số ý kiến đại biểu bày tỏ sự nhất trí cao với Tờ trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Báo cáo giải trình, bổ sung của Chính phủ. Qua đó, các đại biểu cho rằng, trong năm 2018 và những tháng đầu năm 2019, công tác xây dựng pháp luật từ khâu chuẩn bị, đề xuất đưa dự án vào chương trình đến khâu nghiên cứu, soạn thảo, xem xét thông qua tiếp tục được đổi mới. Công tác phối hợp giữa các cơ quan của Chính phủ, Quốc hội và các cơ quan, tổ chức có liên quan ngày càng chặt chẽ và hiệu quả hơn. Trách nhiệm của các cơ quan chủ trì soạn thảo, chủ trì thẩm tra được tăng cường trong tất cả các giai đoạn của quy trình. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đã tập trung thảo luận, cho ý kiến về các nội dung như: Những bất cập, hạn chế của tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh trong năm 2018 và đầu năm 2019; Nguyên tắc lập và dự kiến điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019 (tại Kỳ họp thứ 8) và dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020; Các dự án cần tiếp tục bổ sung vào Chương trình trong thời gian tới; Các biện pháp bảo đảm thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh.v.v.

Phát biểu kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp thu, giải trình và hoàn thiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019 trước khi trình Quốc hội biểu quyết, thông qua Nghị quyết về nội dung này./.

Ngọc Bích

 

Xem thêm »