Siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong triển khai các cuộc kiểm toán đợt 2

06/06/2019
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

(sav.gov.vn) - Chiều 06/6/2019, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) – 116 Nguyễn Chánh, Hà Nội, KTNN đã tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến tháng 6/2019. Ủy viên BCH TW Đảng, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc chủ trì Hội nghị.

Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc chủ trì Hội nghị giao ban trực tuyến toàn ngành tháng 6/2019

Tham dự Hội nghị có các Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước: Nguyễn Quang Thành, Đoàn Xuân Tiên, Vũ Văn Họa, Đặng Thế Vinh, Nguyễn Tuấn Anh cùng lãnh đạo các đơn vị trực thuộc KTNN.

Tại Hội nghị, Chánh Văn phòng KTNN Đỗ Văn Tạo trình bày báo cáo Kết quả thực hiện công tác tháng 5/2019 và Kế hoạch công tác tháng 6/2019. Nổi bật trong tháng, KTNN đã hoàn thành các báo cáo phục vụ kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV; Thành lập các Tiểu ban xây dựng Chiến lược phát triển KTNN giai đoạn 2020 – 2030, tầm nhìn đến năm 2035 và tổ chức triển khai nhiệm vụ xây dựng Chiến lược; Tổ chức thành công Hội thảo khoa học kỷ niệm 25 năm thành lập KTNN “Kiểm toán nhà nước trong tiến trình phát triển đất nước”…

Trong tháng 5/2019, toàn Ngành đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ theo kế hoạch đã đề ra. Lãnh đạo KTNN đã xét duyệt 25 Kế hoạch kiểm toán (KHKT), 34 Báo cáo kiểm toán (BCKT) và triển khai 04 cuộc kiểm toán. Tính đến hết 31/5/2019, KTNN đã tổ chức xét duyệt 103/220 KHKT, triển khai 81 cuộc kiểm toán, kết thúc 74 cuộc kiểm toán, xét duyệt 38/246 BCKT, đã phát hành 04 BCKT.

Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán đã thực hiện 03 cuộc kiểm soát chất lượng kiểm toán đột xuất, kiểm soát trực tiếp đối với 02 cuộc kiểm toán. Vụ Tổng hợp đã phối hợp với các đơn vị liên quan trả lời 12 văn bản kiến nghị về kết quả kiểm toán.

Thanh tra KTNN đã kết thúc 04 Đoàn thanh tra đợt 1, 02 Đoàn thanh tra đột xuất và dự thảo Kết luận thanh tra trình lãnh đạo KTNN; tiếp nhận và tham mưu cho lãnh đạo KTNN xử lý theo quy định 07 đơn tố cáo, kiến nghị, đề nghị, không thuộc thẩm quyền giải quyết của KTNN.
 

Chánh Văn phòng KTNN Đỗ Văn Tạo trình bày báo cáo tại Hội nghị

Dự thảo Báo cáo công tác tháng 5/2019 được các đại biểu tham dự đồng tình, nhất trí cao. Lãnh đạo các đơn vị đã báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ và thảo luận, đề xuất giải pháp tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong thực tiễn triển khai công việc, đặc biệt là những giải pháp để tránh sự chồng chéo, trùng lắp trong các hoạt động kiểm toán.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Tổng Kiểm toán nhà nước đánh giá cao toàn Ngành đã chủ động triển khai một cách đồng bộ các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra. Chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong công tác khảo sát lập KHKT, sự trùng lắp trong hoạt động kiểm toán, Tổng Kiểm toán nhà nước nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm trong tháng 6/2019:

Toàn Ngành tập trung triển khai các cuộc kiểm toán đợt 2 theo kế hoạch được duyệt đảm bảo siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện nhiệm vụ; khẩn trương phát hành BCKT các cuộc kiểm toán đã kết thúc, tập trung nâng cao hơn nữa chất lượng lập BCKT; triển khai xây dựng KHKT năm 2020, hạn chế tối đa sự chồng chéo, trùng lắp giữa các đơn vị, hoàn thành báo cáo KTNN 25 năm xây dựng và phát triển, triển khai xây dựng sớm Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2030; Tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm soát chất lượng kiểm toán với trọng tâm là việc thực hiện công điện, chỉ thị của Tổng Kiểm toán nhà nước tại các Đoàn kiểm toán.

Đối với công tác xây dựng pháp luật, Tổng Kiểm toán nhà nước đã chỉ đạo đơn vị chủ trì soạn thảo nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến góp ý của các đại biểu Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7 để tiếp tục tổng hợp, hoàn thiện Dự thảo Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật KTNN năm 2015…/.

M. Thúy
 

Xem thêm »