KTNN tổ chức lớp hướng dẫn sử dụng phần mềm Hỗ trợ Kỹ thuật kiểm toán lĩnh vực kiểm toán doanh nghiệp

10/06/2019
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

(sav.gov.vn) - Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng của Kiểm toán nhà nước năm 2019 ban hành theo Quyết định số 2282/QĐ-KTNN ngày 30/11/2018 của Tổng Kiếm toán nhà nước và nhiệm vụ triển khai dự án Hợp phần 1 “Xây dựng hệ thống thông tin hỗ trợ hoạt động kiểm toán” thuộc dự án “Xây dựng hệ thống thông tin Kiểm toán Nhà nước” đối với các đơn vị thụ hưởng dự án. Ngày 7/6/2019, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) – 116 Nguyễn Chánh, Hà Nội, Ban Quản lý dự án công nghệ thông tin của KTNN phối hợp với Công ty cổ phần tập đoàn HIPT tổ chức lớp hướng dẫn sử dụng phần mềm Hỗ trợ Kỹ thuật kiểm toán lĩnh vực kiểm toán doanh nghiệp cho hơn 40 kiểm toán viên thuộc KTNN chuyên ngành VI.

Tại lớp học, nhóm đào tạo của công ty HIPT đã trực tiếp hướng dẫn các kiểm toán viên sử dụng phần mềm, bảo mật thông tin người sử dụng, giảm nguy cơ virus làm mất dữ liệu.... Kiểm toán viên trực tiếp thực hiện các thao tác trên giao diện phần mềm. Phần mềm được cài đặt trên máy tính xách tay của Kiểm toán viên.

Theo ghi nhận của Kiểm toán viên KTNN chuyên ngành VI, về cơ bản phần mềm Hỗ trợ kỹ thuật kiểm toán lĩnh vực kiểm toán doanh nghiệp đã có đủ các chức năng theo yêu cầu của người sử dụng.

Nhằm đảm bảo tính bảo mật trong quá trình kiểm toán, mô hình triển khai dữ liệu phần mềm hỗ trợ kỹ thuật kiểm toán lĩnh vực doanh nghiệp gồm 02 phần: Phần mềm tại Client bao gồm các chức năng chính giúp kiểm toán viên thao tác trong quá trình thực hiện kiểm toán. Dữ liệu danh mục sẽ được đồng bộ từ Server xuống Client, cho phép kiểm toán viên tra cứu trong quá trình thực hiện kiểm toán. Tuy nhiên, dữ liệu kiểm toán tại Client sẽ không được đồng bộ lên Client, chỉ kiểm toán viên mới biết được dữ liệu của mình trên Client.
 
Đối với hỗ trợ kỹ thuật kiểm toán lĩnh vực doanh nghiệp, trung ương sẽ tiến hành thiết lập các bộ chỉ tiêu và quy tắc đánh giá, phương pháp chọn mẫu chung và thực hiện đồng bộ xuống các đơn vị thực hiện. Lãnh đạo các đơn vị tham mưu được quyền xem bộ chỉ tiêu và quy tắc đánh giá, phương pháp chọn mẫu nhưng không được chỉnh sửa, thay đổi bộ chỉ tiêu và quy tắc này.

Dựa vào bộ chỉ tiêu và quy tắc đánh giá, phương pháp chọn mẫu đã được trung ương tiến hành thiết lập, đoàn kiểm toán (Lãnh đạo đoàn, Lãnh đạo tổ, kiểm toán viên) thực hiện tiến hành tra cứu các kết quả đánh giá đơn vị được kiểm toán, Hỗ trợ thiết kế mẫu và lựa chọn phần tử kiểm tra, phân tích dữ liệu,…

Khi thực hiện kiểm toán các đơn vị, đầu mối kiểm toán các kiểm toán viên có trách nhiệm thực hiện kiểm tra, rà soát, phát hiện sai sót của đơn vị, đầu mối kiểm toán.

Các kiểm toán viên sẽ thực hiện đánh giá các chỉ tiêu tài chính trên báo cáo tài chính của doanh nghiệp, thực hiện chọn mẫu và các phương pháp đánh giá. Ngoài ra, hệ thống cho phép các kiểm toán viên thực hiện phân tích dữ liệu và đánh giá báo cáo hợp nhất.
 
Hà Linh
 

Xem thêm »