Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương làm việc với Ban Cán sự, Ban Thường vụ Đảng ủy KTNN

11/06/2019
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

(sav.gov.vn) - Chiều 10/6/2019, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) - 116 Nguyễn Chánh, Hà Nội, Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan TW Sơn Minh Thắng; Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Ban Cán sự, Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc đã đồng chủ trì buổi làm việc giữa Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương với Ban Cán sự, Ban Thường vụ Đảng ủy KTNN.

Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan TW Sơn Minh Thắng; Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Ban Cán sự, Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc đồng chủ Hội nghị

Báo cáo kết quả triển khai nhiệm vụ công tác đảng và công tác phối hợp giữa Đảng ủy và Ban Cán sự đảng KTNN, Ủy viên BTV Đảng ủy, Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể Nguyễn Bá Dũng cho biết, Đảng bộ KTNN là Đảng bộ cấp trên cơ sở, hoạt động thống nhất trong toàn Ngành. Hiện Đảng bộ KTNN có 34 tổ chức đảng trực thuộc với 1.509 đảng viên. Ban Cán sự đảng KTNN cùng Đảng ủy KTNN thực hiện vai trò lãnh đạo, chỉ đạo toàn Ngành KTNN thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng đảng và công tác cán bộ. Ban Cán sự đảng có 7 đồng chí, trong đó, đồng chí Tổng Kiểm toán nhà nước là Bí thư Ban Cán sự, Bí thư đảng ủy. Sự phối hợp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Cán sự đảng với BCH đảng bộ KTNN được thực hiện thông qua Quy chế phối hợp công tác giữa Ban Cán sự đảng với BCH đảng bộ KTNN, góp phần lãnh đạo thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Ngành.

Trong phối hợp lãnh đạo thực hiện công tác kiểm toán, hàng năm, Ban Cán sự đảng phối hợp với Đảng ủy KTNN bám sát mục tiêu, nhiệm vụ công tác đề ra, tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng trên các lĩnh vực hoạt động; lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệu việc thực hiện các chủ trương đổi mới, nâng cao chất lượng toàn diện về năng lực, hiệu lực và hiệu quả với nhiều giải pháp trong công tác kế hoach, tổ chức thực hiện kiểm toán và kiểm tra tình hình thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán. Các cuộc kiểm toán đã kết thúc đều thực hiện đúng mục tiêu, nội dung kiểm toán và tiến độ đề ra, chấp hành tốt Quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn kiểm toán, Quy tắc ứng xử của Kiểm toán viên nhà nước. Trong Quý I/2019, các cấp ủy đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ hoàn thành việc thẩm định, phát hành báo cáo kiểm toán thuộc kế hoạch kiểm toán năm 2018 và tập trung chỉ đạo việc khảo sát, lập KHKT năm 2019.

Tính đến ngày 31/3/2019, KTNN đã phát hành 269/271 BCKT thuộc KHKT năm 2018, trong đó, tổng kiến nghị xử lý tài chính là gần 93.000 tỷ đồng; tổ chức xét duyệt 77 KHKT năm 2019, triển khai 68 cuộc kiểm toán; trả lời 06 văn bản kiến nghị kiểm toán...

Công tác phòng, chống tham nhũng lãng phí được tiến hành thường xuyên, liên tục, đã phát huy được vai trò của cấp ủy trong quản lý, giáo dục đảng viên, tính tiên phong, gương mẫu của đảng viên và người đứng đầu trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Qua kiểm toán, KTNN đã chuyển hồ sơ 05 vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật được phát hiện thông qua kết quả kiểm toán sang Cơ quan cảnh sát điều tra để điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, KTNN đã cung cấp 146 báo cáo kiểm toán và các tài liệu liên quan cho các cơ quan của Quốc hội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Nội chính Trung ương, cơ quan điều tra và các cơ quan nhà nước khác có thẩm quyền để phục vụ công tác điều tra, kiểm tra, giám sát và thực hiện tố tụng.

Công tác kiểm soát chất lượng kiểm toán ngày càng được chú trọng hơn theo hướng tăng cường các cuộc kiểm soát chất lượng kiểm toán trực tiếp và đột xuất để chấn chỉnh các hạn chế, thiếu sót ngay trong quá trình kiểm toán. Bên cạnh đó, Đảng ủy phối hợp với Ban Cán sự đảng KTNN ban hành các Nghị quyết để lãnh đạo, đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác như: Nghị quyết về lãnh đạo nâng cao chất lượng công tác xây dựng kế hoạch kiểm toán; lãnh đạo nâng cao chất lượng kiểm toán, năng lực đội ngũ, ứng dụng CNTT trong hoạt động kiểm toán; một số Nghị quyết, Chỉ thị về đấu tranh phòng, chống tham nhũng thông qua hoạt động kiểm toán, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện nhiệm vụ kiểm toán...

Trong công tác xây dựng đảng, đồng chí Nguyễn Bá Dũng cho biết, Đảng ủy KTNN và Ban Cán sự đảng đã rất quan tâm, chú trọng trong việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, cụ thể hóa vai trò của đảng thông qua việc xây dựng các văn bản Đảng ủy và Lãnh đạo KTNN chỉ đạo, nâng cao chất lượng việc ban hành các nghị quyết, chỉ thị chỉ đạo của các cấp ủy đảng.

Xác định tầm quan trọng của việc giáo dục chính trị tư tưởng, Ban Cán sự đảng và Đảng ủy KTNN đã đề ra giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nhất là giáo dục về tư tưởng liêm chính, bản lĩnh vững vàng, văn hóa ứng xử, đạo đức nghề nghiệp. Đảng ủy KTNN đã ban hành Đề án "Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử của Kiểm toán viên nhà nước" và đẩy mạnh việc học tập và là theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cùng với việc thực hiện nghiêm Nghị quyết TW 4 Khóa XII. "Qua đó đã góp phần giúp cán bộ, đảng viên thêm vững vàng tin tưởng vào đường lối và sự lãnh đạo của đảng, thống nhất về tư tưởng, nhận thức và hành động" - đồng chí Nguyễn Bá Dũng nói.

Thống nhất cao với báo cáo được trình bày tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Đức Minh-Ủy viên BCH, Phó Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan TW đánh giá, Đảng bộ KTNN là một đơn vị có tinh thần đoàn kết, thống nhất cao trong công tác tổ chức cán bộ; công tác kiện toàn cấp ủy rất chặt chẽ, đúng nguyên tắc và được thực hiện với tinh thần cầu thị, học hỏi; việc thành lập và hoạt động của các chi bộ đảng tạm thời được tổ chức rất nghiêm túc. "Chúng tôi đánh giá Đảng bộ KTNN là một trong những đơn vị quản lý đảng viên rất tốt. Các đồng chí Ban Cán sự đảng và Đảng ủy, đặc biệt là đồng chí Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc đã rất gương mẫu, nêu cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu, đặc biệt trong việc phê bình và tự phê bình theo tinh thần Nghị quyết TW 4 Khóa XII" - đồng chí Nguyễn Đức Minh nói.

Đánh giá về công tác kiểm tra, giám sát đảng, đồng chí Nguyễn Thành Nam - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khối cho rằng, Đảng ủy KTNN đã từng bước khắc phục những tồn tại trong công tác kiểm tra, giám sát theo kết luận của BTV Đảng ủy Khối. Công tác kiểm tra giám sát đã có nhiều đổi mới, tăng về số lượng và đi vào chiều sâu.

Trao đổi về vấn đề nhân lực phát triển KTNN, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan TW Trương Xuân Cừ đề nghị Đảng bộ KTNN cần tiếp tục chú trọng tuyển dụng những cá nhân có kết quả học tập xuất sắc trong và ngoài nước về công tác tại KTNN; tăng cường công tác đào tạo, đặc biệt là đào tạo tại nước ngoài đối với cán bộ, công chức của KTNN để tạo ra những cán bộ, Kiểm toán viên "tinh túy", giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ... Bên cạnh đó, cần ngừng nâng cao giáo dục về chính trị, tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp cho mỗi cán bộ, Kiểm toán viên nhà nước.
 

Đồng chí Hồ Đức Phớc phát biểu tại buổi làm việc

Theo Bí thư Ban Cán sự, Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc, hiện nay, đảng bộ KTNN là một đảng bộ đoàn kết, có tính cộng sự cao, quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, đặc biệt trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng và công tác dân vận. “KTNN đặc biệt quan tâm coi trọng công tác tuyển dụng, đào tạo; tổ chức cán bộ; bảo vệ chính trị nội bộ… Trong công tác kiểm tra, giám sát, Ban Cán sự, đảng ủy KTNN đã chỉ đạo, quán triệt thực hiện hết sức sát sao, xử lý ngay và nghiêm minh những trường hợp vi phạm. Ngoài việc kiểm soát công tác triển khai thực hiện kiểm toán thông qua việc sử dụng phần mềm nhật ký online, KTNN thường xuyên tổ chức các cuộc kiểm soát chất lượng kiểm toán, cuộc thanh tra theo kế hoạch và đột xuất đối với các Đoàn kiểm toán” – đồng chí Hồ Đức Phớc nhấn mạnh.

Tại buổi làm việc, đồng chí Hồ Đức Phớc cảm ơn Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đã chỉ đạo, lãnh đạo, giúp đỡ Đảng bộ KTNN trong thời gian qua, đồng thời bày tỏ mong muốn sẽ tiếp tục nhận được quan tâm, giúp đỡ của Đảng bộ Khối trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan TW Sơn Minh Thắng đánh giá cao công tác chuẩn bị báo cáo và tổ chức của BTV đảng ủy KTNN. Đồng tình với báo cáo và các ý kiến phát biểu, đồng chí Sơn Minh Thắng lưu ý một số nội dung, đảng bộ KTNN cần tập trung triển khai trong thời gian tới, cụ thể:

Đảng ủy KTNN tiếp tục phát huy, phối hơp chặt chẽ với Ban Cán sự, Lãnh đạo KTNN trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; Chủ động tham mưu tổ chức thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và các văn bản quy phạm pháp luật khác về công tác kiểm toán; Tham mưu triển khai có hiệu quả các chủ chương của Đảng, Nhà nước về công tác phòng chống tham nhũng.

Bên cạnh đó, Đảng ủy KTNN cần tập trung triển khai toàn diện đồng bộ chất lượng trong công tác xây dựng đảng, trong đó chú trọng: Đổi mới công tác chính trị tư tưởng; xây dựng tinh thần nội bộ đoàn kết thống nhất, đạo đức lối sống trong công tác, ý thức trách nhiệm đối với công việc của công chức, viên chức, trong đó có đảng viên; tiếp tục đề xuất những giải pháp trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị…/.

M.Thúy
 

Xem thêm »