Khai giảng Khóa tập huấn sử dụng phần mềm Caseware Idea trong hoạt động kiểm toán

12/06/2019
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

(sav.gov.vn) - Trong khuôn khổ Kế hoạch hoạt động năm 2019 của Dự án Hợp phần 1 - Chương trình Hiện đại hóa tài chính công, do Liên minh Châu Âu (EU) tài trợ (Dự án EU-PFMO) đã được Tổng Kiểm toán nhà nước phê duyệt, ngày 10/6/2019, tại Khách sạn Novotel Hà Nội, Kiểm toán nhà nước đã phối hợp cùng Văn phòng dự án tổ chức Khóa tập huấn sử dụng phần mềm Caseware Idea trong hoạt động kiểm toán, là khóa thứ 2 đào tạo sử dụng phần mềm Caseware Idea do Dự án EU-PFMO tài trợ.

Tham dự lễ khai giảng, về phía Văn phòng dự án có ông Laurent Ongnene - Điều phối viên, ông Robert Reeves - chuyên gia chính, các thành viên của Văn phòng Dự án cùng các giảng viên đến từ Công ty TNHH kiểm toán KPMG. Về phía KTNN có các thành viên Nhóm công tác 02, thành viên Ban quản lý chương trình, dự án nước ngoài và 23 học viên đến từ các đơn vị tham mưu, KTNN chuyên ngành VI, KTNN chuyên ngành VII, KTNN khu vực I và KTNN khu vực 4.

Mục tiêu của Khóa tập huấn giới thiệu và hướng dẫn sử dụng phần mềm Idea nhằm thí điểm áp dụng phần mềm phân tích và quản lý số liệu phục vụ các cuộc kiểm toán của Kiểm toán nhà nước.
 
Khóa đào tạo sử dụng phần mềm Caseware Idea trong hoạt động kiểm toán với nội dung chủ yếu tập trung hướng dẫn về cách thu thập, nhập dữ liệu; đối chiếu và kiểm tra dữ liệu; tách và nhập hồ sơ; xác định những vấn đề bất thường/ không tuân thủ; xử lý dữ liệu đầu ra.
 
Theo kế hoạch, khóa học diễn ra từ ngày 10/6 đến ngày 11/6/2019./.
 
Lưu Bích

Xem thêm »