Thu cân đối NSNN 5 tháng đầu năm đạt 628,1 nghìn tỷ đồng, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm 2018  

12/06/2019
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

(sav.gov.vn) - Theo thông tin từ Bộ Tài chính, thu cân đối ngân sách Nhà nước (NSNN) tháng 5/2019 ước đạt 110,2 nghìn tỷ đồng. Lũy kế 5 tháng đầu năm đạt 628,1 nghìn tỷ đồng, bằng 44,5% dự toán, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm 2018. ​

Thu cân đối NSNN 5 tháng đầu năm tăng 12,9% so với cùng kỳ năm 2018

Trong đó, thu nội địa tháng 5/2019 ước đạt 81,9 nghìn tỷ đồng, thấp hơn khoảng 29,7 nghìn tỷ đồng so với tháng trước. Lũy kế 5 tháng đầu năm 2019 đạt 506,9 nghìn tỷ đồng, bằng 43% dự toán, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2018.

Bộ Tài chính nhận định, kết quả kê khai, nộp thuế của doanh nghiệp trong 5 tháng đầu năm 2019 là khá tích cực và tương đối đồng đều ở các lĩnh vực kinh tế lớn. Ước tính cả nước có 52/63 địa phương thu nội địa đạt kế hoạch dự toán (trên 41%), trong đó có 41 địa phương thu đạt trên 43% dự toán, 57 địa phương thu cao hơn so với cùng kỳ.

Thu từ dầu thô tháng 5/2019 ước đạt 5,1 nghìn tỷ đồng, tăng 520 tỷ đồng so với tháng trước. Lũy kế thu 5 tháng ước đạt 23,39 nghìn tỷ đồng, bằng 52,4% dự toán, giảm 2,4% so với cùng kỳ năm 2018.

Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu tháng 5/2019 ước đạt 35,1 nghìn tỷ đồng. Lũy kế 5 tháng ước đạt 146,7 nghìn tỷ đồng.

Cơ quan Hải quan đã chủ động tăng cường công tác công tác kiểm tra sau thông quan; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, nhờ đó đã tác động tích cực đến số thu của khu vực này.
 
Tổng chi NSNN tháng 5/2019 ước đạt 120,7 nghìn tỷ đồng; lũy kế 5 tháng đạt 550,2 nghìn tỷ đồng, bằng 33,7% dự toán, tăng 4,2% so với cùng kỳ năm 2018.
Các nhiệm vụ chi NSNN được đảm bảo chặt chẽ, theo đúng dự toán và tiến độ triển khai thực hiện của các đơn vị sử dụng ngân sách, đáp ứng tốt các nhiệm vụ đảm bảo an sinh xã hội.

Được biết, trong tháng 5/2019 NSTW đã trích 1.162,7 tỷ đồng hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả thiên tai, mưa lũ và xử lý các nhiệm vụ đột xuất, cấp bách.
Cân đối NSNN tháng 5 và 5 tháng đầu năm có thặng dư, Bộ Tài chính đã chủ động điều hành việc phát hành trái phiếu Chính phủ cho phù hợp với tình hình. Tính đến 23/5/2019 đã phát hành được 98,3 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ với kỳ hạn bình quân là 12,75 năm, lãi suất bình quân là 4,94%/năm.
 
Trong 5 tháng đầu năm 2019 có 03 doanh nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa, lũy kế đến tháng 5/2019 đã hoàn thành 30/127 doanh nghiệp cổ phần hóa thuộc danh mục phải cổ phần hóa theo kế hoạch của Chính phủ. Số lượng doanh nghiệp còn lại phải tiếp tục cổ phần hóa là 97, chiếm 76% kế hoạch đề ra.

Trong 5 tháng đầu năm 2019 đã thực hiện thoái vốn với giá trị 759 tỷ đồng, thu về 1.657 tỷ đồng. Lũy kế từ năm 2017 đến tháng 5/2019 đã hoàn thành thoái vốn Nhà nước tại 87 đơn vị theo Quyết định số 1232/QĐ-TTg ngày 17/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ với giá trị 4.549 tỷ đồng, thu về 8.765 tỷ đồng.

Trong tháng 5/2019, Thanh tra Bộ Tài chính và đơn vị có chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ đã thực hiện 7.366 cuộc thanh tra, kiểm tra; kiểm tra 42.287 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế; kiến nghị xử lý tài chính 3.106 tỷ đồng, xử phạt vi phạm hành chính 271,5 tỷ đồng; số tiền đã thu nộp NSNN 797 tỷ đồng. Lũy kế 5 tháng đầu năm 2019 đã thực hiện 20.454 cuộc thanh tra, kiểm tra; kiểm tra 121.144 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế, bắt giữ 4.885 vụ buôn lậu; kiến nghị xử lý về tài chính 15.156 tỷ đồng; số tiền các đơn vị đã nộp NSNN 2.901 tỷ đồng./.
 
Ngọc Bích
 
 

Xem thêm »