Hơn 91% đại biểu Quốc hội tán thành thông qua Luật Quản lý thuế (sửa đổi)

13/06/2019
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

(sav.gov.vn) - Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, sáng 13/6/2019, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, Quốc hội họp toàn thể hội trường, biểu quyết thông qua Luật Quản lý thuế (sửa đổi). Với 442/453 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 91,32%, Quốc hội chính thức thông qua Luật Quản lý thuế (sửa đổi).

Kết quả biểu quyết thông qua Luật Quản lý thuế (sửa đổi)

Mở đầu phiên họp, Quốc hội đã nghe Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải trình bày Báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi).
 
Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội cho biết,  nhiều nội dung của thảo Luật tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội như: Tách bạch các nội dung quy định về thuế với các khoản thu khác thuộc ngân sách Nhà nước (NSNN) và bảo đảm việc áp dụng quy trình của quản lý thuế đối với các khoản thu khác thuộc NSNN; căn cứ quy định của Luật này và pháp luật khác có liên quan, Chính phủ quy định việc áp dụng quy định quản lý khoản thu về thuế của Luật để quản lý thu đối với các khoản thu khác thuộc NSNN. Bổ sung hành vi nghiêm cấm trong việc chuyển giá; bổ sung hành vi bị cấm đối với việc làm sai lệch, sử dụng sai mục đích, truy cập trái phép, phá huỷ hệ thống thông tin về người nộp thuế. Rà soát, chỉnh lý quy định về trách nhiệm của Bộ Công an, Viện kiểm sát, Tòa án đảm bảo phù hợp với Bộ luật Hình sự và Bộ luật Tố tụng hình sự; bổ sung trách nhiệm của Ngân hàng nhà nước trong việc chỉ đạo hướng dẫn các tổ chức tín dụng trong việc kết nối, cung cấp thông tin với cơ quan quản lý thuế liên quan đến giao dịch qua ngân hàng của các tổ chức, cá nhân….
 
Nhấn mạnh về nội dung nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của cơ quan Kiểm toán nhà nước (Điều 21) và nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của cơ quan Thanh tra nhà nước (Điều 22), Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách Nguyễn Đức Hải cho biết, tiếp thu ý kiến đại biểu QH, để bảo đảm trách nhiệm của cơ quan quản lý thuế và người nộp thuế theo quy định của các Luật chuyên ngành, Ủy ban Thường vụ QH (UBTVQH) đã chỉ đạo Cơ quan thẩm tra và Cơ quan soạn thảo bổ sung nội dung quy định cơ quan quản lý thuế và người nộp thuế có trách nhiệm thực hiện kiến nghị, kết luận của cơ quan Kiểm toán nhà nước, Thanh tra nhà nước; đồng thời  để đảm bảo khách quan, minh bạch, dự thảo Luật bổ sung quy định: Khi người nộp thuế chưa đồng ý với nghĩa vụ thuế phải nộp thì người nộp thuế có văn bản đề nghị cơ quan quản lý thuế và cơ quan Kiểm toán nhà nước, Thanh tra nhà nước xem xét lại nghĩa vụ thuế phải nộp; Kiểm toán nhà nước, Thanh tra nhà nước chủ trì, phối hợp với cơ quan quản lý thuế thực hiện việc xác định chính xác nghĩa vụ thuế của người nộp thuế và chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật. UBTVQH cũng sẽ yêu cầu Chính phủ và các cơ quan có liên quan nghiên cứu, bổ sung các quy định để bảo đảm quyền khiếu nại, khởi kiện của người nộp thuế đối với kết luận, kiến nghị của cơ quan Kiểm toán nhà nước, Thanh tra nhà nước khi tiến hành sửa đổi hệ thống pháp luật có liên quan.

Về xử lý đối với việc chậm nộp tiền thuế (Điều 59), Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách của QH Nguyễn Đức Hải cho hay mức tiền chậm nộp hiện nay đã vượt quá mức lãi suất cho vay cao nhất trên thị trường. Do đó, UBTVQH xin Quốc hội cho phép giữ như dự thảo Luật trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 7.

Sau khi tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật gồm 17 Chương và 152 Điều quy định việc quản lý các loại thuế, các khoản thu khác thuộc NSNN.

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2020. Đối với quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử của Luật có hiệu lực từ ngày 1/7/2022. Luật cũng quy định về việc khuyến khích cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử của Luật này trước ngày 1/7/2022.

Đối với các khoản thuế được miễn, giảm, không thu, xóa nợ thuế phát sinh trước ngày 1/7/2020 thì tiếp tục xử lý theo quy định của Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 21/2012/QH13, Luật số 71/2014/QH13 và Luật số 106/2016/QH13.

Trước khi biểu quyết thông qua toàn văn dự án Luật, Quốc hội đã biểu quyết 2 điều trong dự án Luật: Điều 16 quy định về quyền của người nộp thuế. Theo đó số đại biểu Quốc hội tán thành 446, bằng 92,15% đại biểu biểu quyết; Điều 85 về trường hợp được xóa nợ thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt. Theo đó, số đại biểu Quốc hội tán thành 428, bằng 88,43% đại biểu biểu quyết./.
 
Ngọc Bích
 

Xem thêm »