Tập trung đi sâu nghiên cứu những vấn đề mới trong hoạt động khoa học của KTNN

18/06/2019
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

(sav.gov.vn) - Chiều 17/6/2019, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) - 116 Nguyễn Chánh, Hà Nội, Hội đồng khoa học của KTNN đã tổ chức họp đánh giá kết quả hoạt động khoa học của KTNN 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2019. Tổng Kiểm toán nhà nước, TS.Hồ Đức Phớc dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Tổng Kiểm toán nhà nước phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Dự Hội nghị có GS.TS. Đoàn Xuân Tiên - Phó Tổng Kiểm toán nhà nước, Chủ tịch Hội đồng khoa học KTNN và các thành viên của Hội đồng Khoa học KTNN nhiệm kỳ VIII (2018 - 2020) theo Quyết định số 1790/QĐ-KTNN ngày 06/12/2017 của Tổng Kiểm toán nhà nước.

Hội nghị đã nghe PGS.TS. Nguyễn Đình Hòa - Phó Giám đốc phụ trách Trường Đào tạo và Bồi dưỡng Nghiệp vụ Kiểm toán (Trường) báo cáo Kết quả hoạt động khoa học của KTNN 6 tháng đầu năm và Kế hoạch 6 tháng cuối năm 2019; Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Nguyễn Mạnh Cường trình bày dự thảo báo cáo về tình hình triển khai công tác xây dựng Kế hoạch khoa học và công nghệ các cấp năm 2020 của KTNN.

Theo đó, 06 tháng đầu năm 2019, KTNN đã có những thành tựu đáng ghi nhận trong công tác nghiên cứu khoa học. Thực hiện Quyết định 595/QĐ-KTNN ngày 01/4/2019 của Tổng Kiểm toán nhà nước về việc phê duyệt danh mục đề tài và phân bổ kinh phí sự nghiệp năm 2019 của KTNN, trong 06 tháng đầu năm 2019, Văn phòng Hội đồng khoa học đã tham mưu cho Lãnh đạo KTNN và tổ chức thành công 02 Hội thảo khoa học cấp Bộ trên tổng số 03 cuộc Hội thảo dự kiến tổ chức trong năm 2019. Các chủ đề Hội thảo được lựa chọn đã thu hút được sự quan tâm của các tổ chức và xã hội, được đánh giá cao về chất lượng nội dung và công tác tổ chức. Kết thúc Hội thảo, Văn phòng HĐKH đã gửi bản mềm Kỷ yếu Hội thảo qua email đến các thành viên HĐKH để nghiên cứu, tham khảo.

Trên cơ sở thành tựu công tác khoa học của KTNN trong thời gian qua, nhằm tuyên truyền, phổ biến về hoạt động của KTNN cho các đại biểu Quốc hội, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tổng Kiểm toán nhà nước, Trường đã phối hợp với Văn phòng KTNN tổ chức in ấn 3 tài liệu gửi cho các đại biểu Quốc hội gồm: Kiểm toán việc quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên khoáng sản, môi trường và những vấn đề đặt ra; Cơ chế tự chủ đối với các bệnh viện công lập – Vấn đề đặt ra và vai trò của Kiểm toán nhà nước; Cơ chế tự chủ đối với các Trường Đại học công lập – Vấn đề đặt ra và vai trò của KTNN.

Trong công tác tổ chức và thực hiện các nhiệm vụ NCKH, năm 2019, Hội đồng Khoa học đã tham mưu cho Tổng Kiểm toán nhà nước tổ chức triển khai thực hiện 27 đề tài NCKH cấp Bộ và 42 đề tài NCKH cấp cơ sở. Việc đánh giá, nghiệm thu các đề tài NCKH cấp Bộ được thực hiện theo quy trình 2 bước: thẩm định độc lập trước khi nghiệm thu và nghiệm thu chính thức. Năm 2019, ngoài 10 đề tài cấp Bộ chuyển tiếp từ năm 2018 dự kiến nghiệm thu trong quý III và quý IV/2019, KTNN còn có 3 đề tài NCKH cấp Bộ năm 2017 được gia hạn nghiệm thu và quyết toán sang năm 2019. Đến nay, đã tổ chức nghiệm thu được 2/13 đề tài được gia hạn, chuyển tiếp. Kết quả: 01 đề tài xếp loại Xuất sắc, 01 đề tài xếp loại Khá. "Nhìn chung, các đề tài được nghiệm thu đã bám sát mục tiêu, nội dung và phương pháp nghiên cứu được nêu trong đề cương và thuyết minh, các sản phẩm nghiên cứu đảm bảo theo đúng Hợp đồng nghiên cứu đã ký kết" - PGS.TS. Nguyễn Đình Hòa nói.

Đối với 15 đề tài cấp cơ sở 2018-2019 đã kết thúc thời hạn nghiên cứu (31/3/2019), KTNN đã tiến hành nghiệm thu được 09 đề tài. Kết quả: 01 đề tài xếp loại Xuất sắc, 07 đề tài xếp loại Khá và 01 đề tài xếp loại Đạt. Văn phòng Hội đồng khoa học đang tiếp tục tổ chức nghiệm thu đối với các đề tài đã gửi sản phẩm nghiên cứu và tiếp tục đôn đốc các đề tài chưa nộp sản phẩm.

Theo ông Nguyễn Đình Hòa, ngoài việc tham gia triển khai công tác nghiên cứu các đề tài NCKH cấp Bộ và cấp cơ sở, các thành viên HĐKH còn tích cực tham gia vào công tác thẩm định cũng như tham gia thành viên các Hội đồng nghiệm thu, đánh giá đề tài NCKH của KTNN. Các ý kiến đóng góp của các thành viên HĐKH là cơ sở để các đề tài hoàn thiện nhằm nâng cao chất lượng công tác NCKH nói chung và chất lượng của các đề tài NCKH nói riêng.

Văn phòng HĐKH thường xuyên cập nhật trên trang Website của Trường những nội dung chính về kết quả nghiên cứu chủ yếu của các đề tài ngay sau mỗi buổi nghiệm thu, kịp thời phục vụ cung cấp thông tin và tham khảo. Ngoài ra, Văn phòng HĐKH còn thường xuyên cập nhật danh mục trên Website của Trường các công trình NCKH đã được KTNN triển khai nghiên cứu từ năm 1996 để các ban chủ nhiệm đề tài có thể rà soát trước khi đăng ký nhiệm vụ nghiên cứu mới, tránh trùng lắp. Các hồ sơ, mẫu biểu như hồ sơ quyết toán, mẫu đề cương, thuyết minh, lý lịch khoa học cơ bản được Văn phòng HĐKH đưa lên Website để các Ban đề tài tham khảo và tra cứu.

Trong  Công tác xây dựng kế hoạch KHCN các cấp năm 2020 của KTNN, tính đến ngày 13/5/2018, Vụ TCCB đã nhận được đăng ký đề tài năm 2020 với tổng số 51 đề tài trong đó có 23 đề tài cấp Bộ và 28 đề tài cấp cơ sở.

Tại Hội nghị, các thành viên HĐKH đã thẳng thắn chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong công tác NCKH đồng thời thảo luận, đề xuất các giải pháp để nâng cao chất lượng đề tài; Nâng cao tính ứng dụng kết quả của nghiên cứu khoa học trong hoạt động của Ngành, chất lượng tài liệu đào tạo; Chọn lọc đề tài NCKH cấp Bộ...

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc đánh giá cao kết quả hoạt động của Hội đồng khoa học thời gian qua đã có nhiều hoạt động nổi trội, hoàn thành được khối lượng công việc lớn.

Chỉ rõ một số tồn tại hạn chế trong công tác NCKH của KTNN, Tổng Kiểm toán nhà nước lưu ý, trong 6 tháng cuối năm 2019, Hội đồng khoa học cần tiếp tục khắc phục những hạn chế, hoàn thành tốt nhiệm vụ đã đặt ra trong năm 2019; Nghiên cứu, xây dựng Kế hoạch khoa học năm 2020 của KTNN một cách sát hợp, đột phá và có nhiều đổi mới, tránh tính hình thức, đi sâu vào những vấn đề mới, thực sự cần thiết đối với KTNN như Công nghệ thông tin, kinh tế vĩ mô... Mạnh dạn nghiên cứu, đề xuất tổ chức các cuộc Hội thảo về các lĩnh vực còn nhiều ý kiến, cần có tiếng nói chung như môi trường, ứng dụng các công nghệ cao trong hoạt động kiểm toán, phân tích dữ liệu lớn... để có thể tuyên truyền về cách nhìn, cách làm mới của KTNN.
 

Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Đoàn Xuân Tiên phát biểu kết luận Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, GS.TS Đoàn Xuân Tiên – Chủ tịch Hội đồng Khoa học, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước biểu dương  sự cố gắng, nỗ lực của các thành viên Hội đồng khoa học để hoàn thành các nhiệm vụ KHCN trong 6 tháng đầu năm 2019. Chủ tịch Hội đồng Khoa học KTNN cảm ơn và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Tổng Kiểm toán nhà nước, các ý kiến phát biểu tại Hội nghị; yêu cầu, Văn phòng hội đồng khoa học nghiên cứu, tiếp thu hoàn thiện Kết quả hoạt động khoa học của KTNN 6 tháng đầu năm và Kế hoạch 6 tháng cuối năm 2019. Trong đó, cần tập trung đánh giá các nguyên nhân tồn tại, hạn chế; Các giải giáp nâng cao tính ứng dụng của các đề tài nghiên cứu; Tổ chức Hội thảo về các lĩnh vực chuyên sâu, gắn với ứng dụng công nghệ...

GS. TS. Đoàn Xuân Tiên cũng đề nghị Hội đồng khoa học phối hợp cùng Vụ Tổ chức cán bộ, nghiên cứu, đề xuất Tổng Kiểm toán nhà nước kiện toàn tổ chức của Hội đồng khoa học, để đảm bảo đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới./.

M.Thúy
 

Xem thêm »