Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

21/06/2019
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

(sav.gov.vn) - Sáng20/6/2019, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) - 116 Nguyễn Chánh, Hà Nội, Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán (Trường) đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. GS,TS. Đoàn Xuân Tiên - Phó Tổng Kiểm toán nhà nước dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Đoàn Xuân Tiên phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Trình bày Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019, Phó Giám đốc Lăng Trịnh Mai Hương cho biết, Trường đã chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động công tác, tích cực và quyết liệt triển khai thực hiện nhiệm vụ ngay từ đầu năm 2019. Theo đó, các nhiệm vụ của Trường đều đạt được nhiều kết quả quan trọng.

 Về công tác đào tạo bồi dưỡng, Trường đã tổ chức thẩm định tài liệu bồi dưỡng kiểm toán về: Công nghệ thông tin, nợ công, quản lý đất đai, môi trường. Hoàn thiện việc biên soạn tài liệu các chương trình kỹ năng: Kiểm toán NSNN, kiểm toán doanh nghiệp, kiểm toán dự án đầu tư, kiểm toán các tổ chức tài chính - ngân hàng, chương trình mục tiêu quốc gia.

Bên cạnh đó, Trường cũng trình Lãnh đạo KTNN duyệt đề cương bài giảng kiến thức cơ bản về: Đầu tư XDCB, kiểm toán các dự án đầu tư theo hình thức PPP, kiểm toán chuyên đề về quản lý thu thuế xuất khẩu, kiểm toán chuyên đề chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020.

Tính đến tháng 6/2019, Trường đã triển khai tổ chức được 18 lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn theo kế hoạch đào tạo đã được phê duyệt. Công tác tổ chức, quản lý lớp học đã đi vào chuyên nghiệp, đảm bảo kỷ luật, kỷ cương theo Quy chế Đào tạo bồi dưỡng của KTNN.

Về công tác nghiên cứu và quản lý khoa học, Trường đã tổ chức xét duyệt thuyết minh, đề cương 14 đề tài cấp Bộ, 19 đề tài cấp Cơ sở có kinh phí và 08 đề tài cấp Cơ sở tự túc kinh phí năm 2019; triển khai ký hợp đồng với các Ban đề tài; phối hợp với Vụ TCCB xây dựng định hướng nghiên cứu khoa học năm 2020; tổ chức nghiệm thu 2/10 đề tài cấp Bộ 2018; nghiệm thu 9/15 đề tài cấp Cơ sở 2018.

Đặc biệt,  trong 6 tháng đầu năm 2019, Trường chủ trì và phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức 05 Hội thảo khoa học: “Cơ chế tự chủ đối với các bệnh viện công lập - vấn đề đặt ra và vai trò của KTNN”, “Cơ chế tự chủ đối với các trường đại học công lập - vấn đề đặt ra và vai trò của KTNN”, “Cơ chế kiểm soát quyền lực trong lĩnh vực KTNN góp phần phòng, chống tham nhũng - thực trạng và giải pháp hoàn thiện”, “Quản lý thuế và vai trò của KTNN” và “KTNN trong tiến trình phát triển đất nước”; đồng thời in ấn, phát hành 03 cuốn tài liệu phục vụ đại biểu Quốc hội. Các Hội thảo đã thu hút được sự quan tâm của đông đảo các nhà khoa học, nhà quản lý, các cơ quan báo chí. Tài liệu gửi đại biểu Quốc hội được đánh giá cao về hàm lượng thông tin khoa học mà Quốc hội và cử tri quan tâm.

Công tác xuất bản Tạp chí Nghiên cứu khoa học kiểm toán với nội dung tin, bài phong phú, đảm bảo chất lượng với 06 số Tạp chí được phát hành. Về hoạt động sự nghiệp: Trong 6 tháng đầu năm 2019, Trường đã triển khai được 07 lớp tập huấn, bồi dưỡng, phổ biến cập nhật các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước trong quản lý sử dụng tài chính, tài sản công, góp phần truyền thông các hoạt động của ngành. Các lớp học nhận được sự đánh giá cao của xã hội.

Công tác Đảng - đoàn thể cũng có ghi nhận những hoạt động bổ ích hướng tới kỷ niệm 25 năm thành lập Kiểm toán nhà nước. Thông qua hoạt động này Trường đã huy động các nguồn lực, phát huy sự chủ động sáng tạo của từng cá nhân và tạo được sự đồng thuận, đoàn kết cao trong Trường.

Về Kế hoạch hoạt động trong 6 tháng cuối năm 2019, Trường xác định: Tiếp tục đẩy mạnh các nhiệm vụ nhằm hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ được đề ra trong Kế hoạch toàn năm 2019. Trong đó tập trung hoàn thiện trình Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành tài liệu đối với các chương trình đào tạo, bồi dưỡng; Tổ chức triển khai nghiêm túc, hiệu quả 18 lớp đào tạo, bồi dưỡng các hình thức theo kế hoạch Đào tạo đã được phê duyệt; Tổ chức nghiệm thu 03 đề tài cấp Bộ 2017 được gia hạn, 08 đề tài cấp Bộ 2018 và 06 đề tài cấp Cơ sở 2018; Tổ chức Hội thảo cấp bộ năm 2019 “Quản lý rác thải, nước thải vì sự phát triển bền vững và vai trò của KTNN”; Tổ chức triển khai và chỉ đạo thực hiện nghiên cứu 14 đề tài cấp bộ và 27 đề tài cấp cơ sở 2019, hướng dẫn các ban đề tài quyết toán giai đoạn 1 và nộp sản phẩm theo hợp đồng nghiên cứu trước 31/12/2019...

Tại Hội nghị, đại diện một số phòng chuyên môn của Trường đã trao đổi, chia sẽ những khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, đề xuất những biện pháp tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai thực.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, GS.TS. Đoàn Xuân tiên - Phó Tổng Kiểm toán nhà nước  biểu dương, ghi nhận những kết quả đạt được cùng sự cố gắng, nỗ lực của tập thể Trường trong điều kiện còn gặp những khó khăn về nhân sự, cơ sở vật chất và cơ chế hoạt động. Phó Tổng Kiểm toán nhà nước yêu cầu Trường cần tăng cường áp dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý khoa học, đào tạo và bồi dưỡng; chủ động phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Ngành nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng nghiên cứu khoa học cũng như chất lượng đào tạo, bồi dưỡng. Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ cuối năm, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước đề nghị lãnh đạo Trường cùng toàn thể viên chức, người lao động duy trì đoàn kết, thống nhất trong đơn vị; nâng cao tính trách nhiệm; tăng cường đổi mới, sáng tạo trong công việc. Phó Tổng Kiểm toán nhà nước bày tỏ sự tin tưởng Trường sẽ tập trung giải quyết tốt các nhiệm vụ được giao, hướng tới thành lập Học viện kiểm toán trong tương lai./.

Diệu Thúy
 

Xem thêm »