Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2019

22/06/2019
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

(sav.gov.vn) - Chiều 21/6/2019, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) – 116 Nguyễn Chánh, Hà Nội, Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán (CĐ&KSCLKT) tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. GS.TS. Đoàn Xuân Tiên – Phó Tổng Kiểm toán nhà nước dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

GS.TS. Đoàn Xuân Tiên - Phó Tổng Kiểm toán nhà nước phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Dự Hội nghị có Chánh Văn phòng KTNN Đỗ Văn Tạo, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Nguyễn Mạnh Cường, Phó Vụ trưởng vụ Pháp chế Đặng Văn Hải cùng toàn thể cán bộ, công chức, kiểm toán viên của Vụ CĐ&KSCLKT.

Báo cáo sơ kết công tác  6 tháng đầu năm 2019, Phó Vụ trưởng vụ CĐ&KSCLKT Nguyễn Danh Bình cho biết, trong 6 tháng đầu năm, Vụ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ theo quy định; Tham mưu đầy đủ, kịp thời với chất lượng cao trên các mặt công tác, như: Thẩm định kế hoạch kiểm toán, báo cáo kiểm toán; chủ trì xây dựng và tham gia xây dựng các văn bản chế độ của KTNN; trả lời khiếu nại đối với đơn vị được kiểm toán.

Trong công tác kiểm soát chất lượng kiểm toán, Vụ đã thực hiện thẩm định 136 kế hoạch kiểm toán, giám sát chất lượng của tất cả các Đoàn kiểm toán theo quy đinh, phát hành 53 báo cáo giám sát; Hoàn thành kiểm soát trực tiếp 02 Đoàn kiểm toán, kiểm soát đột xuất 03 cuộc kiểm toán đúng tiến độ, đáp ứng được yêu cầu.

Theo ông Nguyễn Danh Bình, kết quả thẩm định Kế hoạch kiểm toán của Vụ được thực hiện đảm bảo tiến độ, kịp thời tham mưu cho Lãnh đạo KTNN về việc tuân thủ quy định mẫu biểu hồ sơ kiểm toán của Kế hoạch kiểm toán; tính đầy đủ, hợp lý của các thông tin thu thập được làm cơ sở cho việc lập Kế hoạch kiểm toán; xác định trọng tâm kiểm toán, trọng yếu rủi ro kiểm toán; phương pháp kiểm toán dựa trên cơ sở xác định trọng yếu và đánh giá rủi ro kiểm toán; các nôi dung khác của dự thảo Kế hoạch kiểm toán có liên quan đến việc xác định trọng yếu và đánh giá rủi ro kiểm toán.

Trên cơ sở Kế hoạch kiểm soát chất lượng kiểm toán năm 2019 đã được Tổng Kiểm toán nhà nước phê duyệt, Vụ đã triển khai hoạt động kiểm soát chất lượng kiểm toán theo 3/5 hình thức: Giám sát hoạt động của Đoàn KTNN, kiểm soát chất lượng kiểm toán trực tiếp và kiểm soát chất lượng kiểm toán đột xuất. Đồng thời tập trung kiểm soát 5 nội dung trọng tâm: Thực hiện trọng tâm kiểm toán; tuân thủ, quy trình, quy chế; phát hiện các trường hợp Kiểm toán viên bỏ sót kết quả kiểm toán; kiểm soát việc thu thâp bằng chứng kiểm toán; chú trọng kiểm soát các vấn đề nhạy cảm. “Công tác kiểm soát đột xuất đã phát huy tác dụng, có tính lan toả cao. Các Đoàn sau khi có quyết định kiểm soát đột xuất có kết quả đều tăng thêm. Ngoài ra, Tổ kiểm soát còn rà soát thay đổi kết quả hơn 3,6 tỷ đồng; kiến nghị củng cố bằng chứng kiểm toán được Đoàn kiểm toán tiếp thu nghiêm túc” – ông Nguyễn Danh Bình nói.
 

Toàn cảnh Hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm, Vụ CĐ&KSCLKT đã hoàn thành và ban hành 2 văn bản pháp luật: Hướng dẫn phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên trọng yếu rủi ro đối với lĩnh vực kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp; Hướng dẫn bằng chứng kiểm toán. Bên cạnh đó, Vụ cũng hoàn thành việc rà soát tham mưu cho Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành 5 Đề cương kiểm toán: Kiểm toán Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; Kiểm toán chuyên đề việc thực hiện cơ chế tự chủ đối với các bệnh viện công lập; Kiểm toán chuyên đề việc thực hiện cơ chế tự chủ đối với các Trường Đại học công lập; Kiểm toán chuyên đề việc thực hiện Nghị quyết 42/2017/QH14 về thí điểm nợ xấu của các tổ chức tín dụng; Kiểm toán chuyên đề việc thực hiện các dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BT.

Đối với công tác giải quyết khiếu nại, 6 tháng đầu năm, Vụ đã phối hợp với các đơn vị, tham mưu cho Tổng Kiểm toán nhà nước trả lời 27/39 văn bản kiến nghị khiếu nại của các đơn vị được kiểm toán…

Tại Hội nghị, Dự thảo báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm, kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2019 nhận được sự nhất trí cao của các đại biểu tham dự. Đại diện một số Phòng nghiệp vụ của Vụ CĐ&KSCLKT đã tham luận, nêu bật những vướng mắc, khó khăn, đồng thời đề xuất những giải pháp nâng cao chất lượng công tác xây dựng văn bản chế độ, giải quyết kiến nghị, khiếu nại của các đơn vị được kiểm toán…

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Đoàn Xuân Tiên đánh giá cao những thành tích đạt được của Vụ CĐ&KSCLKT trong 6 tháng đầu năm 2019. “Những kết quả đạt được đã thể hiện tinh thần làm việc tận tụy, trách nhiệm, nỗ lực của toàn thể cán bộ, công chức trong đơn vị” – Phó Tổng Kiểm toán nhà nước nói.

Thống nhất với phương hướng 6 tháng cuối năm của Vụ, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước lưu ý, Vụ CĐ&KSCLKT cần tập trung triển khai nhiệm vụ, bám sát Kế hoạch công tác năm 2019 của đơn vị; Rà soát những vấn đề còn tồn đọng trong 6 tháng đầu năm để khắc phục, hoàn thành nhiệm vụ; Nghiên cứu, lập kế hoạch công tác năm 2020, đảm bảo theo đúng định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của Ngành. Bên cạnh đó, tập thể đơn vị cần tiếp tục nâng cao tinh thần đoàn kết, nhất trí, đổi mới, sáng tạo trong công việc; Nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu cũng như của mỗi cá nhân trong công tác chuyên môn…

Phó Tổng Kiểm toán nhà nước tin tưởng, với sự đoàn kết, đồng lòng, Vụ CĐ&KSCLKT sẽ vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.
 
Vụ trưởng Vụ CĐ&KSCLKT Ngô Minh Kiểm phát biểu tại Hội nghị

Thay mặt tập thể Vụ, Vụ trưởng Vụ CĐ&KSCLKT Ngô Minh Kiểm cảm ơn, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Đoàn Xuân Tiên và các ý kiến phát biểu tại Hội nghị. “Vụ CĐKSCLKT sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, vượt qua khó khăn, thách thức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2019” – ông Ngô Minh Kiểm khẳng định./. 

M. Thúy

Xem thêm »