Tổng số thu từ cổ phần hóa, thoái vốn Nhà nước tại doanh nghiệp trong 6 tháng đầu năm 2019 chỉ đạt trên 5.501 tỷ đồng

09/07/2019
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

(sav.gov.vn) - Theo tin từ Ban chỉ đạo Trung ương về đổi mới và phát triển doanh nghiệp, trong 6 tháng đầu năm 2019, các Bộ, ngành và địa phương đã bán cổ phần lần đầu (IPO) 5 doanh nghiệp và 1 đơn vị sự nghiệp thu về 562,707 tỷ đồng. Lũy kế từ năm 2016 đến nay, cả nước cổ phần hóa (CPH) 162 doanh nghiệp, đạt 27,5% kế hoạch đề ra cho giai đoạn 2016 - 2020, với tổng quy mô vốn Nhà nước được xác định lại đạt 205.433,20 tỷ đồng, bằng 108 % tổng giá trị phần vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp CPH cả giai đoạn 2011 - 2015 là 189.509 tỷ đồng.

Công tác CPH, thoái vốn Nhà nước tại doanh nghiệp trong 6 tháng đầu năm 2019 đã có nhiều thay đổi tích cực về chất nhưng CPH vẫn còn chậm

Các Bộ, địa phương cũng phê duyệt phương án CPH 4 DNNN và 2 đơn vị sự nghiệp công lập, có 2 doanh nghiệp thuộc danh sách CPH theo văn bản số 991/TTg-ĐMDN phê duyệt danh mục DNNN hoàn thành CPH theo từng năm trong giai đoạn 2017 - 2020. Trong đó, tổng giá trị doanh nghiệp là 680,86 đồng, giá trị vốn Nhà nước là 615,29 tỷ đồng. Theo phương án được phê duyệt, vốn điều lệ của 6 đơn vị này là 334,66 tỷ đồng, trong đó Nhà nước nắm giữ 41,77 % tổng vốn điều lệ, bán cho người lao động 8,47% tổng vốn điều lệ, bán cho các nhà đầu tư ngoài doanh nghiệp 49,75% tổng vốn điều lệ.

Về thoái vốn, trong 6 tháng đầu năm 2019, cả nước đã thoái tại 30 doanh nghiệp với giá trị sổ sách là 2.769,711 tỷ đồng, thu về 4.938,984 tỷ đồng (gấp 1,78 lần giá trị sổ sách). Lũy kế từ năm 2016 đến nay, đã thoái vốn Nhà nước tại 88 đơn vị với giá trị sổ sách 4.801,432 tỷ đồng, thu về 9.115,042 tỷ đồng.

Ban chỉ đạo Trung ương về đổi mới và phát triển doanh nghiệp cho biết, tổng số thu từ CPH, thoái vốn 6 tháng đầu năm 2019 là 5.501,691 tỷ đồng. Lũy kế từ năm 2016 đến nay, tổng số thu từ CPH, thoái vốn đạt hơn 218.255,691 tỷ đồng, gấp 2,8 lần tổng thu từ CPH, thoái vốn của cả giai đoạn 2011 - 2015 khoảng 78.000 tỷ đồng.

Được biết, trong 6 tháng đầu năm 2019, đã chuyển 30.000 tỷ đồng từ Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp Nhà nước vào NSNN để phục vụ đầu tư công trung hạn. Lũy kế từ năm 2016 đến nay, đã chuyển 185.000/250.000  tỷ đồng từ Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp vào ngân sách Nhà nước, đạt 74 % kế hoạch của cả giai đoạn 2016 - 2020, đồng thời bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ Quốc hội giao.

Về tình hình phát triển doanh nghiệp, cả nước thành lập mới 66.958 doanh nghiệp, tăng 3,8%, với số vốn đăng ký thành lập mới là 860.195 tỷ đồng, tăng 32,5% số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2018. Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp đạt 12,8 tỷ đồng, tăng 27,7% so với cùng kỳ năm 2018. Số doanh nghiệp thành lập mới và số vốn đăng ký trong 6 tháng đầu năm 2019 đạt mức cao nhất so với 6 tháng đầu năm cả giai đoạn 2015 - 2019.

Đánh giá về công tác CPH, thoái vốn Nhà nước tại doanh nghiệp trong 6 tháng đầu năm 2019, Ban chỉ đạo Trung ương về đổi mới và phát triển doanh nghiệp cho rằng, công tác này đã có nhiều thay đổi tích cực về chất nhưng CPH vẫn rất chậm. Hiện cả nước mới hoàn thành cổ phần hóa 35/127 doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) trong danh mục của văn bản số 991/TTg-ĐMDN, trong đó riêng Hà Nội còn 13 DNNN và TPHCM là 36 DNNN chưa được CPH.

Tiến độ thoái vốn Nhà nước tại doanh nghiệp cũng chậm so với kế hoạch đề ra từng năm khi Quyết định số 1233/QĐ-TTg yêu cầu cả nước phải hoàn thành thoái vốn tại 405 doanh nghiệp từ 2016 - 2020 nhưng tới nay chỉ được 88 DNNN chỉ chiếm 21,8%. Trên thực tế, một số Bộ, ngành địa phương gặp vướng mắc trong triển khai thực hiện xác định giá trị sử dụng đất, giá trị doanh nghiệp. Việc chuyển giao quyền sở hữu Nhà nước sang SCIC và niêm yết trên sàn chứng khoán sau IPO còn ít, đến nay còn 796 doanh nghiệp đã CPH nhưng chưa thực hiện niêm yết trên sàn chứng khoán. Trong số đó có 148 công ty đại chúng có từ 100 cổ đông trở lên buộc phải niêm yết trên sàn chứng khoán theo Luật chứng khoán nhưng vẫn chưa thực hiện. Lý do các DNNN sau CPH không niêm yết trên sàn chứng khoán là do nhiều doanh nghiệp có nợ đọng quá lớn./.

Minh Thúy

Xem thêm »