Trung tâm Tin học hướng dẫn các đơn vị sử dụng phần mềm Quản lý đào tạo của KTNN

26/07/2019
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

(sav.gov.vn) - Từ ngày 22-26/7/2019, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) – 116 Nguyễn Chánh, Hà Nội, Trung tâm Tin học đã tổ chức liên tiếp 04 lớp Hướng dẫn sử dụng phần mềm Quản lý đào tạo của KTNN cho cán bộ, công chức làm công tác tổ chức cán bộ toàn ngành qua hình thức trực tuyến.

Tại các lớp đào tạo, cán bộ của Trung tâm Tin học đã trực tiếp hướng dẫn các nghiệp vụ cơ bản để cán bộ có thể thực hiện: Quản lý khảo sát, lập kế hoạch đào tạo, quản lý lớp học, quản lý tổ chức thi và sử dụng các Công cụ - Tiện ích trên hệ thống.

Cán bộ có thể tổ chức được các lớp học, kỳ thi đáp ứng yêu cầu đào tạo, đánh giá của đơn vị trên hệ thống quản lý đào tạo.

Phần mềm Quản lý đào tạo của KTNN gồm 04 chức năng chính: Quản lý kế hoạch đào tạo; Quản lý tổ chức đào tạo; Quản lý xây dựng chương trình, tài liệu và Quản lý thi.
       
Đối với chức năng quản lý kế hoạch đào tạo, Phần mềm hỗ trợ khảo sát nhu cầu đào tạo dựa trên các nội dung chương trình do KTNN ban hành, tổng hợp toàn bộ nhu cầu khảo sát của các đơn vị trực thuộc KTNN để từ đó tạo ra kế hoạch đào tạo; hỗ trợ phân bổ số lượng đào tạo phù hợp để lập kế hoạch đào tạo (kế hoạch đào tạo của KTNN, kế hoạch đào tạo của đơn vị...)
       
Đối với chức năng tổ chức đào tạo, Phần mềm hỗ trợ toàn bộ công tác tổ chức đào tạo bao gồm: triển khai, quản lý lớp học, quản lý giảng viên; phê duyệt các trường hợp xin bảo lưu, miễn học, miễn thi; quản lý chứng chỉ.
       
Đối với chức năng quản lý xây dựng chương trình, tài liệu: Phần mềm hỗ trợ công tác xây dựng tài liệu cho lớp học; phân công việc xây dựng tài liệu cho cán bộ; quản lý các chương trình, tài liệu đã ban hành.
       
Đối với chức năng quản lý thi: Phần mềm hỗ trợ quản lý danh mục thi (danh mục ngân hàng câu hỏi, danh mục ngân hàng đề thi, danh mục tổ chức thi); Tạo và quản lý ngân hàng câu hỏi; Tạo và quản lý đề thi; Tạo lịch thi và quản lý lịch tổ chức thi.
       
Ngoài 04 chức năng chính, phần mềm còn hỗ trợ tạo các tiện ích  như lập phiếu khảo sát, tạo và quản lý thông báo cho các lớp học.
       
Các học viên tham gia khóa đào tạo đã thực hành thao tác, sử dụng các chức năng trên Phần mềm Quản lý đào tạo theo quy trình, nghiệp vụ của Kiểm toán nhà nước.

Hà Linh

Xem thêm »