Khối thi đua các Bộ, ngành nội chính Trung ương sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2019

31/07/2019
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

(sav.gov.vn) - Ngày 30/7/2019, tại trụ sở Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã diễn ra Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2019 của Khối thi đua các Bộ, ngành nội chính Trung ương. Đồng chí Bùi Mạnh Cường, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Bùi Mạnh Cường, Phó Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu tại hội nghị

Tham dự Hội nghị có đồng chí Phạm Huy Giang, Phó Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; đồng chí Nguyễn Quang Thành, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước; đại diện thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các đơn vị trong Khối thi đua các Bộ, ngành nội chính Trung ương gồm: Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao (Khối trưởng), Bộ Công an (Khối phó), Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao, Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán nhà nước, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
 
Theo báo cáo sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2019 của Khối thi đua các Bộ, ngành nội chính Trung ương do đồng chí Vũ Việt Hùng, Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao trình bày, trong kỳ, được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo các Bộ, ngành nội chính Trung ương, công tác thi đua, khen thưởng của Khối có nhiều chuyển biến tích cực. Việc xây dựng kế hoạch phát động thi đua, ký kết giao ước thi đua, đăng ký thi đua đã được triển khai theo đúng quy định. Các phong trào thi đua được tổ chức đa dạng, có chủ đề rõ ràng, thiết thực, tạo động lực cho các tập thể, cá nhân phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ. Qua các phong trào thi đua xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu, xuất sắc được nêu gương học tập trong cán bộ, công nhân viên, chiến sỹ, được dư luận và nhân dân quan tâm, động viên.
 
Đồng chí Phạm Huy Giang, Phó Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương
phát biểu tại hội nghị
 
Các Bộ,ngành trong Khối luôn bám sát nhiệm vụ trọng tâm, tổ chức phát động các phong trào thi đua thường xuyên hằng năm, phong trào thi đua theo đợt, theo chủ đề. Các phong trào thi đua được đổi mới về nội dung, phương pháp tổ chức với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, các khâu đột phá, tập trung giải quyết những nhiệm vụ khó, những vấn đề bức xúc, nổi cộm... để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
 
Đồng chí Nguyễn Quang Thành, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước phát biểu tại hội nghị

 Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao trên cương vị là Khối trưởng đã phối hợp chặt chẽ với đơn vị Khối phó (Bộ Công an) và các thành viên xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động thi đua, ký kết giao ước thi đua giữa các Bộ, ngành trong Khối và các Cụm, Khối thi đua, các tập thể và cá nhân trong từng Bộ, ngành. Trên cơ sở các nội dung, nhiệm vụ đề ra, các đơn vị thành viên trong Khối đã triển khai các hoạt động cụ thể, phù hợp, thiết thực gắn với hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của dân tộc, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn Khối, hướng tới mục tiêu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019.
 
Đồng chí Vũ Việt Hùng, Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng VKSND tối cao
trình bày báo cáo tại hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu là thành viên Khối thi đua các Bộ, ngành nội chính Trung ương đã thảo luận, phản ánh khách quan, toàn diện về phong trào thi đua và công tác khen thưởng 6 tháng đầu năm 2019; đề ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể nhằm khắc phục khó khăn, vướng mắc trong phong trào thi đua và công tác khen thưởng 6 tháng cuối năm 2019.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Huy Giang, Phó Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương ghi nhận, biểu dương kết quả đạt được của Khối thi đua các Bộ, ngành nội chính Trung ương trong 6 tháng đầu năm 2019. Đồng chí Phó Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương đề nghị các đơn vị trong Khối cần thực hiện tốt phương hướng, nhiệm vụ đã đề ra; xây dựng và triển khai thực hiện phong trào thi đua văn hóa công sở, phong trào "Cả nước xây dựng nông thôn mới". Tiếp tục bồi dưỡng, nhân rộng các tấm gương tiêu biểu, điển hình tiên tiến và khen thưởng đột xuất.
 
Quang cảnh Hội nghị

 Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Mạnh Cường, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đánh giá cao công tác thi đua, khen thưởng của Khối thi đua các Bộ, ngành nội chính Trung ương trong 6 tháng đầu năm 2019; đồng thời nhấn mạnh, năm 2019 là năm cả nước tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Trên cở sở nhiệm vụ công tác trọng tâm, các Bộ, ngành trong Khối phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, chung sức, đồng lòng quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Để thực hiện tốt phong trào thi đua, khen thưởng năm 2019 cũng như nhiệm vụ chuyên môn của từng đơn vị trong Khối, đồng chí Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đề nghị các Bộ, ngành thuộc Khối cần nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của các cấp ủy đảng, lãnh đạo, người đứng đầu các tổ chức đoàn thể, cơ quan, đơn vị đối với công tác thi đua, khen thưởng. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về công tác thi đua, khen thưởng để phát huy vai trò tích cực, tự giác tham gia, hưởng ứng và thực hiện các phong trào thi đua.

Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn áp dụng thống nhất các quy định của pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng; tập trung xây dựng, sửa đổi, bổ sung các tiêu chí thi đua bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm công tác chuyên môn của từng đơn vị; đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, các mô hình mới, nhân tố mới, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác thi đua, khen thưởng; nghiên cứu đổi mới hoạt động của các Cụm, Khối thi đua, các đơn vị thi đua theo hướng nâng cao chất lượng hoạt động, đổi mới thủ tục hành chính trong quy trình đề nghị, bình xét khen thưởng./.
Hà Linh

Xem thêm »