Cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước mới chỉ đạt 28% kế hoạch của Chính phủ đề ra

06/08/2019
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

(sav.gov.vn) - Theo ông Đặng Quyết Tiến – Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp, Bộ Tài chính, từ đầu năm 2019 đến đến nay mới có 06 doanh nghiệp Nhà nước được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa (CPH), trong đó chỉ có 01/18 doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) thuộc danh mục các doanh nghiệp CPH trong năm 2019 theo công văn số 991/TTg-ĐMDN ngày 10/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Được biết, kể từ năm 2017 đến nay, hiện cả nước có 35/127 DNNN CPH thuộc danh mục phải CPH theo công văn số 991/TTg-ĐMDN của Thủ tướng Chính phủ. “Tiến độ CPH các DNNN chưa đạt được kế hoạch đề ra, số lượng DNNN còn phải CPH là 92/127, chiếm 72% kế hoạch”  - ông Đặng Quyết Tiến cho biết.
 
Quyết định số 1232/QĐ-TTg ngày 17/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ nêu rõ: Năm 2019 phải thực hiện quy định thực hiện thoái vốn tại 62 DNNN. Tính đến hết Quý II/2019, mới có 09 DNNN thuộc danh mục ban hành theo Quyết định này thực hiện thoái vốn với giá trị 759 tỷ đồng, thu về 1.657 tỷ đồng, trong đó Bộ Xây dựng thoái vốn tại Tổng công ty Viglacera với giá trị sổ sách 690 tỷ đồng, thu về 1.587 tỷ đồng. Lũy kế từ năm 2017 đến hết Quý II/2019, thoái vốn nhà nước tại 88 đơn vị với giá trị 4.549 tỷ đồng, thu về 8.765 tỷ đồng.

Đối với thoái vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp, ngoài Quyết định số 1232/QĐ-TTg, lũy kế từ năm 2017 đến hết Quý II/2019, cả nước đã thoái 3.785 tỷ đồng, thu về 110.392 tỷ đồng, trong đó bao gồm khoản thoái 3.436 tỷ đồng, thu về 109.965 tỷ đồng tại Sabeco.

Với thoái vốn của các Tập đoàn, Tổng công ty, DNNN theo Đề án cơ cấu lại, tính đến hết Quý II/2019, các Tập đoàn, Tổng công ty, DNNN thoái vốn với tổng giá 1.333 tỷ đồng, thu về 2.174 tỷ đồng. Trong đó, Viettel thực hiện thoái 1.290 tỷ đồng tại Tổng công ty CP Xây dựng và Xuất nhập khẩu Việt Nam, thu về 2.002 tỷ đồng. SCIC thực hiện thoái vốn tại 05 doanh nghiệp với giá trị sổ sách 36 tỷ đồng, thu về 166 tỷ đồng. Lũy kế từ năm 2016 đến hết Quý II/2019, các Tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước thực hiện thoái 15.821 tỷ đồng, thu về 50.630 tỷ đồng.

Tổng số thoái vốn trong 6 tháng đầu năm 2019, thoái 2.092 tỷ đồng, thu về 3.831 tỷ đồng. Lũy kế tổng số thoái vốn từ năm 2016 đến hết Quý II/2019: thoái 24.157 tỷ đồng, thu về 169.787 tỷ đồng.

Được biết, trong 6 tháng đầu năm 2019, Bộ Tài chính đã chuyển 30.000 tỷ đồng từ Quỹ vào NSNN, số còn phải chuyển về NSNN trong năm 2019 là 20.000 tỷ đồng. Từ năm 2016 đến Quý II/2019, đã chuyển 185.000 tỷ đồng, còn phải chuyển 65.000 tỷ đồng từ Quỹ vào NSNN theo Nghị quyết số 26/2016/QH14 ngày 10/11/2016 của Quốc hội.

Hiện cả nước có 622 doanh nghiệp chưa thực hiện đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán cho đến hết Quý II/2019. Bộ Tài chính đã và đang tiếp tục rà soát, bổ sung 158 doanh nghiệp vào danh sách các doanh nghiệp CPH phải thực hiện đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán, nâng tổng số doanh nghiệp CPH phải thực hiện đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán là 780.
 
Nguyên nhân của các tồn tại nêu trên, theo ông Đặng Quyết Tiến: Một số Bộ, ngành, địa phương, Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty Nhà nước còn chưa thực sự nghiêm túc triển khai kế hoạch CPH, thoái vốn, cơ cấu lại DNNN theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Vai trò, nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu doanh nghiệp, đơn vị còn chưa cao, chưa quyết liệt trong việc đổi mới hoạt động của doanh nghiệp, công khai minh bạch, đúng quy định pháp luật, đảm bảo nguyên tắc thị trường, chống lợi ích nhóm trong CPH và thoái vốn Nhà nước. “Những vướng mắc về tài chính, đất đai, lao động trong giai đoạn trước cổ phần hóa làm kéo dài thời gian thực hiện cổ phần hóa. Đặc biệt là vấn đề xác lập hồ sơ pháp lý đất đai do Ủy ban nhân dân địa phương thực hiện chậm, kéo dài thời gian hơn so với quy định dẫn đến các doanh nghiệp phải điều chỉnh tiến độ cổ phần hóa. Tỷ lệ vốn Nhà nước trong phương án CPH DNNN còn cao, dẫn đến giảm sức hút đối với các nhà đầu tư mua cổ phần, ảnh hưởng đến thành công của việc CPH” – ông Đặng Quyết Tiến cho biết.

Nhiều doanh nghiệp chậm đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán làm ảnh hưởng đến tính công khai, minh bạch của thị trường, chậm đổi mới công tác quản trị doanh nghiệp sau cổ phần theo thông lệ và chuẩn mực của các doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán, cũng như hạn chế công tác giám sát của toàn xã hội đối với hoạt động của các doanh nghiệp này.

Để đẩy mạnh công tác cơ cấu lại DNNN trong giai đoạn tới, ông Đặng Quyết Tiến cho biết sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, khung khổ pháp lý về tổ chức quản lý và hoạt động của DNNN và doanh nghiệp có vốn Nhà nước về CPH; thoái vốn, cơ cấu lại doanh nghiệp theo chỉ đạo, phân công của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. “Thủ trưởng, người đứng đầu các Bộ, ngành, địa phương, Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp chịu trách nhiệm đôn đốc các Tập đoàn, Tổng công ty, DNNN triển khai thực hiện phương án cổ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại đã được phê duyệt. Các DNNN thuộc diện cổ phần hóa cần khẩn trương rà soát toàn bộ quỹ đất đang quản lý, sử dụng để lập phương án sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai trình Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có ý kiến về phương án và giá đất để cấp có thẩm quyền phê duyệt trước khi tổ chức xác định giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa theo đúng quy định” – ông Đặng Quyết Tiến khẳng định./.

Minh Thúy
 

Xem thêm »