Hội nghị giao ban Kiểm toán nhà nước tháng 8/2019: Tiếp tục hoàn thành các nhiệm vụ theo Kế hoạch năm 2019

06/08/2019
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

(sav.gov.vn) - Ngày 6/8/2019, tại Hà Nội, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc đã chủ trì Hội nghị giao ban trực tuyến toàn ngành Kiểm toán nhà nước (KTNN) tháng 8/2019, nhằm đánh giá kết quả thực hiện công tác tháng 7, triển khai kế hoạch công tác tháng 8/2019 và một số nội dung quan trọng khác.

Quang cảnh Hội nghị

Theo Báo cáo kết quả thực hiện công tác tháng 7 và kế hoạch công tác tháng 8/2019 do Chánh Văn phòng KTNN Đỗ Văn Tạo trình bày, trong tháng 7/2019, toàn Ngành đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra. Nổi bật trong tháng, Thường trực Ban bí thư Trần Quốc Vượng đã sang thăm và làm việc với KTNN về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng XII của KTNN; KTNN đã tổ chức thành công Tọa đàm 25 năm thành lập KTNN và các hoạt động thể thao, sáng tác văn học nghệ thuật chào mừng 25 năm thành lập Ngành; Tổ chức họp báo công khai kết quả kiểm toán năm 2018 của KTNN; Ban chỉ đạo xây dựng Chiến lược phát triển KTNN giai đoạn 2020-2030, tầm nhìn đến năm 2035 đã cho ý kiến lần 1 hoàn thiện Dự thảo Chiến lược…

Về công tác kiểm toán và kiểm soát chất lượng kiểm toán, tính đến hết 31/7/2019, KTNN đã tổ chức xét duyệt 139/221 Kế hoạch kiểm toán (KHKT), triển khai 128 cuộc kiểm toán, kết thúc 113 cuộc kiểm toán, xét duyệt 85/247 BCKT, đã phát hành 70 Báo cáo kiểm toán (BCKT).

Các đơn vị chức năng tập trung thực hiện việc thẩm định, tổng hợp dự thảo KHKT năm 2020 của các đơn vị trực thuộc; trả lời các văn bản kiến nghị về kết quả kiểm toán; thực hiện các cuộc kiểm soát chất lượng kiểm toán đột xuất, kiểm soát trực tiếp đối với cuộc kiểm toán và thực hiện kiểm soát đối với Kiểm toán trưởng tại một số đơn vị.

Bên cạnh đó, Báo cáo cũng nêu bật kết quả trên từng mảng công tác của Ngành như: Tổ chức và đào tạo; xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và văn bản quản lý; hợp tác quốc tế; thanh tra, kiểm tra và giải quyết khiếu nại tố cáo; công nghệ thông tin; nghiên cứu khoa học; báo chí, tuyên truyền; văn phòng...

Đặc biệt trong công tác hợp tác quốc tế, trong tháng 7/2019, KTNN đã tổ chức thành công đoàn ra của Lãnh đạo cấp cao KTNN tham dự Cuộc họp Ban Điều hành ASOSAI lần thứ 54 tại Kuwait. Với vai trò Chủ tịch ASOSAI chủ trì điều hành Cuộc họp, Tổng Kiểm toán nhà nước tập trung thảo luận về đề xuất thực hiện Tuyên bố Hà Nội và đánh giá việc thực hiện Kế hoạch chiến lược ASOSAI giai đoạn 2016-2018, khẳng định KTNN Việt Nam sẽ sát cánh với Ban Điều hành và các SAI thành viên trong việc hiện thực hóa tầm nhìn của ASOSAI, không ngừng đẩy mạnh hợp tác, chia sẻ kiến thức, tăng cường năng lực cho các thành viên nhằm thực hiện các sáng kiến và giải pháp hướng tới nền tài chính công phát triển, ổn định và bền vững.

Phát biểu làm rõ thêm về Báo cáo kết quả thực hiện công tác tháng 7/2019, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp và Vụ Chế độ và KSCLKT đã có báo cáo về tình hình, tiến độ hoạt động kiểm toán cũng như tình hình công tác kiểm soát chất lượng kiểm toán và một số kết quả kiểm soát chất lượng kiểm toán nổi bật trong đợt 2 thuộc KHKT 2019. Về cơ bản toàn Ngành đã thực hiện theo KHKT 2019 đã được phê duyệt, đảm bảo tiến độ xét duyệt và phát hành BCKT được đề ra. Về kết quả kiểm soát, nhìn chung các Đoàn kiểm toán đã thực hiện kiểm toán theo mục tiêu, trọng tâm, nội dung, phạm vi, thời gian được Lãnh đạo KTNN phê duyệt; cơ bản tuân thủ đúng quy trình, hướng dẫn kiểm toán; bằng chứng chứng minh cho các kết quả, kiến nghị kiểm toán tương đối đầy đủ. Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế tồn tại cần khắc phục như tiến độ phát hành BCKT; công tác xây dựng KHKT chi tiết chưa đầy đủ…
 
Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc phát biểu chỉ đạo

Tại Hội nghị, các đại biểu nhất trí cao đối với các nội dung của Báo cáo trên; đồng thời thảo luận, đề xuất giải pháp tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong thực tiễn triển khai công tác như: Việc trùng lặp trong hoạt động kiểm toán giữa các đơn vị trực thuộc; việc tăng cường kiểm soát chất lượng kiểm toán, đảm bảo thực hiện nghiêm túc đạo đức nghề nghiệp Kiểm toán viên, văn hóa ứng xử Ngành KTNN nói chung và hoạt động kiểm toán nói riêng; công tác lưu giữ bằng chứng kiểm toán và việc phối hợp rà soát, xây dựng KHKT năm 2020…
Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Trần Khánh Hòa phát biểu ý kiến

Kết luận, chỉ đạo tại Hội nghị, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc cơ bản đồng tình với Báo cáo kết quả công tác tháng 7/2019 và Kế hoạch công tác tháng 8/2019 cũng như các ý kiến phát biểu thảo luận tại Hội nghị. Tổng Kiểm toán nhà nước đánh giá cao các kết quả đạt được của KTNN trong tháng 7; chỉ ra một số hạn chế cần khắc phục trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; giải đáp, chỉ đạo trực tiếp để giải quyết những vấn đề được nêu tại Hội nghị.

Thực hiện kế hoạch công tác tháng 8/2019, Tổng Kiểm toán nhà nước yêu cầu:
 
Các KTNN chuyên ngành, KTNN khu vực khẩn trương phát hành BCKT; BCKT phải được phát hành kịp thời, nếu để chậm, Kiểm toán trưởng và Trưởng đoàn kiểm toán phải chịu trách nhiệm; Tập trung hoàn thiện các KHKT, phát hành BCKT trước 31/12/2019, đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả, hiệu lực.
         
Tăng cường kiểm tra, kiểm soát, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tránh rủi ro trong hoạt động kiểm toán, nâng cao ý thức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm của Kiểm toán viên và tính tiên phong, gương mẫu của lãnh đạo các cấp, giữ gìn hình ảnh, uy tín của ngành.
         
Các đơn vị phối hợp, tập trung xây dựng Kế hoạch kiểm toán năm 2020 của KTNN báo cáo lãnh đạo KTNN cho ý kiến; tham gia thẩm định dự toán NSNN năm 2020; xây dựng Báo cáo hoạt động của Tổng Kiểm toán nhà nước gửi Quốc hội.
         
Tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của Quốc hội về Dự án Luật KTNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật KTNN năm 2015 để chỉnh lý, hoàn thiện trình Quốc hội thông qua vào Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV; tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho công chức, Kiểm toán viên trong Ngành nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết về pháp luật trong thực hiện nhiệm vụ.
         
Đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT trong hoạt động kiểm toán, tích hợp CNTT trên các thiết bị máy tính bảng, điện thoại thông minh; thực hiện số hóa hồ sơ kiểm toán năm 2018,2019; trình Lãnh đạo KTNN phương án sử dụng chữ ký số của KTNN; tiếp tục xây dựng phần mềm Quản lý khiếu nại kiểm toán. Đẩy nhanh tiến độ các chương trình xây dựng cơ bản, các dự án công nghệ thông tin của KTNN.
         
Tiếp tục hoàn thiện mẫu biểu và thủ tục kiểm toán nhằm đảm bảo việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong hoạt động kiểm toán. Các đơn vị truyền thông của Ngành tiếp tục tuyên truyền về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật KTNN năm 2015; tiếp tục đăng tải một số kết quả kiểm toán nổi bật năm 2018 của KTNN và tuyên truyền, cập nhật thông tin về việc thực hiện vai trò Chủ tịch ASOSAI của KTNN.
         
Đặc biệt, Tổng Kiểm toán nhà nước yêu cầu toàn Ngành cần chấn chỉnh tác phong làm việc; thực hiện nghiêm túc đạo đức nghề nghiệp Kiểm toán viên nhà nước; tạo điều kiện cho công chức, viên chức, người lao động học tập nâng cao trình độ. Đồng thời yêu cầu các Kiểm toán trưởng tổ chức tổng kết, đánh giá, đúc rút kinh nghiệm của từng Đoàn, từng cuộc kiểm toán của đơn vị; qua đó đúc rút những kinh nghiệm hay và kịp thời giải đáp những vướng mắc trong quá trình kiểm toán. Tổng Kiểm toán nhà nước tin tưởng, với sự vào cuộc của toàn Ngành, trong 4 tháng cuối năm và cả năm 2019, KTNN sẽ hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị trong năm 2019./.

Diệu Thúy

Xem thêm »