Cho ý kiến về việc bổ sung dự toán NSNN năm 2019 cho tỉnh Hà Tĩnh và tỉnh Quảng Bình

13/08/2019
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

(sav.gov.vn) - Tiếp tục Chương trình làm việc phiên họp thứ 36 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, sáng 12/8/2019, dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc bổ sung dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019 (vốn ngoài nước) cho 02 tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình. Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Vũ Văn Họa dự phiên họp.

Quang cảnh phiên họp

Báo cáo tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết, thực hiện quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, Nghị quyết của Quốc hội về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019, Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội việc bổ sung dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019 (vốn ngoài nước) cho tỉnh Hà Tĩnh và tỉnh Quảng Bình sử dụng vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Kuwait. Cụ thể, tổng vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Kuwait là 225.000 USD, trong đó khoản viện trợ dự kiến phân bổ cho tỉnh Hà Tĩnh là 125.000 USD; tỉnh Quảng Bình là 100.000 USD. Ngày 21/2/2018, nhà tài trợ đã chuyển 100% số tiền viện trợ cam kết cho ngân sách Trung ương là 225.000 USD. Tuy nhiên, việc chuyển khoản tiền này cho 02 tỉnh sử dụng chưa thực hiện được vì chưa được bổ sung dự toán.

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính, khoản viện trợ này dùng để khắc phục hậu quả thiên tai cho tỉnh Hà Tĩnh và tỉnh Quảng Bình nói chung, không hỗ trợ cho chương trình, dự án cụ thể. Khoản tiền đã được chuyển vào ngân sách Trung ương bằng ngoại tệ, do vậy, để đảm bảo chuyển đúng cho địa phương số vốn viện trợ (bằng ngoại tệ) đã tiếp nhận về ngân sách Trung ương, ngân sách Trung ương không chịu rủi ro tỷ giá, Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội bổ sung dự toán nguồn viện trợ nước ngoài không hoàn lại năm 2019 trị giá 125.000 USD cho tỉnh Hà Tĩnh và 100.000 USD cho tỉnh Quảng Bình (tỷ giá hạch toán thu viện trợ và chi ngân sách Trung ương là tỷ giá hạch toán ngân sách tại thời điểm chuyển tiền cho địa phương).

Thẩm tra Tờ trình của Chính phủ, Ủy ban Tài chính ngân sách của Quốc hội cơ bản nhất trí và cho biết đây là khoản viện trợ không hoàn lại nên việc bổ sung dự toán sẽ không ảnh hưởng đến nợ công và bội chi NSNN năm 2019. Theo Luật NSNN, việc bổ sung dự toán chi sự nghiệp cho tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình từ nguồn vốn viện trợ không hoàn lại thuộc thẩm quyền quyết định của Quốc hội. Thường trực Ủy ban Tài chính- Ngân sách nhất trí với Tờ trình của Chính phủ và trân trọng đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu Chính phủ báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định tại kỳ họp thứ 8. Bên cạnh đó, đề nghị Chính phủ rút kinh nghiệm và báo cáo rõ trách nhiệm trong quản lý Nhà nước khi để xảy ra việc chậm phân bổ khi giao dự toán ngân sách năm 2019 cho tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình để khắc phục hậu quả do thiên tai.

Thảo luận tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất với đề xuất của Chính phủ cũng như ý kiến thẩm tra của Ủy ban Tài chính- Ngân sách về việc bổ sung dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019 (vốn ngoài nước) cho tỉnh Hà Tĩnh và tỉnh Quảng Bình sử dụng vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Kuwait với tổng vốn viện trợ là 225.000 USD để khắc phục hậu quả thiên tai.

Phát biểu kết thúc nội dung Phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển cho biết Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng tình báo cáo, trình Quốc hội xem xét, quyết định nội dung này tại Kỳ họp thứ 8 theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước. Đồng thời đề nghị Chính phủ rút kinh nghiệm khi để xảy ra việc chậm phân bổ khi giao dự toán ngân sách năm 2019 cho tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình./.

 

Xem thêm »