Cân đối ngân sách Nhà nước tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2019 tiếp tục có thặng dư

14/08/2019
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

(sav.gov.vn) - Theo Chánh Văn phòng Bộ Tài chính Trần Quân, tổng thu ngân sách Nhà nước (NSNN) thực hiện trong tháng 7/2019 ước đạt 144,45 nghìn tỷ đồng. Lũy kế thu NSNN 7 tháng đầu năm 2019 ước đạt 891,7 nghìn tỷ đồng, bằng 63,2% dự toán và tăng 11,9% so với cùng kỳ năm 2018.

Lũy kế thu NSNN 7 tháng đầu năm 2019 tăng 11,9% so với cùng kỳ năm 2018

Thu nội địa, thu từ xuất nhập khẩu đều tăng, NSNN nước tiếp tục thặng dư

Được biết, thu từ nội địa trong tháng 7/2019 ước đạt 124,27 nghìn tỷ đồng, tăng khoảng 34,5 nghìn tỷ đồng so với tháng 6/2019. Lũy kế 7 tháng thu ước đạt 724,68 nghìn tỷ đồng, bằng 61,8% dự toán và tăng 12,8% so với cùng kỳ năm 2018.

Có được kết quả thu trên, theo đánh giá của Bộ Tài chính là do kết quả kê khai, nộp thuế của doanh nghiệp trong 7 tháng đầu năm 2019 tương đối tích cực và đồng đều ở tất cả các lĩnh vực kinh tế lớn. Ước tính cả nước có 53/63 địa phương thu nội địa đạt tiến độ dự toán (trên 58%), trong đó có 42 địa phương thu đạt trên 61% dự toán; 56/63 địa phương thu cao hơn cùng kỳ.
 
Thu từ dầu thô tháng 7/2019 ước đạt 4,9 nghìn tỷ đồng, trên cơ sở giá dầu thanh toán bình quân đạt khoảng 65 USD/thùng, sản lượng thanh toán ước đạt 1,03 triệu tấn. Lũy kế 7 tháng thu đạt 34,35 nghìn tỷ đồng, bằng 77% dự toán, giảm 3,4% so cùng kỳ năm 2018.
 
Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu trong tháng 7/2019 ước đạt 28,5 nghìn tỷ đồng, tăng khoảng 1,1 nghìn tỷ đồng so với tháng trước. Sau khi hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ 13,5 nghìn tỷ đồng, thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 15 nghìn tỷ đồng. Lũy kế thu 7 tháng đạt ước đạt 205 nghìn tỷ đồng, bằng 68,2% dự toán, tăng 17,9% so với cùng kỳ năm 2018.
 
Chánh Văn phòng Bộ Tài chính Trần Quân cho biết, có được kết quả như trên là do cơ quan Hải quan đã đẩy mạnh cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, điện tử hóa, kết nối thông tin nộp thuế điện tử giữa cơ quan Thuế - Hải quan – Kho bạc Nhà nước – các Ngân hàng thương mại; mở rộng kết nối thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công qua Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa Asean nhằm tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí giao dịch hành chính thuế cho doanh nghiệp. Bên cạnh đó tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; tạo môi trường kinh doanh bình đẳng cho doanh nghiệp, tác động tích cực đến số thu của khu vực này.
 
7 tháng đầu năm 2019, toàn ngành Tài chính đã thực hiện 264.701 cuộc thanh tra, kiểm tra; kiến nghị xử lý về tài chính hơn 26.856 tỷ đồng; xử phạm vi phạm hành chính hơn 1.935 tỷ đồng; số tiền đã thu nộp NSNN hơn 3.432 tỷ đồng.

Về công tác phòng chống gian lận thương mại, hàng giả, lũy kế từ ngày 16/12/2018-15/7/2019, toàn ngành Hải quan đã chủ trì, phối hợp, phát hiện, bắt giữ tổng 10.236 vụ việc vi phạm trong lĩnh vực hải quan, trị giá hàng hóa vi phạm ước tính 1.611 tỷ đồng; số thu NSNN đạt gần 174 tỷ đồng. Bên cạnh đó cơ quan Hải quan đã ban hành 21 Quyết định khởi tố, chuyển cơ quan khác kiến nghị khởi tố 59 vụ.
 
Tổng chi NSNN trong tháng 7/2019 ước đạt 110,7 nghìn tỷ đồng; lũy kế 7 tháng đầu năm 2019 chi ước đạt 776,86 nghìn tỷ đồng, bằng 47,6% dự toán, tăng nhẹ 2,3% so với cùng kỳ năm 2018.
 
Như vậy, do tiến độ chi thấp hơn tiến độ thu ngân sách nên cân đối NSNN tháng 7 và 7 tháng tiếp tục có thặng dư do công tác chi NSNN được Bộ Tài chính điều hành chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả, tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài khóa, đáp ứng yêu cầu an sinh xã hội.
 
Bên cạnh đó, Bộ Tài chính đã chủ động điều hành việc phát hành trái phiếu Chính phủ cho phù hợp với tình hình. Tổng số đã phát hành được gần 137,9 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ với kỳ hạn bình quân là 13,62 năm, lãi suất bình quân là 4,93%/năm.

Trong 7 tháng đầu năm 2019, hệ thống Kho bạc Nhà nước đã thực hiện kiểm soát khoảng 454.258 tỷ đồng chi đầu tư và thường xuyên NSNN, qua đó đã phát hiện 6.392 khoản chi chưa đủ thủ tục theo quy định, đã yêu cầu bổ sung các thủ tục cần thiết và số tiền thực từ chối thanh toán là 16,2 tỷ đồng.
 
Thị trường chứng khoán, thị trường bảo hiểm tiếp tục tăng trưởng

Thị trường chứng khoán tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tốt trong 7 tháng đầu năm 2019, tạo điều kiện thuận lợi cho Chính phủ, các doanh nghiệp phát hành trái phiếu, cổ phiếu, huy động vốn cho NSNN và cho đầu tư phát triển. Tính đến ngày 29/7/2019, chỉ số VN-Index đạt 997,94 điểm, tăng 9,7% so cuối năm 2018.

Đối với thị trường bảo hiểm, ước thực hiện 7 tháng đầu năm 2019, tổng giá trị tài sản bảo hiểm đạt 428,3 nghìn tỷ đồng, tăng 23,9% so cùng kỳ năm 2018; đầu tư trở lại nền kinh tế ước đạt 347,8 nghìn tỷ đồng, tăng 22,4%; tổng nguồn vốn chủ sở hữu ước đạt 91,9 nghìn tỷ đồng, tăng 24,8%; tổng doanh thu phí bảo hiểm ước đạt 85,7 nghìn tỷ đồng, tăng 20,8%; chi trả quyền lợi bảo hiểm ước đạt 22 nghìn tỷ đồng, tăng 17,9% so cùng kỳ năm 2018.
 
7 tháng đầu năm 2019, Bộ Tài chính đã phối hợp các Bộ, ngành và địa phương tập trung rà soát, đánh giá việc thực hiện chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác cổ phần hóa, thoái vốn Nhà nước tại doanh nghiệp. Đến hết tháng 7/2019, có 06 doanh nghiệp Nhà nước được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa với tổng giá trị doanh nghiệp là 680 tỷ đồng, trong đó giá trị vốn nhà nước là 615 tỷ đồng; có 09/62 doanh nghiệp thuộc danh mục ban hành theo Quyết định số 1232/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ thực hiện thoái vốn với giá trị 690 tỷ đồng, thu về 1.587 tỷ đồng; các tập đoàn, Tổng công ty, DNNN ngoài danh mục theo Quyết định số 1232/QĐ-TTg thoái vốn với tổng giá trị 1.540 tỷ đồng, thu về 2.511 tỷ đồng.
 
Về tình hình phát hành trái phiếu doanh nghiệp (TPDN), Bộ Tài chính cho biết trong 6 tháng đầu năm 2019, tổng mức phát TPDN là 116.085 tỷ đồng, tăng 7,4% so với cùng kỳ 2018, trong đó, ngân hàng thương mại phát hành 36.700 tỷ đồng (chiếm 36%), DN bất động sản là 22.122 tỷ đồng (19%), lượng phát hành của công ty chứng khoán chiếm 3,5%, còn lại là các DN khác. Lãi suất TPDN bình quân là 9,5%-11%/năm. Nhìn tổng thể là bằng và cao hơn khoảng 0,5% so với mức cho vay phổ biến của các Ngân hàng thương mại. Quy mô thị trường TPDN tới hết tháng 6/2019 có mức vốn hóa bằng 10,22% GDP, tăng 21% so với cùng kỳ 2018, vượt mục tiêu đặt ra là 7% GDP vào năm 2020.
 
Theo Chánh Văn phòng Bộ Tài chính Trần Quân, đối với công tác tài chính đối ngoại và quản lý nợ công, trong 7 tháng đầu năm 2019, Bộ Tài chính đã thực hiện ký kết 3 Hiệp định vay vốn nước ngoài với ADB trị giá khoảng 333,4 triệu USD. Đến 20/7/2019, giải ngân nguồn vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài khoảng 55 triệu USD. Lũy kế từ đầu năm 2019 đến 20/7/2019, giải ngân nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài khoảng 1.226,5 triệu USD, tương đương khoảng 28.282 tỷ đồng./.
 
Minh Thúy
 
 
 
 

Xem thêm »