Nghiệm thu Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở “Ứng dụng Công nghệ thông tin hỗ trợ công tác kiểm soát chất lượng kiểm toán”

14/08/2019
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

(sav.gov.vn) - Chiều 13/8/2019, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) – 116 Nguyễn Chánh, Hà Nội, Hội đồng khoa học của KTNN đã tổ chức nghiệm thu Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở “Ứng dụng Công nghệ thông tin hỗ trợ công tác kiểm soát chất lượng kiểm toán” do Ths. Trần Quỳnh Trang (Trung tâm Tin học) và Ths. Đoàn Ánh Tuyết (Vụ Chế độ & Kiểm soát chất lượng kiểm toán) đồng chủ nhiệm.

Quang cảnh buổi nghiệm thu

PGS. TS. Nguyễn Đình Hòa – Quyền Giám đốc Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán là Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu.

Theo Ths. Trần Quỳnh Trang – Chủ nhiệm đề tài, những năm vừa qua, việc nâng cao chất lượng kiểm soát chất lượng kiểm toán được Lãnh đạo KTNN đặc biệt quan tâm, chú trọng. Trên thực tế, hoạt động kiểm soát chất lượng kiểm toán bước đầu đã tác động tích cực đến hoạt động kiểm toán, kịp thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế từ việc khảo sát, lập kế hoạch kiểm toán, thực hiện kiểm toán cho đến tổng hợp, lập Báo cáo kiểm toán. Từ đó, giảm thiểu được thiếu sót, bất cập trong xây dựng Kế hoạch kiểm toán, hoàn thiện báo cáo kiểm toán, đẩy nhanh thời gian hoàn chỉnh Hồ sơ kiểm toán, phát hành báo cáo kiểm toán.

Hiện nay, việc kiểm soát thực hiện chủ yếu thông qua hoạt động kiểm soát nhật ký điện tử, các báo cáo của Tổ kiểm toán, Đoàn kiểm toán. Tuy nhiên, việc kiểm soát bằng chứng kiểm toán chưa hiệu quả do công tác lưu trữ bằng chứng kiểm toán chưa tốt, Ngành chưa có hướng dẫn cụ thể về bằng chứng kiểm toán cần lưu trữ đối với mỗi nghiệp vụ kiểm toán, khó khăn trong việc kiểm soát việc thực hiện đầy đủ các thủ tục kiểm toán theo quy trình kiểm toán của Kiểm toán viên…

Ban Chủ nhiệm đề tài cho biết, Đề tài được nghiên cứu với mục tiêu tăng cường ứng dụng CNTT vào các hoạt động của KTNN nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của KTNN, từng bước hiện đại hóa cơ quan KTNN, đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế. Đồng thời, việc ứng dụng CNTT vào hoạt động kiểm soát chất lượng kiểm toán sẽ góp phần giải quyết những khó khăn gặp phải trong quá trình kiểm soát, tăng tính khách quan trong việc kiểm tra kiểm soát. “Với thực tế yêu cầu đặt ra của công tác kiểm soát chất lượng kiểm toán, cùng với định hướng phát triển CNTT của KTNN, cần thiết phải ứng dụng CNTT nhằm hỗ trợ công tác kiểm soát chất lượng kiểm toán của KTNN” – bà Quỳnh Trang nhấn mạnh.

Đề tài được kết cấu thành 02 Chương. Chương I – Tổng quan về kiểm soát chất lượng kiểm toán và ứng dụng CNTT trong công tác kiểm soát chất lượng kiểm toán; Chương II – Giải pháp ứng dụng CNTT trong công tác kiểm soát chất lượng kiểm toán.
 

Hội đồng nhận xét về đề tài

Nhận xét về đề tài, Hội đồng nghiệm thu cho rằng, đề tài nghiên cứu có nội dung hữu ích và có giá trị cả về lý luận và thực tiễn trong việc ứng dụng CNTT nhằm nâng cao chất lượng kiểm soát chất lượng kiểm toán. Đề tài có thể sử dụng làm tư liệu tham khảo trong việc triển khai và ứng dụng CNTT trong hoạt động kiểm soát chất lượng của KTNN, hoàn thiện Quy chế kiểm soát chất lượng kiểm toán và xây dựng hướng dẫn kiểm soát chất lượng kiểm toán trong môi trường ứng dụng CNTT.

Để hoàn thiện đề tài, Hội đồng nghiệm thu đề nghị Ban đề tài cần nghiên cứu, cô đọng hơn phần lý luận về kiểm soát chất lượng kiểm toán, đảm bảo tính logic và gắn kết với việc ứng dụng CNTT trong hoạt động kiểm soát chất lượng kiểm toán; Bổ sung các điều kiện ứng dụng như hạ tầng CNTT, trình độ Kiểm toán viên, bảo mật hệ thống; Các giải pháp ứng dụng CNTT trong hoạt động kiểm soát CLKT cần cụ thể và sát với nội dung chuyên môn kiểm soát CLKT hơn; Bổ sung đánh giá về thực trạng ứng dụng CNTT trong hoạt động kiểm soát chất lượng kiểm toán.

Phát biểu kết luận, PGS. TS Nguyễn Đình Hòa – Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu cho rằng, đề tài là công trình NCKH nghiêm túc, công phu, bước đầu đã làm rõ được mục tiêu, nội dung, đối tượng nghiên cứu; Hệ thống hóa được lý luận về kiểm soát chất lượng kiểm toán và phân tích tổng quan về ứng dụng CNTT trong hoạt động kiểm toán.

Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đề nghị Ban đề tài tiếp thu tối đa các ý kiến góp ý của các thành viên Hội đồng, chỉnh sửa, hoàn thiện đề tài và nộp lại cho Văn phòng khoa học.

Đề tài xếp loại Khá./.

M.Thúy
 

Xem thêm »