Ban Quản lý dự án công nghệ thông tin báo cáo Lãnh đạo Kiểm toán nhà nước tiến độ các dự án

16/08/2019
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

(sav.gov.vn) - Ngày 16/8/2019, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) – 116 Nguyễn Chánh, Hà Nội, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc và Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Đặng Thế Vinh đã có buổi làm việc với Lãnh đạo Ban Quản lý dự án công nghệ thông tin (CNTT) về tiến độ các dự án CNTT của KTNN.

Báo cáo tại Hội nghị, Giám đốc Ban Quản lý dự án CNTT Nguyễn Hữu Thọ cho biết: Tính đến 15/8/2019, 04 phần mềm thuộc Dự án hợp phần 1 “Xây dựng hệ thống thông tin hỗ trợ hoạt động kiểm toán” gồm: Hỗ trợ kỹ thuật kiểm toán lĩnh vực Kiểm toán Đầu tư XDCB; Hỗ trợ kỹ thuật kiểm toán lĩnh vực Kiểm toán Doanh nghiệp; Hỗ trợ kỹ thuật kiểm toán lĩnh vực Kiểm toán Tài chính ngân hàng và Quản lý hoạt động kiểm toán cơ bản đã hoàn thiện. Dự kiến, trong tháng 11/2019, Ban Quản lý dự án CNTT sẽ hoàn thiện phiên bản cuối cùng để cập nhật cho các đơn vị toàn ngành.

Bên cạnh đó, Dự án hợp phần 2 “Hệ thống thông tin tích hợp và trung tâm dữ liệu dự phòng” đang tiến hành đánh giá Hồ sơ dự thầu, dự kiến trong tháng 8/2019 ký kết hợp đồng.

Đối với Dự án hợp phần 3 “Xây dựng nền tảng tích hợp, kết nối liên thông dữ liệu của Kiểm toán nhà nước với các hệ thống thông tin, Cơ sở dữ liệu đơn vị được kiểm toán”, Ban Quản lý dự án CNTT cùng với đại diện một số đơn vị chuyên môn của KTNN (Vụ Tổng hợp, Vụ Pháp chế, KTNN CN II, Trung tâm Tin học) và đơn vị tư vấn lập dự án đã làm việc với các đơn vị tham mưu của Bộ Tài chính, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Ngân hàng nhà nước, Bộ Kế hoạch và Đầu tư để triển khai công tác khảo sát, xây dựng phương án, quy chế phối hợp trao đổi thông tin, dữ liệu điện tử giữa hệ thống công nghệ thông tin của các Bộ và hệ thống công nghệ thông tin của KTNN.
 


Qua làm việc với các Bộ, Ngành cho thấy việc xây dựng quy chế phối hợp, trao đổi thông tin còn nhiều vướng mắc về căn cứ, cơ sở pháp lý để thực hiện. Bên cạnh đó là những khó khăn liên quan đến thông tin dữ liệu sẽ trao đổi, phương án kỹ thuật phục vụ trao đổi và cơ chế phối hợp trao đổi. Trên cơ sở phân tích các thuận lợi, khó khăn qua công tác khảo sát, Ban Quản lý dự án đề xuất, kiến nghị Tổng Kiểm toán nhà nước xem xét, có ý kiến chỉ đạo để kịp thời tháo gỡ.
      
Phát biểu kết luận buổi làm việc, Tổng Kiểm toán nhà nước cho rằng chất lượng, hiệu quả của các dự án CNTT phụ thuộc rất lớn vào cách làm và sự kết nối, phối hợp giữa Ban Quản lý dự án CNTT, Trung tâm Tin học với các đơn vị trong ngành. “Đối với Dự án hợp phần 3, chúng ta cần có cơ sở pháp lý, quy chế phối hợp, tiêu chí, bảng biểu cụ thể trong vấn đề trao đổi thông tin, dữ liệu điện tử để thống nhất trao đổi thông tin, dữ liệu điện tử định kỳ, thường xuyên và theo yêu cầu của mỗi bên. Ban Quản lý dự án CNTT cần tổ chức hội toàn ngành để Lãnh đạo KTNN, thủ trưởng các đơn vị để bàn bạc, cho ý kiến, thống nhất việc khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu điện tử của đơn vị được kiểm toán" - Tổng Kiểm toán nhà nước chỉ đạo.

Hà Linh
 

Xem thêm »