Ban Thường vụ Đảng ủy Kiểm toán nhà nước họp thường kỳ tháng 08/2019

21/08/2019
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

(sav.gov.vn) - Ngày 20/8/2019, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) – 116 Nguyễn Chánh, Hà Nội, Ban Thường vụ Đảng ủy KTNN họp phiên thường kỳ tháng 8/2019 dưới sự chủ trì của Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc.

Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán nhà nước chủ trì Hội nghị

Tại phiên họp, Ban Thường vụ Đảng ủy KTNN đã thảo luận, cho ý kiến các nội dung: Tờ trình về phê duyệt quy hoạch cấp ủy các đơn vị trực thuộc Đảng bộ KTNN nhiệm kỳ 2015-2020 và nhiệm kỳ 2020-2025; Tờ trình về kiện toàn BCH một số chi bộ, đảng bộ một số đơn vị trực thuộc Đảng bộ KTNN; Tờ trình về hồ sơ xét kết nạp đảng, chuyển đảng chính thức và Huy hiệu 30 năm, 40 năm tuổi Đảng.

Trình bày dự thảo Tờ trình về việc phê duyệt rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020 và nhiệm kỳ 2020-2025 của các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ KTNN, Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy KTNN Hà Thị Mỹ Dung cho biết: Thực hiện các qui định của Đảng, các văn bản hướng dẫn của Ban Tổ chức TW, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan TW về công tác quy hoạch cán bộ, lãnh đạo, quản lý cũng như hướng dẫn của Ban Thường vụ Đảng ủy KTNN về rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 và nhiệm kỳ 2020-2025; trên cơ sở đề nghị của các chi, đảng bộ trực thuộc, Ban Dân vận Đảng ủy KTNN phối hợp Văn phòng Đảng-Đoàn thể tổ chức thẩm định, rà soát, đối chiếu tại các quyết định điều động, bổ nhiệm công chức của các đơn vị và các quyết định phê duyệt quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020 và nhiệm kỳ 2020-2025 của Ban Thường vụ Đảng ủy KTNN. Về cơ bản, cấp ủy các chi, đảng bộ trực thuộc đã rà soát, bổ sung quy hoạch các cấp ủy  đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo của các đơn vị trực thuộc đảm bảo theo tinh thần của các văn bản hướng dẫn.
 

Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy KTNN Hà Thị Mỹ Dung​ trình bày dự thảo Tờ trình về việc phê duyệt rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020 và nhiệm kỳ 2020-2025 của các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ KTNN

Qua rà soát, Ban Tổ chức cũng báo cáo, đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy về việc đưa ra khỏi quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020 và nhiệm kỳ 2020-2025 đối với các trường hợp hết tuổi quy hoạch, chuyển công tác, bị kỷ luật và các đồng chí cấp ủy đương nhiệm; duy trì quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020 và nhiệm kỳ 2020-2025 và việc bổ sung quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020 và nhiệm kỳ 2020-2025 theo quy định.

Tại phiên họp, Ban Thường vụ Đảng ủy KTNN cũng tiến hành bỏ phiếu bổ sung quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020 và nhiệm kỳ 2020-2025 của các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ KTNN.

Liên quan đến nội dung kiện toàn BCH một số chi, đảng bộ trực thuộc: Thanh tra KTNN, Trung tâm tin học, Đảng bộ KTNN chuyên ngành Ia, KTNN khu vực IV, V, IX và XIII, Ban Thường vụ Đảng ủy KTNN thống nhất với các nội dung do Ban Tổ chức Đảng ủy trình.

Tại phiên họp, Ban Thường vụ cũng xem xét và biểu quyết thông qua việc kết nạp đảng cho 4 quần chúng thuộc Đảng bộ Văn phòng KTNN và KTNN chuyên ngành Ia; quyết định chuyển đảng chính thức cho 8 đồng chí đảng viên dự bị thuộc Đảng bộ Văn phòng KTNN, KTNN chuyên ngành Ib, KTNN khu vực III, V và KTNN khu vực IX.

Cũng tại phiên họp, Ban Thường vụ đã thống nhất biểu quyết đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương xét tặng Huy hiệu 30, 40 năm tuổi Đảng cho 2 đồng chí Đoàn Xuân Tiên, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước và đồng chí Nguyễn Đình Hòa, Q. Giám đốc Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán./.

Diệu Thúy
 

Xem thêm »