Kiểm toán nhà nước triển khai nhiệm vụ tháng 11/2019: Tổng Kiểm toán nhà nước yêu cầu 31/12/2019 phát hành 100% báo cáo kiểm toán

05/11/2019
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

(sav.gov.vn) – Chiều ngày 05/11/2019, tại Trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN), 116 Nguyễn Chánh Hà Nội, KTNN tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến tháng 11/2019. Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc chủ trì Hội nghị.

Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc chủ trì Hội nghị

Báo cáo về tình hình triển khai nhiệm vụ trong tháng 10/2019, Phó Chánh Văn phòng KTNN Nguyễn Kiêm Phúc cho biết, trong tháng 10/2019, toàn Ngành đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra, các cuộc kiểm toán đợt 3 đã kết thúc theo đúng kế hoạch.

Tính đến 31/10/2019, KTNN đã tổ chức xét duyệt 222/228 Kế hoạch kiểm toán (KHKT), triển khai 218 Đoàn kiểm toán, kết thúc 209 Đoàn kiểm toán, xét duyệt 159/260 Báo cáo Kiểm toán (BCKT), đã trình Lãnh đạo KTNN ký phát hành 146/260 BCKT.

KTNN đã hoàn thành Báo cáo dự kiến Kế hoạch kiểm toán năm 2020; Báo cáo Dự toán NSNN, phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2020 gửi Quốc hội theo quy định.

Để xây dựng KHKT năm 2020 đảm bảo chất lượng, hiệu quả, Tổng Kiểm toán nhà nước đã có Công điện số 1388/CĐ-KTNN ngày 01/11/2019 gửi thủ trưởng các đơn vị trực thuộc về việc nâng cao chất lượng lập danh mục chi tiết các đầu mối, đơn vị và dự án được kiểm toán của các cuộc kiểm toán thuộc KHKT năm 2020.

Vụ CĐ&KSCLKT đã thực hiện kiểm soát trực tiếp 03 Đoàn kiểm toán, kiểm soát đột xuất 02 Đoàn, kiểm soát Kiểm toán trưởng tại 04 đơn vị; tiếp tục xây dựng định hướng kế hoạch kiểm soát chất lượng kiểm toán và các văn bản chuyên môn nghiệp vụ năm 2020. Vụ Tổng hợp đang tổng hợp danh mục chi tiết đầu mối, đơn vị và dự án được kiểm toán dự kiến theo KHKT năm 2020 của các đơn vị; phối hợp với các đơn vị liên quan trả lời 26 văn bản kiến nghị về kết quả kiểm toán.

Trong công tác tổ chức cán bộ và đào tạo, KTNN đã báo cáo Ban Tổ chức Trung ương và Ban công tác Đại biểu Quốc hội về Đề án vị trí việc làm của KTNN; ban hành hướng dẫn triển khai công tác quy hoạch giai đoạn 2016-2021 và 2021-2016 đối với các đơn vị trực thuộc.

Các đơn vị trực thuộc đang thực hiện xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2020 tại đơn vị theo định hướng đào tạo, bồi dưỡng của Ngành; tiếp tục sửa đổi quy chế thi, cấp chứng chỉ Kiểm toán viên nhà nước, quy chế thi ngạch, quy chế bổ nhiệm, miễn nhiệm các ngạch của KTNN.

Trong tháng, Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV đã thảo luận cho ý kiến về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật KTNN tại Hội trường. Vụ Pháp chế đang tiếp tục hoàn thiện dự thảo theo ý kiến góp ý của đại biểu Quốc hội.

Trong lĩnh vực hợp tác quốc tế, KTNN đã tổ chức thành công Đoàn ra của Lãnh đạo cấp cao KTNN tham dự Đại hội lần thứ 29 của Tổ chức các Cơ quan Kiểm toán tối cao khu vực Mỹ La-tinh và Caribe tại El Salvador; chuẩn bị đón tiếp Đoàn Tổng KTNN Bhutan sang thăm và làm việc với KTNN, Đoàn KTNN Lào sang tham dự khóa đào tạo tại Việt Nam. Kiểm toán nhà nước Việt Nam và Hiệp hội Kế toán công chứng Australia (CPA Australia) đã ký kết Bản Ghi nhớ nhằm tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa hai Cơ quan.  KTNN cũng đang tiếp tục thực hiện các hoạt động trong khuôn khổ hỗ trợ kỹ thuật từ các nhà tài trợ quốc tế như CAAF, WB, ADB, KOICA, JICA cho hoạt động tăng cường năng lực của KTNN...

Đối với công tác công nghệ thông tin, trong tháng, KTNN đang xin ý kiến thẩm định của Bộ Tài chính về chủ trương đầu tư 02 dự án “Xây dựng hệ thống quản lý thông tin đối tượng kiểm toán của KTNN“ và “Xây dựng hệ thống nền tảng dữ liệu lớn cho KTNN“; tiếp tục số hóa hồ sơ kiểm toán năm 2018, 2019 của các đơn vị, hỗ trợ người dùng trong quá trình sử dụng chính thức hệ thống các phần mềm của KTNN. Ban chỉ đạo CNTT của KTNN đã họp triển khai các công việc và làm việc với Ban cơ yếu Chính phủ về đảm bảo an toàn thông tin và chữ ký số cho thiết bị di động.

Ban QLDA CNTT tiếp tục hoàn thiện các phần mềm Hỗ trợ kỹ thuật kiểm toán các lĩnh vực ĐT XDCB, Doanh nghiệp, Tài chính ngân hàng; tiếp tục hoàn thiện các chức năng của phiên bản đại trà phần mềm Quản lý hoạt động kiểm toán; thực hiện thủ tục đầu tư các dự án theo quy định.
 
Toàn cảnh Hội nghị giao ban trực tuyến tháng 11/2019

Trình bày về báo cáo các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 11/2019, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Kiêm Phúc cho biết, các nhiệm vụ gồm:

Các KTNN chuyên ngành, khu vực tập trung phát hành BCKT trước 31/12/2019 (trừ các cuộc kiểm toán phát sinh); đôn đốc các đơn vị được kiểm toán thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của KTNN; phối hợp chặt chẽ với Vụ Tổng hợp xây dựng KHKT năm 2020 đảm bảo chất lượng, thiết thực và sát hợp theo đúng chỉ đạo của Tổng Kiểm toán nhà nước tại Công điện số 1388/CĐ-KTNN ngày 01/11/2019.

Các đơn vị chủ động xây dựng Kế hoạch công tác năm 2020, đặc biệt là Kế hoạch kiểm soát chất lượng kiểm toán năm 2020, Kế hoạch thanh tra của KTNN năm 2020...

Vụ Tổng hợp hoàn thiện Kế hoạch kiểm toán năm 2020 sau khi xin ý kiến tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV, xây dựng danh mục đầu mối các đơn vị được kiểm toán trình Tổng Kiểm toán nhà nước phê duyệt; tham mưu cho Lãnh đạo KTNN về phương án tổ chức các cuộc kiểm toán năm 2020; xây dựng hướng dẫn mục tiêu, nội dung và trọng tâm kiểm toán năm 2020 của KTNN.

Vụ CĐ&KSCLKT tiếp tục thực hiện kiểm soát chất lượng kiểm toán năm 2019 theo kế hoạch; chuẩn bị hội thảo toàn Ngành để lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung Hệ thống hồ sơ mẫu biểu kiểm toán, tổng hợp ý kiến góp ý sửa đổi Quyết định số 1793/QĐ-KTNN ngày 4/11/2016 báo cáo Tổng Kiểm toán nhà nước; tiếp tục tham mưu thực hiện công tác chính sách, chế độ và kiểm soát chất lượng kiểm toán.

Vụ Tổ chức cán bộ trình Lãnh đạo KTNN ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2020 của KTNN; triển khai xây dựng Đề án tuyển dụng công chức năm 2019 của KTNN; tiếp tục sửa đổi quy chế thi, cấp chứng chỉ Kiểm toán viên nhà nước, quy chế thi ngạch, bổ nhiệm, miễn nhiệm ngạch Kiểm toán viên nhà nước, trình Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành hướng dẫn đánh giá cán bộ công chức, viên chức và người lao động năm 2019 của KTNN và kế hoạch đánh giá công chức lãnh đạo cấp Vụ trưởng và tương đương năm 2019....

Vụ Pháp chế tiếp tục nghiên cứu, giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật theo ý kiến đại biểu Quốc hội tại Kỳ họp thứ 8; phối hợp với các đơn vị KTNN khu vực tăng cường tuyền truyền các vấn đề sửa đổi, bổ sung Luật đến các đoàn Đại biểu Quốc hội để các đại biểu hiểu rõ hơn về dự án Luật KTNN sửa đổi...

Tại hội nghị, các ý kiến bày tỏ sự đồng tình với các nội dung đã nêu tại báo cáo công tác tháng 10/2019 của Ngành. Các ý kiến tập trung phát biểu làm rõ một số hoạt động: Tình hình thực hiện các cuộc kiểm toán đảm bảo theo kế hoạch năm 2019; Xây dựng kế hoạch kiểm toán 2020 đảm bảo tránh trùng lặp; Chấm điểm chất lượng vàng, chất lượng các đơn vị phục vụ công tác thi đua khen thưởng cuối năm; Hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong những tháng cuối năm;  Cập nhật thông tin cho chuyên trang Asosai...

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc biểu dương các nỗ lực, kết quả toàn Ngành đã đạt được trong tháng 10/2019, đặc biệt đã hoàn thành gần 100% các cuộc kiểm toán theo kế hoạch kiểm toán năm 2019; Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật KTNN đã nhận được sự ủng hộ cao của các Đại biểu Quốc hội tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV đang diễn ra.

Tổng Kiểm toán nhà nước đồng tình với các nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2019 nêu trong báo cáo công tác, đồng thời yêu cầu các đơn vị tập trung đảm bảo đúng tiến độ một số nhiệm vụ công tác những tháng cuối năm: Đẩy nhanh tiến độ phát hành báo cáo kiểm toán, đảm bảo tới 31/12/2019 phát hành 100% báo cáo kiểm toán; đến 20/11/2019 hoàn thành kế hoạch chi tiết của Kế hoạch kiểm toán năm 2020, đặc biệt rà soát để tránh trùng lặp trong kế hoạch kiểm toán; ngoài nhiệm vụ kiểm toán, các đơn vị cũng cần tập trung để hoàn thành các nhiệm vụ khác theo kế hoạch năm 2019; trước 20/12/2019, các đơn vị hoàn thành đánh giá xếp loại CBCC và người lao động, tổ chức tổng kết đơn vị trước 31/12/2019; Văn phòng KTNN chủ trì hoàn thành xây dựng chiến lược phát triển KTNN giai đoạn 2020-2030 và tầm nhìn đến 2035 và gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong tháng 11/2019; Vụ Tổng hợp và Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng Kiểm toán chủ trì toàn Ngành lấy ý kiến, nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung: Hồ sơ mẫu biểu; hoàn thành báo cáo kiểm toán mẫu; hoàn thiện quy trình kiểm toán; Vụ Pháp chế chủ trì xây dựng xây dựng Kế hoạch tuyên truyền Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật KTNN sau khi Luật được thông qua; đẩy nhanh ứng dụng CNTT, kiểm toán CNTT.../.
 
Ngọc Bích

Xem thêm »