Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV: Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh và Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân trả lời chất vấn trước Quốc hội

08/11/2019
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

(sav.gov.vvn) - Ngày 07/11/2019, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ 14 tại Nhà Quốc hội, Hà Nội. Theo chương trình nghị sự, đây là ngày chất vấn thứ hai trong tổng số 03 ngày chất vấn của Quốc hội tại kỳ họp thứ 8. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân điều hành phiên họp.

Quang cảnh phiên chất vấn ngày 07/11/2019

Trong nửa đầu buổi sáng, Quốc hội dành thời gian để chất vấn Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh về nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực công thương. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân nghe và trả lời chất vấn về nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực nội vụ trong thời gian còn lại của ngày 07/11.

Năm 2020 hoàn thành Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia và Quy hoạch phát triển năng lượng quốc gia

Quá trình chất vấn Bộ trưởng Bộ Công thương, đã có 45 đại biểu Quốc hội đặt câu hỏi chất vấn và 9 đại biểu Quốc hội tranh luận. Các đại biểu Quốc hội đã đặt câu hỏi liên quan đến công tác quản lý, điều tiết điện lực; việc thực hiện quy hoạch phát triển điện lực, quy hoạch năng lượng mới và năng lượng tái tạo. Hoạt động xúc tiến thương mại, phát triển thị trường ngoài nước, thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa; thương mại điện tử và kinh tế số; công tác quản lý thị trường; phòng chống gian lận thương mại; quản lý cạnh tranh, bảo vệ người tiêu dùng. Phát triển, ứng dụng cơ khí chế tạo trong nước, nâng cao tỷ lệ nội địa hóa, đổi mới công nghệ trong lĩnh vực công nghiệp...

Các đại biểu ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng và đánh giá cao kết quả tích cực của ngành công thương, sự chỉ đạo, điều hành của Bộ trưởng. Tuy nhiên, công thương là lĩnh vực có phạm vi rộng, liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, cũng như sinh hoạt hàng ngày của Nhân dân, so với yêu cầu thực tế vẫn tồn tại nhiều bất cập. Do vậy, các đại biểu đề nghị, trong thời gian tới, Bộ trưởng tiếp tục nâng cao trách nhiệm, khắc phục tồn tại, hạn chế, đề xuất những giải pháp khả thi, mang tính đột phá trong lĩnh vực công thương đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân.
Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội

Cùng với Bộ trưởng Bộ Công thương, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã tham gia giải trình, làm rõ một số nội dung đại biểu Quốc hội nêu.
 
Phát biểu kết thúc phiên chất vấn nhóm vấn đề về lĩnh vực công thương, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, để có những chuyển biến tích cực, khắc phục tồn tại, hạn chế trong lĩnh vực công thương, đề nghị Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công thương và các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ ý kiến của đại biểu Quốc hội, triển khai hiệu quả các giải pháp trước mắt và lâu dài liên quan đến các nội dung đã được chất vấn, tập trung vào một số vấn đề, cụ thể:

Năm 2020, hoàn thành Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia (Quy hoạch Điện VIII) và Quy hoạch phát triển năng lượng quốc gia theo quy định của Luật Quy hoạch bảo đảm phát triển cân đối giữa các vùng, miền, cân đối giữa nguồn và phụ tải; rà soát, xử lý vấn đề phát sinh trong quy hoạch, vận hành các dự án điện, điện khí, mặt trời, điện gió; huy động các nguồn lực, giải pháp về công nghệ để xây dựng hệ thống truyền tải điện, nâng cấp các trạm biến áp, tăng cường đầu tư hệ thống truyền tải để giải tỏa nguồn điện; nghiên cứu cơ chế mới để huy động nguồn xã hội hóa cho việc xây dựng hệ thống truyền tải điện; tiếp tục mở rộng thị trường cạnh tranh bán buôn điện, thí điểm để các nhà máy điện gió và mặt trời bán điện trực tiếp cho khách hàng mua điện, tiến tới hình thành thị trường bán lẻ điện cạnh tranh vào năm 2023.

Bên cạnh đó, tiếp tục huy động nguồn lực triển khai Đề án điện nông thôn, miền núi, hải đảo; nghiên cứu sửa đổi cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ bình quân, sửa đổi quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện; rà soát, đẩy nhanh tiến độ, xử lý các tồn tại, phát sinh của các công trình, các dự án điện trọng điểm đã được đại biểu Quốc hội chất vấn để đảm bản nhu cầu sử dụng điện trong năm 2020 và các năm tiếp theo.

Triển khai hiệu quả Chiến lược xuất, nhập khẩu hàng hóa thời kỳ 2011-2020 và định hướng đến năm 2030, các chương trình, đề án nhằm hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; nâng cao chất lượng đối với sản phẩm xuất khẩu; rà soát, hoàn thiện quy định về tạm nhập, tái xuất, quản lý hàng hóa tại các kho ngoại quan...

Rà soát hoàn thiện pháp luật về quản lý thị trường, cạnh tranh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Phối hợp các lực lượng kiểm tra, kiểm soát thị trường, ngăn chặn hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ; rà soát, xây dựng đầy đủ quy định pháp luật về quy tắc xuất xứ phù hợp với thông lệ quốc tế; khẩn trương ban hành quy định cụ thể về hàng hóa xuất xứ Việt Nam;

Hoàn thiện chính sách, pháp luật về thương mại điện tử; xây dựng hệ sinh thái cho thương mại điện tử và kinh tế số; năm 2020, ban hành Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2021-2025, nâng cao chất lượng và tính cạnh tranh của thị trường thương mại điện tử Việt Nam;

Tiếp tục xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích đổi mới công nghệ, phát triển cơ khí chế tạo...
 
Bảo đảm biên chế cho y tế, giáo dục, đặc biệt là khu vực dân tộc, miền núi, vùng đặc biệt khó khăn
Ngay sau phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh, Quốc hội tiến hành chất vấn Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân về nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực nội vụ. Đã có 40 đại biểu Quốc hội đặt câu hỏi chất vấn và 16 đại biểu Quốc hội tranh luận về các vấn đề: Bảo đảm biên chế cho y tế, giáo dục theo xu hướng tiến bộ trong bối cảnh tinh giản biên chế hiện nay, nhất là biên chế giáo viên ở khu vực dân tộc, miền núi, vùng đặc biệt khó khăn; vấn đề tự chủ các đơn vị sự nghiệp công lập; quan điểm của Bộ về việc sáp nhập 3 văn phòng cấp tỉnh; minh bạch việc thi nâng ngạch công chức, viên chức;  có nên bỏ quy định phải có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học khi thi nâng ngạch hay không? giải pháp then chốt giải quyết chế độ chính sách đối với cán bộ dôi dư khi tinh giản biên chế; giải pháp ngăn chặn, xử lý cán bộ, công chức tham nhũng vặt; giải quyết, xử lý chức danh hàm ở một số cơ quan Trung ương; xử lý bất cập trong việc tổ chức thi chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp; xử lý vướng mắc trong luân chuyển cán bộ;...
 
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội

Bên cạnh việc ghi nhận sự nỗ lực và những kết quả tích cực của ngành nội vụ, các đại biểu Quốc hội đã đề nghị Bộ trưởng tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục những hạn chế còn tồn tại để tạo ra những chuyển biến trong lĩnh vực này trong thời gian sắp tới.

Cùng với Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ và Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã tham gia giải trình, làm rõ một số nội dung đại biểu Quốc hội nêu.

Phát biểu kết thúc phiên chất vấn nhóm vấn đề về lĩnh vực nội vụ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định, nội dung chất vấn đối với nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực nội vụ là những vấn đề luôn mang tính thời sự, thực tiễn đang có nhiều vướng mắc, được các đại biểu Quốc hội và cử tri quan tâm bởi liên quan trực tiếp đến công tác cán bộ; công chức, viên chức; hiệu lực, hiệu quả của bộ máy nhà nước, liên quan đến công tác quản lý, điều hành của từng ngành, từng địa phương và công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực đối với công tác cán bộ.

Để khắc phục tồn tại, hạn chế trong lĩnh vực nội vụ, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và các bộ, ngành liên quan nghiên cứu tiếp thu đầy đủ ý kiến của đại biểu Quốc hội, triển khai hiệu quả các giải pháp trước mắt và lâu dài liên quan đến nhiệm vụ, lĩnh vực đã được chất vấn, tập trung vào một số vấn đề, cụ thể:

Tiếp tục triển khai các Nghị quyết của Trung ương, Quốc hội về đổi mới, sắp xếp tổ chức của hệ thống các cơ quan hành chính, các đơn vị sự nghiệp công lập, đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã bảo đảm chặt chẽ theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; sớm tổng kết mô hình thí điểm việc hợp nhất các cơ quan chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ liên thông hoặc tương đồng do địa phương đăng ký hoặc theo nghị quyết của Quốc hội và báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Đẩy mạnh công tác chỉ đạo, quán triệt thực hiện nghiêm túc và quyết liệt hơn nữa đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập để đạt được mục tiêu đề ra; xây dựng Đề án sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ, ngành, địa phương và Đề án tinh giản biên chế của Bộ, ngành, địa phương theo lộ trình đến năm 2021; rà soát lại việc tinh giản biên chế đối với lĩnh vực giáo dục và y tế, sửa đổi, bổ sung định mức học sinh, giáo viên/lớp; định mức nhân viên y tế/giường bệnh cho phù hợp theo từng vùng, giữa nông thôn với đô thị, giữa miền núi với đồng bằng bảo đảm mục tiêu “người học phải có giáo viên, người bệnh phải có bác sỹ”.

Tích cực đôn đốc, hoàn thành việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong năm 2019 bảo đảm chặt chẽ, đúng quy trình, thủ tục; gắn sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, huyện với đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; Có phương án, lộ trình bố trí sắp xếp tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, công chức, bảo đảm quyền lợi cho các cán bộ, công chức dôi dư và những người hoạt động không chuyên trách, khuyến khích tăng cường thực hiện chế độ kiêm nhiệm.

Tiếp tục rà soát, thường xuyên theo dõi, đánh giá công tác tuyển dụng, bổ nhiệm, luân chuyển, bồi dưỡng, đào tạo, thi nâng ngạch, chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức và viên chức; xây dựng quy định mới về tuyển dụng, quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm, luân chuyển đối với công chức lãnh đạo, quản lý, quy định về chế độ, chính sách, tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ là người dân tộc để triển khai thực hiện các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngay sau khi Luật có hiệu lực; nghiên cứu việc tổ chức thi, xét nâng ngạch bảo đảm phù hợp với đề án tiền lương, đáp ứng yêu cầu thực tế...

Làm tốt công tác đánh giá cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng tiêu chí, tiêu chuẩn, sửa đổi các quy định về đánh giá, phân loại cán bộ cụ thể, khoa học trên cơ sở kết quả việc làm, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác đánh giá, bảo đảm kết quả đánh giá cán bộ, công chức, viên chức thực chất, sát với thực tế; tăng cường công tác thanh tra thực hiện quy định của pháp luật trong công tác cán bộ, thực hiện nghiêm công tác kỷ luật cán bộ; có cơ chế để loại bỏ các cán bộ, công chức không đủ điều kiện về đạo đức, năng lực, trình độ, tham nhũng, lãng phí./.

M.Thúy

Xem thêm »