Kiểm toán nhà nước khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đối tượng 4

02/12/2019
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

(sav.gov.vn) - Sáng 02/12/2019, tại Hà Nội, Kiểm toán nhà nước (KTNN) đã phối hợp với Ban chỉ huy quân sự quận Cầu Giấy tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đối tượng 4 cho 52 cán bộ, Kiểm toán viên của các đơn vị trực thuộc KTNN. Trung tá Hùng Mạnh Tuấn – Ủy viên Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh quận Cầu Giấy, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự quận Cầu Giấy dự lễ khai giảng.

Quang cảnh lễ khai giảng

Phát biểu khai giảng lớp học, ông Nguyễn Anh Phương – Trưởng khoa Quản lý Đào tạo, Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán (ĐT&BDNVKT) cho biết, lớp học được tổ chức theo kế hoạch đào tạo của KTNN năm 2019, nhằm bồi dưỡng cho các học viên nắm được đường lối quan điểm, chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước về quốc phòng an ninh; những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam, từ đó, nâng cao nhận thức, năng lực toàn diện cho cán bộ, đảng viên để vận dụng, tổ chức thực hiện có hiệu quả theo nhiệm vụ chức trách được giao.

Ông Nguyễn Anh Phương đề nghị các học viên nghiêm túc chấp hành quy chế của lớp Bồi dưỡng, tập trung nghiên cứu, nắm được những nội dung cơ bản, vận dụng những kiến thức được học vào thực hiện nhiệm vụ an ninh, quốc phòng của đơn vị theo phạm vi, chức trách được giao; tích cực học tập, nghiên cứu, vận dụng sáng tạo giữa lý luận với thực tiễn để lớp bồi dưỡng đạt hiệu quả cao.

Theo Trung tá Phùng Mạnh Tuấn - Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự quận Cầu Giấy, hiện nay tình hình an ninh chính trị trên thế giới, khu vực, trong nước hết sức phức tạp. Bên cạnh đó, các thế lực phản động trong và ngoài nước vẫn tiếp tục đẩy mạnh âm mưu diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ và lợi dụng vào các sự kiện chính trị, các hoạt động tôn giáo để chống phá Đảng, Nhà nước ta trên mọi lĩnh vực. Do vậy đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên cần phải nhận thức sâu sắc về nhiệm vụ của mình đối với sự nghiệp Cách mạng trong giai đoạn hiện nay.

Xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, là tiêu chí để soát xét, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ, Trung tá Phùng Mạnh Tuấn đề nghị: Các học viên sắp xếp thời gian, công việc để tham gia học tập, đảm bảo đúng quy định của lớp học; Giảng viên cung cấp nhiều thông tin thực tiễn về tình hình quốc phòng an ninh trên thế giới, khu vực, trong nước, đặc biệt là tình hình biển đảo, tình hình biên giới an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội hiện nay; Ban tổ chức lớp học theo dõi chặt chẽ học viên tham gia học tập, hàng ngày báo cáo về Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh quận Cầu giấy và Trường Đào tạo & Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán.

Trung tá Phùng Mạnh Tuấn tin tưởng, sau lớp bồi dưỡng, các học viên sẽ nắm được quan điểm của Đảng về quốc phòng an ninh, quan điểm, nhiệm vụ quốc phòng an ninh trong tình hình mới, từ đó, vận dụng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức nhiệm vụ theo chức trách cương vị của mình.

Diễn ra từ ngày 02 – 05/12/2019, lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đối tượng 4 sẽ được các giảng viên đến từ Học viên Chính trị Bộ Quốc phòng trao đổi 07 Chuyên đề: Phòng chống chiến lược Diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Cách mạng Việt Nam; Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng an ninh; Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; Biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới; Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo bệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Nội dung cơ bản của các Luật: Quốc phòng, An ninh quốc gia, Nghĩa vụ quân sự, Dân quân tự vệ, Giáo dục quốc phòng và an ninh, Biên giới quốc gia và Pháp lệnh Dự bị động viên./.

M. Thúy
 

Xem thêm »