Cho ý kiến về đề cương Văn kiện Đại hội Đảng bộ Kiểm toán nhà nước lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

14/02/2020
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

(sav.gov.vn) - Chiều ngày 13/2/2020, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) - 116 Nguyễn Chánh, Hà Nội, Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ Kiểm toán nhà nước lần thứ VII đã tổ chức cuộc họp cho ý kiến về dự thảo đề cương Văn kiện Đại hội Đảng bộ KTNN lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và một số nội dung công tác khác.

Tại cuộc họp, trên cơ sở nghiên cứu dự thảo lần thứ nhất đề cương Văn kiện Đại hội Đảng bộ Kiểm toán nhà nước lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, các đại biểu đã tham gia đóng góp ý kiến về bố cục và nội dung Báo cáo chính trị trình Đại hội. Trong đó, các đại biểu tập trung cho ý kiến về chủ đề Đại hội; cách viết báo cáo và chương trình công tác trọng tâm trong nhiệm kỳ…

Theo dự thảo, Báo cáo chính trị gồm 2 phần: Phần thứ nhất - Kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ KTNN khóa VI, nhiệm kỳ 2015-2020; Phần thứ hai - Mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025.

Các đại biểu đề nghị cần chỉnh sửa một số từ, cụm từ để chủ đề Đại hội thể hiện rõ định hướng, tư tưởng chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt, động lực phát triển toàn diện, chủ trương đột phá của toàn Đảng bộ cần thực hiện trong nhiệm kỳ tới và những năm tiếp theo. Bố cục, nội dung Báo cáo Chính trị cần gọn, rõ, tránh trùng lặp, phải có tính kế thừa và có đổi mới, sáng tạo, phát triển, bao quát được các vấn đề. Phương hướng, mục tiêu cần nêu bật được những nhiệm vụ đột phá gắn liền với Chiến lược phát triển KTNN, trong đó nhấn mạnh 03 nội dung: Lãnh đạo đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong mọi hoạt động của ngành; Lãnh đạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; Lãnh đạo đổi mới và nâng cao chất lượng kiểm toán.

Phát biểu tại cuộc họp, Bí thư Đảng ủy KTNN Hồ Đức Phớc nhấn mạnh, Báo cáo Chính trị là văn kiện quan trọng của Đại hội, việc lựa chọn, xác định chủ đề Đại hội phải thể hiện những định hướng lớn, tư tưởng chỉ đạo, mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm của toàn Đảng bộ trong 05 năm tới. Trên cơ sở ý kiến góp ý của các thành viên Tiểu ban Văn kiện, Tổ giúp việc tiếp thu và tiếp tục nghiên cứu để xây dựng chủ đề Đại hội bảo đảm ngắn gọn, súc tích và có tính khái quát cao, thể hiện tư tưởng xuyên suốt của Đại hội.

Tiểu ban Văn kiện cơ bản thống nhất về kết cấu và nội dung dự thảo Báo cáo Chính trị, trong đó nêu gọn, rõ, tránh trùng lặp, có tính kế thừa cách thể hiện của các Đại hội trước, có đổi mới, sáng tạo, phát triển, bao quát được vấn đề của cả nhiệm kỳ, đi sâu đánh giá những vấn đề trọng tâm theo hình thức kết hợp.

 Bí thư Đảng ủy KTNN yêu cầu các thành viên Tiểu ban Văn kiện tiếp tục cho ý kiến chi tiết vào dự thảo lần thứ nhất đề cương Văn kiện Đại hội Đảng bộ KTNN lần thứ VII gửi về Văn phòng Đảng – Đoàn thể, để Tổ giúp việc bổ sung, hoàn chỉnh các mục nội dung đề cương nhằm tập trung đánh giá đúng, trung thực, khách quan, toàn diện tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ KTNN khóa VI, nhiệm kỳ 2015-2020, đồng thời thể hiện rõ mục tiêu, trọng tâm xuyên suốt, động lực phát triển toàn diện, chủ trương đột phá lớn của Đảng bộ trong nhiệm kỳ tới.

Cũng tại buổi họp, các thành viên của Tiểu ban Văn kiện cơ bản thống nhất với nội dung phân công nhiệm vụ các thành viên trong việc xây dựng dự thảo báo cáo chính trị./.

Hà Linh

Xem thêm »