Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc chỉ đạo công tác tháng 3/2020

10/03/2020
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

(sav.gov.vn) - Ngày 05/3/2020, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc đã chủ trì cuộc họp giao ban trực tuyến thường kỳ tháng 3/2020. Hội nghị đã nghe Chánh Văn phòng Kiểm toán nhà nước (KTNN) Đỗ Văn Tạo báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện công tác tháng 2/2020 và dự kiến kế hoạch công tác tháng 3/2020 của toàn Ngành, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp báo cáo về tình hình và tiến độ hoạt động kiểm toán, Vụ trưởng Vụ CĐ&KSCLKT báo cáo tình hình công tác kiểm soát chất lượng kiểm toán của ngành trong tháng 2/2020.

Trong tháng 2/2020, toàn Ngành đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra. Nổi bật trong tháng, các đơn vị trong Ngành đã triển khai các Đoàn kiểm toán đợt 1/2020, Tổng Kiểm toán nhà nước đã kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tại Hungary, Bỉ, Đức; đồng thời KTNN đã tổ chức thành công hội thảo khoa học cấp bộ “Dự án PPP và vai trò của Kiểm toán nhà nước”, thu hút được nhiều đại biểu là các nhà khoa học, các chuyên gia và nhận được sự quan tâm của dư luận, theo đó các ý kiến tại hội thảo đều nhấn mạnh và khẳng định KTNN cần phải có vai trò trong kiểm toán các dự án PPP và điều này phải được quy định trong Luật PPP.

Tuy nhiên, qua triển khai kiểm toán đợt 1 cho thấy một số nơi còn buông lỏng công tác quản lý, việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động kiểm toán chưa nghiêm; qua áp dụng mẫu biểu kiểm toán tạm thời để lập kế hoạch kiểm toán tổng quát và kế hoạch kiểm toán chi tiết tại các đơn vị phát sinh một số vướng mắc, đề nghị các đơn vị lưu ý khi xây dựng kế hoạch kiểm toán để kịp thời phản ánh các vấn đề thực tiễn phục vụ công tác hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung Hệ thống mẫu biểu kiểm toán chính thức.

Sau khi thảo luận về tình hình thực hiện nhiệm vụ, Tổng Kiểm toán nhà nước đã kết luận nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới như sau:

Các KTNN chuyên ngành, khu vực: Triển khai các cuộc kiểm toán đợt 1/2020 theo phương án kiểm toán đã được Tổng Kiểm toán nhà nước phê duyệt; đồng thời tăng cường đôn đốc việc thực hiện kết luận, kiến nghị của KTNN, tổng hợp tình hình các kết luận, kiến nghị chưa thực hiện tại các đơn vị báo cáo Tổng KTNN; quan tâm công tác trả lời các văn bản kiến nghị của đơn vị được kiểm toán kịp thời, dứt điểm.

Thủ trưởng các đơn vị tiếp tục quán triệt, chỉ đạo đơn vị thực hiện nghiêm Chỉ thị số 134/CT-KTNN ngày 20/01/2020 của Tổng KTNN về việc tổ chức thực hiện KHKT năm 2020 và Công điện số 122/CĐ-KTNN ngày 03/02/2020 về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Covid-19 gây ra; tăng cường kiểm tra, kiểm soát, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tránh rủi ro trong hoạt động kiểm toán, nâng cao ý thức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu của Trưởng đoàn, Tổ trưởng Tổ kiểm toán trong hoạt động kiểm toán, giữ gìn hình ảnh, uy tín của ngành.

Vụ Tổng hợp: Khẩn trương tổng hợp kết quả kiểm toán năm 2019 và kết quả kiểm tra thực hiện kiến nghị kiểm toán năm 2018 của KTNN; xây dựng báo cáo kiểm toán báo cáo quyết toán NSNN năm 2018 ngay sau khi kết thúc kiểm toán tại đơn vị.

Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán: Tiếp tục tham mưu thực hiện công tác chính sách, chế độ và kiểm soát chất lượng kiểm toán; tổng hợp ý kiến để sửa đổi, bổ sung Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán để ban hành chính thức.

Vụ Tổ chức cán bộ: Tiếp tục triển khai thực hiện công tác thi tuyển công chức của KTNN đảm bảo an toàn, chất lượng, đúng quy định; tổ chức lớp trung cấp lý luận chính trị theo danh sách đã được Tổng Kiểm toán nhà nước phê duyệt; rà soát hoàn thiện phần mềm Quản lý cán bộ; sửa đổi, bổ sung Quy chế đào tạo, bồi dưỡng của KTNN; xây dựng định hướng nghiên cứu khoa học công nghệ của KTNN năm 2021 và giai đoạn 2021-2025; phối hợp với các đơn vị tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2020 của KTNN.

Vụ Pháp chế: Khẩn trương biên tập sách Luật KTNN hợp nhất làm tài liệu nghiên cứu, tuyên truyền, báo cáo Ban cán sự Đảng KTNN trước khi ban hành; tăng cường tuyên truyển, phổ biến Luật KTNN theo Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật KTNN đã được phê duyệt; đôn đốc các đơn vị thực hiện Chương trình xây dựng văn bản QPPL, văn bản quản lý theo kế hoạch công tác năm 2020 đúng tiến độ; cập nhật các văn bản QPPL của KTNN trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật; tích cực tham gia xây dựng các luật có liên quan để đảm bảo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của KTNN như Luật Giám định tư pháp, Luật PPP, Luật Xử lý vi phạm hành chính...

Vụ Hợp tác quốc tế: Tổ chức chu đáo cho các Đoàn ra, Đoàn vào của KTNN, tiếp tục trển khai các hoạt động thuộc Chương trình hành động thực hiện vai trò Chủ tịch ASOSAI của KTNN; chuẩn bị chu đáo tài liệu họp Ban Điều hành ASOSAI, tham mưu cho Tổng Kiểm toán nhà nước đề xuất cuộc kiểm toán chung về kiểm toán môi trường vì sự phát triển bền vững khu vực sông Mê Kông; tổ chức Tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm quốc tế từ các Đoàn học tập, hội nghị, hội thảo tại nước ngoài của KTNN năm 2019; thực hiện các chương trình, dự án hỗ trợ kỹ thuật của KTNN theo kế hoạch.

Thanh tra KTNN: Chuẩn bị triển khai các đoàn thanh tra đợt 1 theo kế hoạch đã được phê duyệt.

Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán: Tiếp tục tổ chức nghiệm thu các đề tài NCKH; tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức năm 2020; biên tập các ý kiến tham luận và các ý kiến đóng góp, trao đổi tại cuộc tọa đàm về chuyên môn hoạt động kiểm toán làm tài liệu tham khảo, phổ biến trong toàn Ngành; tiếp tục tổ chức tọa đàm trao đổi kinh nghiệm kiểm toán và các phát hiện kiểm toán trong quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên khoáng sản, trong đó tập trung bám sát các quy định về đất đai, quy hoạch, khoáng sản và các phương pháp, kỹ năng xác định giá đất; triển khai tập huấn đề cương kiểm toán.

Trung tâm Tin học: Đẩy mạnh công tác xây dựng, ứng dụng và phát triển CNTT trong toàn Ngành; triển khai thí điểm ứng dụng trên thiết bị di động phiên bản 2.0; hỗ trợ các đơn vị sử dụng các phần mềm của KTNN.

Báo Kiểm toán, Tạp chí Nghiên cứu khoa học kiểm toán, Cổng thông tin điện tử KTNN: Tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường tuyên truyền về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật KTNN năm 2015; Ban Biên tập Chuyên trang thông tin điện tử “KTNN Việt Nam - Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018-2021” đẩy mạnh tuyên truyền, cập nhật thông tin về việc thực hiện vai trò Chủ tịch ASOSAI của KTNN.

Văn phòng KTNN: Thực hiện các thủ tục mua sắm máy tính bảng cho KTNN; hoàn thiện hồ sơ quyết toán các dự án cải tạo, sữa chữa và nâng cấp trụ sở làm việc 111 Trần Duy Hưng; tổng hợp báo cáo quyết toán ngân sách năm 2019 của KTNN để phục vụ xét duyệt quyết toán; xây dựng kế hoạch chi tiết tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước của KTNN lần thứ IV; đẩy nhanh việc xây dựng thư viện điện tử của KTNN; triển khai sản xuất huy hiệu của KTNN.

Ban quản lý dự án ĐTXD: đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án KTNN KV III, Dự án Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán, Dự án ĐTXD Phân hiệu đào tạo phía Nam - Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp, công trình Trụ sở KTNN khu vực I và Trụ sở KTNN khu vực XIII.

Ban Quản lý dự án Công nghệ thông tin: Đẩy mạnh triển khai các dự án CNTT; hoàn thiện chức năng của các phần mềm Hỗ trợ kiểm toán các lĩnh vực, phần mềm Quản lý hoạt động kiểm toán./.

Khánh Vy
 

Xem thêm »