Đảng ủy Kiểm toán nhà nước phát động cuộc thi sáng tác viết bài về Đảng, về Ngành Kiểm toán nhà nước

18/03/2020
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

(sav.gov.vn) - Mới đây, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc đã thay mặt Đảng ủy Kiểm toán nhà nước ký ban hành Công văn số 1079-CV/ĐU về việc “Phát động cuộc thi sáng tác viết bài về Đảng, về Ngành Kiểm toán nhà nước”.

Công văn nêu: Thực hiện Kế hoạch số 1063-KH/ĐU ngày 21/02/2020 của Đảng ủy Kiểm toán nhà nước về việc tuyên truyền đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Kiểm toán nhà nước, Đại hội XIII Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và Đại hội XIII của Đảng, Đảng ủy Kiểm toán nhà nước phát động cuộc thi sáng tác, viết bài về Đảng, về Ngành Kiểm toán nhà nước trong toàn Đảng bộ Kiểm toán nhà nước.

Theo đó, Đảng ủy Kiểm toán nhà nước yêu cầu:

Các đảng ủy, chi ủy trực thuộc triển khai thực hiện một số nội dung, cụ thể: Phát động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị tham gia sáng tác văn, thơ và các bài viết về Đảng, về Ngành, về hoạt động kiểm toán (mỗi đơn vị có ít nhất 02 tác phẩm).

Đề nghị các đảng ủy, chi ủy trực thuộc gửi bài dự thi về Ban Tổ chức cuộc thi trước ngày 15/6/2020 để Ban Tổ chức cuộc thi tổng hợp, tổ chức chấm bài và tiến hành trao giải vào thời gian trước khi diễn ra Đại hội Đảng bộ Kiểm toán nhà nước lần thứ VII (nhiệm kỳ 2020-2025).

Công văn nêu rõ, việc tham gia viết bài, sáng tác tham gia cuộc thi sẽ là tiêu chí để tiến hành xếp loại và xét thi đua tổ chức đảng và đảng viên cuối năm 2020./.

Thanh Trang
 
 

Xem thêm »