Đảng bộ bộ phận KTNN chuyên ngành Ib lãnh đạo đơn vị hoàn thành toàn diện kế hoạch kiểm toán, nhiệm kỳ 2015 - 2020

26/03/2020
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

(sav.gov.vn) - Chiều 25/3/2020, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) - 116 Nguyễn Chánh, Hà Nội, Đảng bộ bộ phận KTNN chuyên ngành Ib đã tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Tuấn Anh dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Ủy viên BTV, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Tuấn Anh phát biểu chỉ đạo Đại hội

Dự Đại hội có các đồng chí đại diện Văn phòng Đảng - Đoàn thể, Ban Tuyên giáo và Ban Tổ chức Đảng ủy KTNN; toàn thể đảng viên của Đảng bộ bộ phận KTNN chuyên ngành Ib.

Đại hội được nghe đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy bộ phận KTNN chuyên ngành Ib Hà Minh Dũng trình bày dự thảo Báo cáo chính trị của Đảng bộ, đánh giá những kết quả nổi bật của Đảng bộ bộ phận KTNN chuyên ngành Ib trong công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị; đồng chí Nguyễn Thị Thu Trang – Đảng ủy viên trình bày Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ bộ phận KTNN chuyên ngành Ib.

Theo đó, trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ bộ phận KTNN chuyên ngành Ib đã lãnh đạo đơn vị hoàn thành toàn diện kế hoạch kiểm toán với chất lượng ngày càng cao, cơ cấu tổ chức từng bước hoàn thiện, đội ngũ cán bộ công chức đã được tăng cường cả về số lượng và chất lượng, kỷ luật, kỷ cương được giữ vững, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được tăng cường, vai trò vị trí của tổ chức đảng và đảng viên được thể hiện rõ nét trong từng hoạt động của đơn vị và các tổ chức quần chúng.
 

Phó Bí thư Đảng ủy bộ phận KTNN chuyên ngành Ib Hà Minh Dũng trình bày dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội

Trong công tác xây dựng đảng, việc giáo dục chính trị, tư tưởng luôn được Đảng bộ bộ phận KTNN chuyên ngành Ib đặt lên hàng đầu. Các Nghị quyết, Chỉ thị của các cấp ủy Đảng, Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư, đạo đức lối sống, văn hoá xứng xử của Kiểm toán viên nhà nước” ban hành theo Nghị quyết số 65/NQ-ĐU ngày 08/4/2016 của Đảng uỷ KTNN được quán triệt kịp thời đến từng đảng viên trong Đảng bộ. Thông qua công tác giáo dục chính trị tư tưởng, Đảng bộ đã đẩy mạnh việc giáo dục đạo đức, lối sống, văn hóa, ứng xử, trách nhiệm, nêu gương và lòng tự trọng nghề nghiệp cho đảng viên, Kiểm toán viên gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tự suy thoái, tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Từ đó nâng cao nhận thức của đảng viên, giúp cán bộ đảng viên luôn vững vàng trước sự tác động của các luồng tư tưởng lệch lạc trong nước, những mặt trái của xã hội, của cơ chế thị trường, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong sự nghiệp lãnh đạo đất nước, kiên trì đi theo con đường chủ nghĩa xã hội.

Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Đảng bộ lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ, tổ đảng triển khai thực hiện nghiêm túc và đầy đủ, có tác động tích cực, nâng cao ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của công chức, đảng viên, tạo thuận lợi trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tiêu cực và thực hành tiết kiệm.

Công tác tổ chức đã được Đảng ủy quan tâm chỉ đạo sát sao, trong đó đã bám sát nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao chất lượng đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới. Đảng bộ bộ phận KTNN chuyên ngành Ib đã tập trung xây dựng mối đoàn kết, thống nhất trong Đảng, trước hết là trong cấp ủy, trên cơ sở nguyên tắc Điều lệ Đảng; thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc của cấp ủy. Việc tổ chức sinh hoạt ở Đảng bộ trong thời gian qua  có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng sinh hoạt được nâng lên.

Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ đã kết nạp 15 quần chúng ưu tú vào Đảng, vượt 36% (15/11) so với Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020, chuyển Đảng chính thức cho 12 đồng chí, cử các quần chúng ưu tú đi học lớp đối tượng Đảng.

Trong lãnh đạo thực hiện chính trị, Đảng bộ bộ phận đơn vị đã tập trung lãnh đạo đổi mới công tác lập kế hoạch kiểm toán, tăng cường công tác kiểm soát nâng cao chất lượng hoạt động kiểm toán của đơn vị. Kết quả kiểm toán từ năm 2015-2019, cho thấy các Đoàn kiểm toán có nhiều phát hiện với số kiến nghị tăng thu, giảm chi NSNN lớn và nhiều kiến nghị trong chấn chỉnh quản lý và sử dụng tài chính công, tài sản công, cụ thể: Tổng số kiến nghị xử lý tài chính 4.485.257 triệu đồng, tăng 912%  (4.485.257 /443.187 triệu đồng) so với giai đoạn 2011-2014. Qua công tác kiểm toán đã kiến nghị với các Bộ, ban, ngành của Đảng và các tổ chức đảng địa phương sửa đổi nhiều văn pháp luật, góp phần hoàn thiện các chính sách pháp luật có liên quan.

Công tác tổ chức cán bộ được Đảng ủy lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị thực hiện tốt. Nhờ đó, cơ cấu tổ chức từng bước hoàn thiện, đội ngũ công chức tăng lên cả về số lượng và chất lượng, kỷ luật, kỷ cương được giữ vững...

Với những thành tích như vậy, trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ KTNN chuyên ngành Ib liên tục được xếp loại tổ chức Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ; 5 đảng viên được tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng, 1 chi bộ đảng được Ban Thường vụ Đảng ủy KTNN tặng Giấy khen “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu 5 năm liền, 1 đảng viên được Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương tặng Giấy khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liên tục và 1 đảng viên được Ban Thường vụ Đảng ủy KTNN tặng Giấy khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liên tục, 5 đảng viên được khen thưởng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đồng thời là chiến sỹ thi đua cấp Ngành, 100% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ trong đó có 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% chi bộ trực thuộc đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ. 
 
Quang cảnh Đại hội

Theo Phó Bí thư Đảng ủy bộ phận KTNN chuyên ngành Ib Hà Minh Dũng, trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ xác định một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện: Tăng cường và đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị tư tưởng; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục nâng cao chất lượng lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng gắn với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị của Bộ Chính trị và hướng dẫn của Đảng ủy KTNN; nâng cao chất lượng sinh hoạt của đảng ủy, chi ủy, chi bộ, chi bộ sinh hoạt tạm thời; kịp thời nắm bắt tình hình tâm tư, nguyện vọng, những đề xuất, kiến nghị của đảng viên và quần chúng để có các biện pháp giải quyết kịp thời và có hiệu quả những vấn đề thuộc trách nhiệm của đảng bộ, chi ủy, chi bộ.

Lãnh đạo thực hiện công tác kiểm toán, tập trung nâng cao chất lượng kiểm toán, góp phần tích cực vào công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng; chỉ đạo và thực hiện nghiêm túc các yêu cầu theo quy định của Luật KTNN; bám sát các mục tiêu, nội dung kiểm toán của Ngành, chú ý những yêu cầu mới; chấp hành nghiêm túc các Nghị quyết, chính sách của Đảng, Nhà nước, Chỉ thị của Tổng Kiểm toán nhà nước...

Tại Đại hội, dự thảo báo cáo chính trị nhận được sự đồng tình, nhất trí cao của các đảng viên tham dự. Đại diện các chi bộ trực thuộc Đảng bộ KTNN chuyên ngành Ib trình bày tham luận về việc: Lãnh đạo việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kiểm toán; Tăng cường Lãnh đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, công chức, Kiểm toán viên tạo nên sự ổn định, đoàn kết nội bộ, xây dựng đơn vị vững mạnh góp phần nâng cao công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng trong hoạt động kiểm toán…

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Tuấn Anh đánh giá cao Đảng bộ bộ phận KTNN chuyên ngành Ib trong công tác tổ chức Đại hội. Biểu dương những kết quả Đảng bộ bộ phận KTNN chuyên ngành Ib đạt được trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, đồng chí Nguyễn Tuấn Anh đề nghị trên cơ sở những bài học kinh nghiệm đã được rút ra trong quá trình thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ qua, Đảng bộ bộ phận KTNN chuyên ngành Ib sẽ khắc phục được những khó khăn, hoàn thành tốt công tác trong nhiệm kỳ tới.

Cơ bản tán thành với phương hướng, nhiệm vụ đề ra trong nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ bộ phận KTNN chuyên ngành Ib, đồng chí Nguyễn Tuấn Anh yêu cầu BCH Đảng bộ khóa mới bám sát Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ đơn vị nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ KTNN nhiệm kỳ 2020-2025, đặc biệt là các nội dung của Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2030 (sau khi được thông qua) trong triển khai thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, tiếp tục quan tâm đến công tác đào tạo cán bộ; phát triển ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác kiểm toán; chú trọng nâng cao chất lượng kiểm toán.

Ngoài ra, đồng chí Nguyễn Tuấn Anh đề nghị toàn Đảng bộ cần tiếp tục tham gia hưởng ứng nhiệt tình các phong trào thi đua, chào mừng Đại hội Đảng bộ KTNN lần thứ VII, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 
 
Ban Chấp hành Đảng bộ bộ phận KTNN chuyên ngành Ib nhiệm kỳ 2020 - 2025

Với tinh thần trách nhiệm, phát huy tính dân chủ trong Đảng, Đại hội đã tín nhiệm bầu 7 đồng chí vào BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu 06 đồng chí tham gia Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ KTNN lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025./.

M. Thúy
 

Xem thêm »