Xây dựng kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển KTNN về công nghệ thông tin và công nghệ cao

20/04/2021
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

(sav.gov.vn) - Chiều 20/4/2021, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) – 116 Nguyễn Chánh, Hà Nội, Tiểu ban Xây dựng kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển KTNN về phát triển công nghệ thông tin (CNTT) và công nghệ cao của KTNN đã tổ chức phiên họp đầu tiên dưới sự chủ trì của Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Đặng Thế Vinh – Trưởng Tiểu ban. Cùng dự có các thành viên trong Tiểu ban theo Quyết định số 06/QĐ-BCĐ ngày 19/01/2021 của Trưởng ban Chỉ đạo - Tổng Kiểm toán nhà nước.

Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Đặng Thế Vinh - Trưởng Tiểu ban chủ trì cuộc họp

Trình bày dự thảo Đề cương Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2030 về phát triển CNTT và công nghệ cao, ông Nguyễn Văn Quang - Phó Giám đốc Trung tâm Tin học KTNN cho biết, mục tiêu thực hiện Chiến lược nhằm phát triển CNTT và công nghệ cao gắn với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại và CNTT trong mọi hoạt động của KTNN; Xây dựng môi trường làm việc điện tử của KTNN theo hướng tích hợp và chia sẻ dữ liệu, tinh giản các quy trình hoạt động nội bộ; cung cấp khả năng chỉ đạo, điều hành và tra cứu thông tin trên thiết bị di động, ứng dụng văn phòng không giấy tờ.

Kế hoạch thực hiện cũng hướng tới mục tiêu xây dựng hạ tầng dữ liệu, hệ thống quản trị dữ liệu lớn, tập trung, kết nối với các hệ thống cơ sở dữ liệu liên quan để thu thập, ứng dụng các công cụ phân tích, dự báo, đáp ứng yêu cầu quản lý, phát triển hoạt động kiểm toán trong môi trường số; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, tiêu biểu là công nghệ dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, công cụ xử lý ngôn ngữ tự nhiên, kết nối vạn vật trong hoạt động kiểm toán và cỉ đạo điều hành nội bộ. Tăng cường sử dụng kết quả công nghệ viễn thám, kiểm định chất lượng, kiểm tra phần chìm, kết cấu, chịu lực… khi thực hiện kiểm toán; xây dựng trung tâm dữ liệu của KTNN gắn với hệ thống giá sát tài chính, tài sản quốc gia, đưa KTNN trở thành công cụ quan trọng trong hoạch định kinh tế vĩ mô và xây dựng chính sách phát triển nền kinh tế số ở Việt Nam.

Ngoài ra, việc ứng dụng CNTT, kỹ thuật số cũng nhằm mục tiêu công khai minh bạch hoạt động kiểm toán và kết quả kiểm toán, đảm bảo an toàn thông tin, an ninh mạng theo quy định của pháp luật.
 

Ông Nguyễn Văn Quang báo cáo tại cuộc họp

Theo ông Nguyễn Văn Quang, nội dung hoạt động về phát triển CNTT và công nghệ cao bao gồm: Xây dựng phát triển hạ tầng kỹ thuật CNTT; Xây dựng phát triển hạ tầng dữ liệu; Xây dựng phát triển hạ tầng ứng dụng (phần mềm ứng dụng) trong hoạt động của KTNN; Đảm bảo an toàn thông tin, an ninh mạng; Thực hiện kiểm tóa CNTT và ứng dụng công nghệ cao vào hoạt động kiểm toán; Xây dựng cơ chế, chính sách; Phát triển, đào tạo nguồn nhân lực CNTT.

Về phân công nhiệm vụ, Tiểu ban thống nhất chia làm 02 nhóm: Nhóm 1 thực hiện xây dựng kế hoạch về phát triển CNTT; Nhóm 2 xây dựng kế hoạch về triển khai CNTT và phát triển công nghệ cao. Sau khi các nhóm hoàn thiện dự thảo Kế hoạch thực hiện Chiến lược, Tiểu ban sẽ họp lần 2 để cho ý kiến và Trình Kế hoạch của Tiểu ban đến Ban chỉ đạo vào tháng 5/2021.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Đặng Thế Vinh đề nghị bộ phận thường trực nghiên cứu, tham mưu đề xuất trình bổ sung nhân sự cho Tiểu ban đồng thời, thống nhất về phân công nhiệm vụ các thành viên cũng như kế hoạch làm việc của Tiểu ban. Phó Tổng Kiểm toán nhà nước yêu cầu các nhóm được phân công cần tập trung nghiên cứu và xây dựng Kế hoạch thực hiện Chiến lược, trong đó bổ sung thêm về mục tiêu, thực trạng các lĩnh vực hoạt động của KTNN gắn với CNTT và công nghệ cao. Các nội dung như ứng dụng CNTT vào hoạt động kiểm toán và kiểm toán CNTT cần được làm rõ về khái niệm và đánh giá thực trạng dựa theo các tiêu chí cụ thể như nhân sự, hạ tầng, tài chính, quá trình triển khai, kết quả đạt được…/.

M. Thúy

Xem thêm »